Причини и лечение на разстройство на личността

Причини и лечение на разстройство на личността

Всеки човек може да има различни преживявания и опит с личностно разстройство. По същия начин, причините за появата на разстройство на личността да индивидуални. Към момента науката все още няма категоричен отговор защо някои хора развиват емоциите и поведението, свързани с разстройство на личността, а други – не. Повечето изследователи смятат, че това се дължи на сложна комбинация от фактори, които биха могли да увеличат риска от развитие или отключване на този тип психични разстройства. Като част от тези фактори, учените посочват влиянието на среда и социалните обстоятелства, различни преживявания в ранните стадии на развитие, както и генетични фактори.

Фактори за развитие на разстройство на личността

Влияние на средата и социалните фактори за развитие или отключване на личностни разстройства

Средата и социалния кръг, в които един човек израства, както и качеството на грижите, които получава, могат да повлияят на начина, по който се развива неговата личност. Част от хората, които имат преживявания, свързани с разстройства на личността, са преминали през следните семейни или социални ситуации:

 • нестабилен или хаотичен семеен живот, като живеене с родител, зависим от алкохол или други субстанции, или който има проблем с психичното здраве;
 • малко или никаква подкрепа от близките хора (родител, настойник, роднина) – това може да е особено трудно в случаи на травматично събитие или ситуация;
 • липса на подкрепа или лоши преживявания в училище, с връстници или по-широка общност, които могат да включват тормоз или изключване от групата;
 • бедност или дискриминация;
 • различни форми на дислокация, като промяна на местожителството в друг град или държава.

Травматични преживявания в детството като фактор за развитие на личностни разстройства

Преживявания по време на израстването, могат да повлияят върху личността на по-късен етап. Трудното детство може да доведе до развитие на определени вярвания за начина, по който хората мислят или действат и как функционират взаимоотношенията. Това може да рефлектира в разработване на стратегии за справяне, които може да са били необходими на човека в детството му, но не винаги са полезни в живота му като възрастен.

При поставена диагноза „разстройство на личността“, е по-вероятно страдащият да е преживял трудни или травматични преживявания в детството си, като:

 • различни форми на пренебрегване от близки, приятели и други;
 • загуба на родител или внезапна загуба на близък;
 • емоционално, физическо или сексуално насилие;
 • участие в големи инциденти или аварии;
 • чести ситуации (дори ежедневни), които водят до усещане на страх, мъка, липса на подкрепа или омаловажаване.

Не всеки, който е преминал през травматична ситуация обаче, развива разстройство на личността. Уникалните реакции на всеки човек, както и последователността и качеството на получената подкрепата и грижи, обикновено също са от значение. По същия начин, не всеки, който развие личностно разстройство, има травматично преживяване.

Генетични фактори за развитие на разстройство на личността

Личността е много сложна и към момента изследователите не знаят много за това какво съставлява нашите личности и до каква степен гените играят роля в това. Някои елементи от личността вероятно са генетични. Хората се раждат с различен темперамент – например бебетата се различават по това доколко са активни, обхвата на вниманието им и как се адаптират към промените.

Докато някои експерти смятат, че генетичното наследство може да играе роля в развитието на разстройство на личността, други посочват, че е трудно да се знае дали приликите в темперамента и поведението се предават в поколенията генетично, или чрез поведението, което е моделирано в децата, докато са израстват . Необходимо е да се направят повече изследвания в тази област.

Лечение на разстройство на личността

Има различни видове лечения, които могат да помогнат при разстройство на личността. Те включват терапия чрез говорене, терапевтични общностни за рехабилитация и ресоциализация, лекарства.

Възможно ли е подобрение при разстройство на личността?

Понякога се приема, че промяната е невъзможна, особено когато става дума за личността на човек. Изследванията обаче показват, че това не е така – при провеждане на правилно лечение и търпение във времето, е възможно нещата да се променят и да се подобрят.

Терапия чрез говорене при разстройство на личността

Необходими са повече изследвания върху разговорните терапии, които могат да помогнат на хората с разстройство на личността.

Националният институт за високи постижения в здравеопазването и грижите (NICE), е организация, базирана в Обединеното кралство и която изготвя насоки за добри практики в здравеопазването. Те предполагат, че следните видове разговотни терапии могат да бъдат полезни при разстройство на личността:

 • Диалектическа поведенческа терапия (DBT) – лечение, което е специално разработено за гранично разстройство на личността (BPD). То използва индивидуална и групова терапия, за да помогне на хората с психични заболявания да придобият умения за управление на емоциите си.
 • Терапия, базирана на ментализация терапия (MBT) – дългосрочна разговорна терапия, която има за цел да подобри способността на страдащия да разпознава и разбира совето психично състояния, както и това на останалите хора, като по този начин помага за изследване на мислите и вярванията, които страдащият за себе си и другите и да провери тяхната валидност.

Ментализацията най-добре се обобщава като „мислене за мисленето“. Това е способността за разбиране на собственото психическо състояние, както и това на други хора, и как това се отразява на поведението.

От NICE смятат, че други видове разговорна терапия също биха могли да бъдат полезни. Сред тях са:

 • Когнитивно-поведенческа терапия (CBT) – има за цел да ви помогне да разберете как вашите мисли и вярвания могат да повлияят на вашите чувства и поведение. Вижте нашите страници за CBT за повече информация.
 • Когнитивна-аналитична терапия (CAT) – съчетава практическите методи на CBT с фокус върху изграждането на доверителна връзка между вас и вашия терапевт, който ще ви помогне да осмислите ситуацията си и да намерите нови, по-здравословни начини да се справите с проблемите си.
 • Други разговорни терапии – като когнитивна терапия, фокусирана върху схемата, психодинамична терапия, междуличностна терапия или терапии с изкуства. Вижте нашите страници за терапии с говорене и терапии с изкуства за повече информация.

Терапевтични общности за рехабилитация и ресоциализация на разстройство на личността

Терапевтичните общности са програми, при които човекът с психично заболяване прекарва време в група, в условия на взаимна подкрепа, с помощта на фасилитатор. Целта е възстановяване на страдащия от психичното заболяване. Повечето терапевтични общности предлагат терапия и рехабилитация на разстройство на личността, след проведено първоначално лечение и овладяване на острата фаза на личностното разстройство.

Повечето терапевтичните общности в България предлагат групово посещение на дневен център, както и почасови терапевтични сесии за рехабилитация на личностно разстройство. Има и резидентни услуги (обикновено помещаващи се в голяма къща), където страдащият от разстройво на личността може да остане през цялата седмица или част от нея. Дейностите в резидентната терапевтична общност (защитено жилище) могат да включват различни видове индивидуална или групова терапия, както и домакинска работа и социални дейности.

Фондация „Свети Рафаил“ предлага рехабилитация на психични заболявания, финансирана от Столична община, на принципа на дневен стационар, както и почасово посещение на център по рехабилитация и ресоциалиализация, в зависимост от нуждите и предпочитанията на хората с психично заболяване. Престоят в защитено жилище „Свети Рафаил“ не е финансиран. Научете повече за видовете социални услуги за терапия и рехабилитация на психични заболявания, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“ тук

Лекарства за разстройство на личността

Към момента няма лекарства, които са специално предназначени за лечение на разстройства на личността. При много хора с разстройство на личността обаче се наблюдават и придружаващи психични заболявания, сред които депресия, тревожност или психоза, за които могат да бъдат предписани лекарства. Те могат да включват антидепресанти, антипсихотици или стабилизатори на настроението.

Какво е важно, преди приемане на каквото и да е лекарство?

Много е важно никога да не взимате лекарство, преди консултация и с лекар. След като то вече е изписано от специалист, уверете се, че имате цялата необходима информация и факти, от които се нуждаете, за да сте уверени в решението си.

Получаване на лечение за разстройство на личността?

Намирането на специалист по психично здраве зависи от района, в който живеете. За да получите лечение по Здравна каса, трябва първо да посетите личния си лекар, който да ви даде направление. Той може да ви препоръча и конкретен специалист, но не сте задължени да отидете именно при него.

Имайте предвид, че психолозите не са специалисти, които работят по договори с Национална здравноосигурителна каса, и по тази причина най-вероятно личният ви лекар ще ви даде направление за психиатър, който да извърши преглед, да постави диагноза и да назначи лечение за разстройство на личността, в случай, че това е диагнозата, която ви е поставил.

Имате възможност да посетите психолог или психиатър без направление, но по този начин няма да можете да се възползвате от услугите на НЗОК. Малко повече информация за това каква част от лечението на психични заболявания се поема от Здравната каса, можете да научите от тази тема в сайта на НЗОК.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции