Разбиране, съпричастност, грижа

Екип на фондация „Свети Рафаил“

Екипът на фондация и комплекс за терапия и рехабилитация на психични разстройства „Свети Рафаил“

Екипът на фондация „Свети Рафаил“ е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите, които полагат грижи и са на разположение на хората с психични заболявания, които използват нашите социални услуги, са със следния профил: психиатър, психолози, социални работници, социални асистенти, ерготерапевти, трудотерапевти и други. Броят на специалистите се формира на база потребителите и необходимостта им от подкрепа, грижи и специализирана работа с тях.

Екипът осъществява професионален контрол на състоянието на всички потребители, намиращи се в Комплекса и проследява за спазване на необходимата им терапия и индивидуален план за рехабилитация, според психичното им състояние. На територията на комплекс „Свети Рафаил“ се осъществява и стриктен контрол на достъпа, с цел осигуряване на сигурна и защитена среда, от каквато се нуждаят потребителите. Контролът на достъп се осигурява и следи от специализиран екип.

Екипът от специалисти е преминава регулярни обучения, супервизии, интервизии. Всеки член на екипа на фондация „Свети Рафаил“ непрестанно следи нововъведенията в терапията, рехабилитацията и грижата за психично болни, самообучава се и се самоусъвършенства, за да предложи възможно най-ефективната подкрепа на потребителите на социалните услуги.

 

Запознайте се с нашия екип

Орлин Миланов

Директор в Комплекс за предоставяне на социални услуги към фондация “Свети Рафаил“

Магистратура „Държавни финанси и кредити“

Маргарита Димитрова

Директор ДЦЦСРИ към комплекс "Свети Рафаил"

Бакалавър „Социални дейности“;
Магистратура „Управление на институции за социална работа“

Д-р Васил Урумов

Психиатър

Д-р Ваня Йорданова

Клиничен психолог

Бакалавър „Психология“

Магистър „Психология на личността“

Докторантура „Социална психология“

Валентин Асенов

Психолог

Бакалавър „Психология“ в Медицински университет – София

Магистратура: „Клинична психология“ в Нов български университет

Вера Русева

Трудотерапевт

Магистратура: „Клинична психология и психопатология“ в Университет София Антиполис – Ница, Франция

Диана Колчакова

Рехабилитатор

Бакалавър „Медицинска рехабилитация“ в Медицински
университет – София

Магистратура: „Медицинска рехабилитация и балнеология“ в Медицински университет – София

Александра Маджарова

Социален работник

Бакалавър „Социални дейности“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Магистратура: „Клинична социална работа“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Виктория Котева

Лекарски асистент

Георги Шунев

Социален асистент

Роберт Здравков

Социален асистент

Как да помогнем на приятел в депресия?

Нашата кауза

Психичните страдания засягат все повече хора и обществото ни следва да е все по-посветено в намирането на съвременни решения за грижа и подкрепа към хората с психични страдания. Ангажиментът към опазване на най-ценното благо – физическото и ментално здраве – е предмет на всеобщ принос и грижа.

Предимства на арт терапия при рехабилитация на психични заболявания

Нашата визия

Фондация „Свети Рафаил“ застава зад каузата да подобри качеството на живот на хората с психични страдания и техните семейства, като подпомогне индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващи и обучителни дейности.

Комплексът „Свети Рафаил“, намиращ се в квартал Панчарево в гр. София, обхваща три социални услуги – защитено жилище Свети Рафаил, дневен център „Дневна грижа“ и Център за социална рехабилитация и интеграция. Основната ни цел е да осигурим подходящи условия за терапия и занимания за една от най-уязвимите групи в обществото ни – тази на хората с психични страдания.

Психиатър - какво прави и кога да го потърсим

Нашата мисия

Фондация „Свети Рафаил“ застава зад каузата за подобряване на качеството на живот на хората с психични разстройства, с увереност, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет. Екипът ни вярва, че пътят към това минава през структурирането на подходящи съвременни услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и високопрофесионалните грижи на екип от специалисти.

Уверени сме, че ще намерим ценен партньор в лицето на цялото общество, за да покажем, че линията на стигматизация към хората с психични страдания може и трябва да бъде прекъсната, като се преодолее негативната нагласа към тях, социалното им изключване и дискриминация.