Дневен стационар за хора с психични заболявания

Дневен център „Дневна грижа“

0886 422 222

За дневен център „Дневна грижа“

Дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща реинтеграция на хора с психични разстройства е част от социалните услуги, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“. Той може да бъде посещаван самостоятелно, на принципа на дневен стационар, с осигурена храна, групови психотерапевтични сесии, включително арттерапия, индивидуална психотерапия, участие в различни организирани културно-социални мероприятия и други. Настанените в защитено жилище „Свети Рафаил“ могат да вземат участие в дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Дневна грижа“, като част от терапевтичния си план. Услугата може да се ползва на дневен или полудневен принцип, в зависимост от индивидуалните нужди и желанието на потребителя. 

След проведен конкурс за възлагане на държавно делегирана дейност за социални услуги, на 23.11.2022г., фондация „Свети Рафаил“ сключи договор за публично-частно партньорство със Столична община за откриване на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (ДЦПЛУ), с приоритет психични разстройства – програма „Дневна грижа“. В рамките на програмата, потребителите могат да се възползват от услуги по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, таксата за които е частично финансирана от Столична община.

Дневен център "Дневна грижа"

ИЗИСКВАНИЯ за посещение на дневен център по програма "Дневна грижа"

За ползване на услугите по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания по програма „Дневна грижа“, предоставяна от фондация „Свети Рафаил“, потребителите трябва да отговарят на следните критерии:

 • от 18 до 60-годишна възраст;
 • доказано хронично психично разстройство във фаза на ремисия (вкл. шизофренни и шизоафективни разстройства, клинични депресии, лека към средна умствена изостаналост);
 • наличие на експертно решение на ТЕЛК за над 50% инвалидност;
 • без история на зависимости.

Услугата по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, предоставена от ДЦПЛУ („Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“) по програма „Дневна грижа“, е с капацитет 30 потребителя.

Научете повече

Дейностите по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, които ДЦПЛУ предоставя, са насочени към възвръщане и/или изграждане на когнитивни умения, умния за комуникация и социална интеграция, грижа за себе си, поддържане на психологическо и физическо здраве, поемане на отговорности и други, сред които:

 • Социални и обучителни дейности за лица с психични заболявания;
 • Спортни занимания и хоби за лица с психични заболявания;
 • Индивидуални и творчески занимания лица с психични заболявания;
 • Културни дейности и прояви лица с психични заболявания;
 • Групова терапия и арт терапия лица с психични заболявания;
 • Индивидуални психотерапевтични консултации лица с психични заболявания;
 • Провеждане на ежеседмични екскурзии лица с психични заболявания.
Зона за релаксация

ЦЕНИ за посещение на дневен център по програма "Дневна грижа"

Таксата за ползване на услуги по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявяния към ДЦПЛУ по програма „Дневна грижа“ към Фондация „Свети Рафаил” се изчислява в размер до 30% от месечния доход на лицето.

Услугата Дневен център по програма „Дневна грижа“ може да се ползва целодневно или полудневно, в зависимост от потребностите, възможностите и желанието на лицето с психични заболявяния.

Научете повече

Размерът на таксата за рехабилитация на психични разстройства и социална реинтеграция се определя въз основа на справка от НОИ за доходите на потребителя.

Услугата за посещение на дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща реинтеграция на хора с психични разстройства, осигурена от дневен център „Дневна грижа“, може да се използва на целодневно или полудневно от всеки потребител.

Капацитетът на дневен център „Дневна грижа“ е 30 потребителя. 

Социалните услуги по рехабилитация на психични заболявания с последваща реинтеграция на хора с психични разстройства, се предоставят в комплекс „Свети Рафаил“, намиращ се на адрес:

гр. София, район Панчарево, ул. „Риляник“ №49, фондация „Свети Рафаил“

За информация и контакти:

тел0885 59 83 48
Орлин Миланов (директор) 

имейл: saintraffael@yahoo.com

  Тераса

  ДОКУМЕНТИ за прием на потребител в ДЦПЛУ по програма „Дневна грижа“

  За посещение дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща реинтеграция „Дневна грижа“ трябва бъдат предоставени следните документи:

  1. Заявление за ползване на социална услуга (по образец).

  2. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК.

  3. Копие от документ за самоличност.

  4. Личен амбулаторен картон (при наличие).

  5. Справка от НОИ за доходите на потребителя.

  6. Направление или предварителна оценка на потребностите, издадена от Дирекция за социално подпомагане по местоживеене.

  7. Снимки в паспортен формат (портретни снимки) – 2 броя

  Списък документи за ДЦ "Социално подпомагане"

   

  За да получите направление или предварителна оценка от ДЦ в Дирекциите за социално подпомагане по настоящ адрес, е необходимо да подготвите следния пакет от документи.

  1. Заявление за ползване на социална услуга (по образец). 
  2. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние от личен лекар (по образец).
  3. Медицинска характеристика, издадена от лекар-психиатър (по образец)
  4. Протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК. 
  5. Оригинал и копие на документ за самоличност.

  След предоставяне на докуменитите в Дирекция Социално подпомагане, ДСП следва да издаде:

  Направление за ползване на социална услуга Дневен център
  или
  Предварителна оценка на потребностите. 

   

  Стъпки за посещение на дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Свети Рафаил“

  Разгледайте стъпките за посещение на Дневен център за рехабилитация на психични заболявания, с последваща реинтеграция, на хора с психични разстройства „Дневна грижа“ към фондация „Свети Рафаил“ на дневен или полудневен принцип.

  Получаване на направление от дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за ползване на социална услуга по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, предоставена от ДЦПЛУ (Дневен център за пълнолетни лица с увреждания) по програма „Дневна грижа“

  Събиране на пълен пакет с документи за посещение на Дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща реинтеграция на хора с психични разстройства „Дневна грижа“ и предаването им в комплекс „Свети Рафаил“

  Оценка на персоналните потребности на потребителя, изготвяне на индивидуален терапевтичен план и съставяне на график за посещение на дневен или полудневен принцип на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Дневна грижа“ за рехабилитация и реинтеграция на психични заболявания

  Не се колебайте да се свържете с нас

  Телефон

  0886 422 222

  Адрес

  гр. София 1137,
  район Панчарево,
  ул. Риляник 49

  Имейл

  saintraffael@yahoo.com

  Последвайте ни

  Условия в дневен център

  Индивидуален терапевтичен план

  Рехабилитацията на потребителите на дневен център е основана на оценка на индивидуалните им потребности.

  Индивидуална и групова терапия

  Всеки потребител участва в сесии по индивидуална и групова терапия на психични заболявания, според индивидуалния си план

  Разнообразни активности

  Организиране на групови екскурзии и социални мероприятия за всички потребители на социалните услуги в комплекса

  Места за почивка и релаксация

  В целия комплекс има обособени места, на които потребителите могат да се усамотят и да релаксират

  Осигурено дневно меню за всеки настанен

  За всички настанени в защитеното жилище има осигурен дневен пансион, с храна, съобразно режима на потребителите

  Ежедневна поддръжка и дезинфекция

  Стриктно спазване на хигиената и чистотата в целия комплекс; наблюдение и изграждане на навици за лична хигиена

  Свържете се с нас   Често задавани въпроси

   По-долу ще откриете отговорите на често задавани въпроси, свързани с дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Дневна грижа“ и условията и прием по програма с частично финансиране на психосоциална рехабилитация за хора с психични заболявания, в партньорство със Столична община.

   ФИНАНСИРАНЕ през агенция "Социално подпомагане"

   За да се възползвате от публично-частно финансиране, трябва да имате решение за ТЕЛК до 50% и да се свържете с дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, за да получите решение.

   Фондация „Свети Рафаил“, в партньорство със Столична община, ви предоставя възможност за посещение на дневен център за рехабилитация на психични заболявания с чистично финансиране от Столична община, през агенция „Социално подпомагане“. За да се възползвате от финансиране на рехабилитация на психично заболяване, трябва да получите Направление за ползване на социална услуга Дневен център или Предварителна оценка на потребностите от агенция „Социално подпомагане“. Издаденият документ трябва да ни бъде предоставен, за да можете да започнете посещението на дневен център „Дневна грижа“ към фондация „Свети Рафаил“ – гр. София.

   За всеки, посещаващ дневен център „Дневна грижа“ в „Свети Рафаил“ се изготвя индивидуална терапевтична програма, в зависимост от заболяването и общото му състояние.

   ЦЕЛ на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

   Рехабилитация на психични заболявания в дневен център „Дневна грижа“ е предназначена за ресоциализация на психично болните и връщането им в обществото като пълноценни личности

   Целта на организирането на дневен център за рехабилитация на психични заболявания е осигуряване на подходящи условия за релаксация на хората с психични страдания и терапия и рехабилитация на психични заболявания. В дневен център „Дневна грижа“ се провеждат подходящи занимания за хора с психични разстройства и терапевтични сесии, като всяка дейност се извършва по утвърдените програми на дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща реинтеграция на хора с психични разстройства „Дневна грижа“ към фондация “Свети Рафаил”.

   Резултатите, които целим с рехабилитация на психични заболявания, е психично болните да открият своята идентичност и да изградят самочувствие, увереност в себе си и умения за независим живот, като част от обществото.

   ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ на дневен център за рехабилитация на психични заболявания?

   Резултатът, който целим с рехабилитация на психични заболявания, е ресоциализацията на психично болните и връщането им в обществото като пълноценни личности.

   Дневен център за рехабилитация на психични заболявания е предназначен както за ползване от потребители на защитеното жилище за настаняване на хора с психични разстройства, така и за свободно посещение от потребители, посещаващи дневен център за рехабилитация на психични заболявания на принципа на дневен стационар, целодневно или полудневно.

   Изискванията към потребителите на дневен център „Дневна грижа“ са следните: 

   • да са лица между 18 и 60 години;
   • да имат установени хронични психични разстройства във фаза на ремисия, в т.ч. лица, страдащи от шизофренни и шизоафективни разстройства, клинични депресии, лека към средна умствена изостаналост и други;
   • да имат издадено експертно решение от ТЕЛК за над 50% инвалидност.

   От основно значение за нашия успех е сътрудничеството между персонала и хората, които подкрепяме. По тази причина, препоръчваме посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Дневна грижа“ да се посещава от потребители в овладяно състояние, подложени на ефективно медикаментозно лечение. Нашият опит показва, че психично болни с тежка симптоматика не успяват да се интегрират успешно и съответно, не можем да осигурим ефективност при рехабилитация на психични заболявания.

   Всеки, желаещ да се включи в дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Дневна грижа“, преминава оценка от психолог от фондация “Свети Рафаил”, след което му се изготвя индивидуален план за рехабилитация на психични заболявания, който се следва по време на посещението му в Дневен център „Дневна грижа“.

   ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ в дневен център за рехабилитация на психични заболявания

   Всички потребители, ползващи услугите на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, са включени в дейности, извършвани по утвърдени програми за рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция.

   Целта на фондация “Свети Рафаил” е осигуряване на адекватни грижи, подкрепа и рехабилитация на психични заболявания, така че психично болните да придобият увереност, самочувствие и умения за самостоятелен живот като пълноценни личности. 

   Ние не правим разлика между потребителите, настанени в защитено жилище “Свети Рафаил”, присъстващите целодневно или полудневно дневен център „Дневна грижа“, посещаващите почасово Центъра за социална рехабилитация и реинтеграция към комплекс „Свети Рафаил“.

   Занятията по рехабилитация на психични заболявания и ресоциализация на психично болни са общи за всички потребители, а услугите и дейностите по рехабилитация на психични заболявания са идентични.

   За нас е важен персоналният подход към всеки потребител на комплекс „Свети Рафаил“, в зависимост от изготвения индивидуален терапевтичен план, базиран на типа психично разстройство, индивидуалните възможности и потребности, както и желанията на човека с психично страдание. 

   Дейностите по рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция са насочени към възвръщане и/или изграждане на когнитивни умения, умения за комуникация и социална интеграция, балансиране на психиката, грижа за себе си, поддържане на психологическо и физическо здраве, поемане на отговорности и включват: 

   • социални и обучителни дейности;
   • спортни занимания и хоби;
   • индивидуални и творчески занимания; 
   • културни дейности и прояви;
   • групова терапия и арттерапия;
   • индивидуални психотерапевтични консултации.

   Извършваме дейностите по рехабилитация на психични заболявания в условия на доверие с надежда за възстановяване на психично болните.

   ПРИЕМ в дневен център за рехабилитация на психични заболявания

   Приемът в дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Дневна грижа“ към фондация “Свети Рафаил” е само за пълнолетни лица с доказано хронично психично заболяване и над 50% инвалидност, в следствие на психично разстройство, според решение на ТЕЛК или НЕЛК. Приемът се извършва след получено направление от Дирекция Социално подпомагане по адрес по местоживеене. 

   Последната стъпка за посещение на дневен център „Дневна грижа“ е одобрение от страна на психолог на фондация „Свети Рафаил“. Той преценява дали човекът би се чувствал комфортно в обстановката и дали рехабилитация на психични заболявания, която предлагаме би била полезна според типа психично разстройство, от което страда, както и състоянието му. Като резултат от разговора с нашия психолог, се изготвя индивидуален терапевтичен план, който цели максимална ефективност на провежданата терапия и рехабилитация на психични страдания в дневен център „Дневна грижа“.

   ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕНИ за посещения на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

   Частично финансиране, групови занимания, индивидуална терапия и пълен пансион по социална програма, в сътрудничество със Столична община

   Дневен център за рехабилитация на психични заболявания „Дневна грижа“ към фондация „Свети Рафаил“ може да бъде посещаван от пълнолетни лица, до 60-годишна възраст.

   За да се възползвате от услугата, трябва да имате решение за ТЕЛК, с до 50% намалена работоспособност поради психично заболяване, както и указание от дирекция „Социално подпомагане“ за посещение на дневен център „Дневна грижа“.

   След като съберете необходимите документи, можете да се свържете с нас, за да насрочим ден и час за изготвяне на индивидуален терапевтичен план.

   Цената за посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания е в размер до 30% от месечния доход на лицето с психично заболяване и включва всичко, свързано с дневния престой в центъра, в това число, групови занимания, индивидуална психотерапия, храна и други.

   Предварителните изисквания за посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, след взето решение от дирекция „Социално подпомагане“, са премината оценка и одобрение от психолог на фондация “Свети Рафаил”, за да се уверим, че психично болният ще се интегрира в груповите занимания и ще можем да му осигурим ефективна рехабилитация на психични заболявания.

   При посещенията в дневния център се изисква спазване на правилата и дневния ред на дейностите в него, с които лицето и близките му ще бъдат предварително запознати.

   РАЗРЕШИТЕЛНО за рехабилитация на психични заболявания

   Дневен център за рехабилитация на психични заболявания разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги. Удостоверението е издадено от Агенция за социално подпомагане, като дава правомощия за предоставяне на социални услуги, които са в съгласие със законовите разпоредби на Република България. 

   Обадете се на тел. 0886 422 222 за повече информация