Разбиране, съпричастност, грижа

Общи условия и правила за ползване на уебсайта

Добре дошли в уебсайта на фондация „Свети Рафаил“!

По-долу поместваме общите условия и правилата за ползване на уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, които са задължителни за спазване от всеки посетител.

1. За фондация „Свети Рафаил“

Фондация „Свети Рафаил“ е организация, представляваща специалисти с мисия за обезпечаване на достъпа на българските пациенти до съвременна, комплексна и висококачествена психосоциална рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, чрез предоставяне на социални услуги в комплекс „Свети Рафаил“.

Нашата визия

В комплекс „Свети Рафаил” е предоставяме възможност за хората, страдащи от психични разстройства и техните близки да подобрят качеството си на живот и да станат отново пълноценни членове на обществото. Нашата единствена цел е да работим, ежедневно, за да създаваме и поддържаме терапевтична среда, грижа и подкрепа за хората с психични заболявания.

Нашата мисия

Мисията ни е да бъдем максимално отворени както към общността, така и към всички други специалисти, ангажирани в сферата на лечението и рехабилитацията на хората с хронични психични заболявания.

Мисията ни се основава и на каузата за защита на информацията, която събираме за Вас, как тази информация се използва и споделя и Вашите права относно личните Ви данни.

2. Споразумение

Информираме Ви, че достъпвайки, регистрирайки се и/или използвайки Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ (https://saintraffaelfoundation.bg) и всички негови страници, Вие сключвате правно обвързващо Споразумение (дори и когато го правите от името на юридическо лице).

а) Когато използвате Уебсайта https://saintraffaelfoundation.bg, Вие сключвате правно Обвързващо Споразумение (Споразумение, Споразумението) с фондация „Свети Рафаил“

б) Това Споразумение включва Общи условия и правила за ползване (поместени в настоящия документ), Политика за поверителност и лични данни, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в уебсайта на фондация „Свети Рафаил“. Нови функции могат да бъдат добавяни от фондация „Свети Рафаил“ периодично. В случай че не сте съгласни с това Споразумение, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте Уебсайта и страниците му;

в) Това Споразумение се прилага по отношение както на регистрирани потребители, упоменати като Потребители, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като Посетители.
Терминът Потребител важи и за двете категории: Потребители и Посетители;

г) За да използвате Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, Вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст, според дефиницията на Вашето местно законодателство.
Уебсайтът не трябва да се използва от лица под 14 годишна възраст.

3. Фондация „Свети Рафаил“ полага грижи за Вашите лични данни

Регистрирайки се в Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, Потребителите дават своето изрично съгласие за събиране на лична информация за тях, както и за използването ѝ от фондация „Свети Рафаил“, в рамките на настоящите Общи условия и правила за ползване, както и в отделната ни Политика за поверителност и лични данни, която следва да прочетете внимателно.

Фондация „Свети Рафаил“ ще предприеме всички законни и разумни мерки да предпази личната информация на своите потребители.

Използвайки интернет страницата на фондация „Свети Рафаил“, Вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във Вашия браузър. Повече информация за бисквитките може да намерите в т. 4, както и в Политиката за бисквитки на фондация „Свети Рафаил“.

4. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър на хард диска на Вашия компютър. Бисквитките, използвани от фондация „Свети Рафаил“, не съхраняват никакви лични данни.

За повече подробности относно бисквитките, моля вижте Политика за бисквитки на фондация „Свети Рафаил“.

5. Правила, които очакваме да спазвате като Потребители на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“

5.1 Вашият профил като Потребител на Уебсайта

Тези права и задължения се прилагат относно всички Потребители и Посетители на уебсайта на фондация „Свети Рафаил“.

а) За да станете Потребители на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, ние ще изискаме от Вас да попълните заявка за регистрация, с която ще предоставите на фондация „Свети Рафаил“ свои лични данни и ще трябва да се съгласите с настоящите Общи условия и правила за ползване, Политиката за поверителност и лични данни и Политиката за бисквитки. Възможно е да Ви бъде изискана допълнителна информация, ако се регистрирате като юридическо лице.

б) Не трябва да създавате чужд Потребителски профил или да използвате такъв, без изрично писмено разрешение.

в) В случай че фондация „Свети Рафаил“ деактивира Потребителския Ви профил, Вие нямате право да създавате друг, без изрично писмено разрешение от страна фондация „Свети Рафаил“.

г) Не трябва да споделяте паролата си или да извършвате други действия, с които може да застрашите сигурността на Потребителския си профил в Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“.

д) Не трябва да прехвърляте Потребителския си профила (включително страницата на Потребителския Ви профил) на някой друг, без да получите предварително нашето изрично писмено разрешение.

е) В случай че изберете име или подобен идентификатор за Вашия Потребителски профил или страница, фондация „Свети Рафаил“ си запазва правото да ги отстрани или изземе, в случай че ги сметне за неподходящи (например, когато собственик на търговска марка подаде оплакване относно потребителско име, което не е близко свързано с истинското име на Потребителя).

ж) Вие се съгласявате да използвате Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.

з) Вие сте задължени да спазвате всички приложими професионални правила за поведение, когато използвате Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“.

и) Не трябва да изпращате спам или други непоискани съобщения на други лица.

й) Не трябва да извършвате действия, които са незаконни, клеветнически, малтретиращи, неприлични, дискриминационни или осъдителни.

к) Не трябва да публикувате непоискана или непозволена реклама. Не трябва да изпращате нежелана поща, спам, верижни писма/съобщения, пирамидни схеми или други подобни действия от името на фондация „Свети Рафаил“, без предварително и изрично писмено позволение.

л) Съгласявате се, че фондация „Свети Рафаил“ си запазва правото да прехвърли своите права и задължения относно Потребителите частично или изцяло на трета страна.

Имате право да прекратите това Споразумение по всяко време, като се съобразите с т. 9 Прекратяване на Споразумението.

Вие сте отговорни и задължени относно всяка информация, съдържание и действия, свързани с Вашите лични данни и регистрация в Уебсайта.

Регистрациите преминават процедура по одобрение и верификация от фондация „Свети Рафаил“. Фондация „Свети Рафаил“ не може да гарантира идентичността на всички, използващи услугите ни. Вие сте отговорни за вредите, причинени в случай че използвате регистрация и профил, без да имате право за това.

В случай че подозирате, че някой се опитва да застраши Вашите лични данни, длъжни сте незабавно да уведомите фондация „Свети Рафаил“.

5.2 Известия и съобщения

Комуникацията има водеща роля в дейността на фондация „Свети Рафаил“.

За да контролирате какви съобщения получавате от фондация „Свети Рафаил“ по имейл или телефон, както и каква информация има фондация „Свети Рафаил“ за Вас, моля, прегледайте каква информация сте подали към Уебсайта фондация „Свети Рафаил“, в т.ч., регистрация и изпращане на данни чрез форма за контакт и заявка.

Посетителите могат да изпращат съобщения до фондация „Свети Рафаил“, без да е необходимо да имат регистрация в Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“. Данните от изпратената информация се пази в базата данни на фондация „Свети Рафаил“, като Посетителят, изпратил съобщението, може да поиска нейното изтриване писмено, чрез изпращане на имейл до Фондацията или писмо на хартиен носител до адреса по регистрация.

5.3. Съобщения и споделяне

Дейността на фондация „Свети Рафаил“ е свързана с изпращане на съобщения и споделяне на информация. Информация и съдържание, споделяни от Вас, в случай че са публични, могат да бъдат видени и от Посетители на интернет страницата или профилите ни в социалните медии.

Уебсайтът на фондация „Свети Рафаил“ няма задължение да публикува каквато и да е информация и съдържание и може да отстранява такова по своя преценка, с или без уведомление.

5.4. Опазване на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ и информацията на Потребителите и Посетителите

Екипът на фондация „Свети Рафаил“ се стреми да поддържа Уебсайта и неговите страници безопасни, но не може да го гарантира. Молим Ви да съдействате, според възможностите си за опазване на сигурността.

а) Трябва да се стремите да пазите безопасността на Потребителския си профил, ако се регистрирате в Уебсайта:

(1) изберете сигурна и трудна парола (минимум 6 цифри, препоръчително комбинация от цифри и букви);

(2) пазете паролата си;

(3) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е осъществил достъп до Вашия профил;

(4) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е застрашил сигурността на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“.

б) Забранено е събирането на данни за потребители или друга информация, както и осъществяването на неоторизиран достъп до Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ чрез ръчни или автоматични средства.

в) Забранено е осъществяването на незаконен маркетинг на уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ и неговите страници или профили в социалните медии.

г) Забранено е публикуването на информация, която съдържа софтуерни вируси или друг вреден код.

д) Забранени са опитите за събиране на информация за вписване или да осъществявате достъп до профил, който принадлежи на друго лице.

е) Тормозът, оскърбяването или нанасянето на вреда на други Потребители или Посетители на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ или профилите ѝ в социалните медии е забранено.

ж) Забранено е използването на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ и/ли нейните профили в социалните медии за незаконни, подвеждащи, увреждащи или дискриминационни цели.

з) Забранено е предприемането на умишлени действия, с които може да спрете, претоварите или попречите на нормалното функциониране или интерфейса на уебсайта на фондация „Свети Рафаил“.

и) Забранени са дейности, симулиращи външния вид и функционалности на Уебсайта, както и такива, свързани с фарминг и миръринг техники, позволяващи пренасочване към фалшиви и заразени сайтове.

й) Не трябва да:

(1) твърдите или намеквате или, че сте представители на уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, освен ако нямате изрични писмени права за това;

(2) отдавате под наем, давате на лизинг, да заемате, търгувате, продавате достъп до Уебсайта или свързаните данни;

(3) извличате парична полза от услугите на фондация „Свети Рафаил“ или каквато и да е друга функция на Уебсайта и/ли неговите акаунти в социални медии, без изричното съгласие на фондация „Свети Рафаил“.

к) Забранено е използването на deep-link към нашите услуги, без изричното съгласие на фондация „Свети Рафаил“, с каквато и да е цел, освен за да промотирате Уебсайта или отделна негова страница.

л) Съгласявате се, да не подпомагате или окуражавате каквито и да е нарушения на това Споразумение или нашите Политики.

5.5. Защита на правата на другите Потребители

Потребителите и Посетителите са задължени да уважават и защитават правата на другите Потребители и Посетители на Уебсайта и профилите в социални медии на фондация „Свети Рафаил“, което включва, но не се изчерпва до:

а) Забранено е публикуването на съдържание или предприемането на друго действие на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ или в профилите ѝ в социалните медии, което засяга или нарушава чужди права или по друг начин нарушава закона.

б) Забранено е копирането и използването на информация, съдържание или данни на други Потребители, достъпни на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, в случай че нямате изрично разрешение за това.

в) Забранено е отстраняването на каквито и да е известия относно авторски права или други права на собственост, съдържащи се в съдържанието на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ и профилите ѝ в социалните медии.

г) Забранено е разкриването на информация, която нямате право да разкривате; да нарушавате права на интелектуална собственост или други права на фондация „Свети Рафаил“ или други физически или юридически лица, без тяхното изрично писмено съгласие.

5.6. Права на интелектуална собственост

Фондация „Свети Рафаил“ си запазва всички права на интелектуална собственост върху Уебсайта, неговите страници, както и акаунтите си в социалните медии (включително лого, съдържание, техническо и/ли интелектуално ноу-хау):

а) Забранено е използването на материали с авторски права на фондация „Свети Рафаил“, освен с предварително изрично писмено съгласие на фондация „Свети Рафаил“.

б) Забранено е копирането или използването на каквито и да е информация, съдържание или данни на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, неговите страници, както профилите на Фондацията в социалните медии, освен с изрично предварително писмено съгласие от страна на фондация „Свети Рафаил“.

в) Забранено е копирането, модификацията или създаването на производни варианти на Уебсайта нафондация „Свети Рафаил“, нейните дейности или друга свързана информация, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на фондация „Свети Рафаил“.

г) Забранено е прилагането на инженерни методи, декомпилиране, демонтиране, дешифриране или извличане на сорс кода или друга свързана технология на Уебсайта по друг начин, както и на части от тях.

д) Забранено е отстраняването на каквато и да информация относно авторски права или други права на собственост, съдържащи се в или на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, в съдържанието му, както и в профилите в социалните медии на Фондацията.

6. Права на Потребителите и Посетителите в Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“

6.1. Споделяне на съдържание на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“

Като Посетител или Потребител на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, Вие притежавате съдържанието и информацията, която изпращате или която е обект на регистрация.

Фондация „Свети Рафаил“ има право да редактира и променя формата на Вашето съдържание (като например, превеждайки, модифицирайки размера, подредбата или типа на файла или отстранявайки метаданни), но няма да променя смисъла на Вашата информация.

За да се запази релевантно съдържанието за Потребителите и Посетителите на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ и в съответствие с приложимото право, Вие се съгласявате със следните условия:

а) Фондация „Свети Рафаил“ може да осъществява достъп, съхранява и използва всяка информация, която предоставяте, в съответствие с настоящите Общи услови и правила, Политиката за поверителност и лични данни и Политиката за бисквитки.

б) Фондация „Свети Рафаил“ е неправителствена организация, чиято дейност е в сферата на здравеопазването и съдържанието на Уебсайта ѝ, както и в социалните ѝ профили, следва да е свързано с областите здраве и здравеопазване.

в) Предоставяното съдържание или информация не трябва да нарушава закона или нечии права (включително права на интелектуална собственост или сключен договор).

г) Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас е вярна, коректна и проверена. Фондация „Свети Рафаил“ може да е задължена по закон да ограничава и/или отстранява определена информация или съдържание от Уебсайта или профилите си в социалните медии.

д) Когато изпращате предложения или давате обратна връзка към фондация „Свети Рафаил“ относно нашата дейност, Вие се съгласявате че те ще бъдат съхранявани от фондация „Свети Рафаил“ и тя може да ги използва и споделя (без да има изрично задължение за това) за всяка цел, без компенсация за вас.

6.2. Друго съдържание

Използвайки Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, може да попаднете на съдържание или информация, които може да са неточни, непълни, забавени, подвеждащи, незаконни, обидни или вредни. В общия случай, фондация „Свети Рафаил“ не преглежда съдържанието, предоставяно от неговите Потребители или Посетители. Вие се съгласявате, че фондация „Свети Рафаил“ не носи отговорност за съдържанието и информацията на трети страни (включително Потребители) или за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, които са резултат от ползването им или разчитането на тях.

6.3. Ограничения

Фондация „Свети Рафаил“ има правото да променя, преустановява временно или прекратява всяка една своя дейност без предизвестие. Фондация „Свети Рафаил“ не е задължено да съхранява, поддържа или предоставя копие на всяко съдържание или информация, които потребителите са публикували, освен в изрично предвидените от закона случаи.

Фондация „Свети Рафаил“ си запазва правото да ограничи ползването на Уебсайта или част от него, включително възможността за регистрация на Потребители, броя на контактите между Потребители и/ли Посетители и възможността за свързване с други Потребители или Посетители на Уебсайта.

Фондация „Свети Рафаил“ си запазва правото да ограничи, преустанови временно или закрие Потребителски профил, в случай на подозрение за нарушение на това Споразумение.

Уебсайтът на фондация „Свети Рафаил“ съдържа информация в сферата на здравеопазването, но не предоставя медицински съвети. В случай на каквито и да е здравословни проблеми, които имате Вие или Ваш близък или познат, следва да потърсите съвет от сертифициран медицински професионалист, съгласно приложимото право.

7. Отричане и ограничаване на отговорност

Стараем се да поддържаме правилното функциониране, липсата на вируси и безопасността на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ и свързаните акаунти, но трябва да имате предвид, че в посещението си използвате Уебсайта на своя отговорност. Ние предоставяме Уебсйата на фондация „Свети Рафаил“ в състоянието, в което е, без каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и липса на нарушения. Не гарантираме, че Уебсайтът на фондация „Свети Рафаил“ ще бъде винаги безопасен, защитен и без грешки, нито че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или проблеми. Фондация „Свети Рафаил“ не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните, предоставени от или за трети лица, а Вие освобождавате нас, нашите директори, ръководители, служители и представители от каквито и да е претенции и вреди, известни и неизвестни, произлизащи от или свързани по някакъв начин с всеки иск, който имате срещу такива трети лица.

До размера, допустим от закона (и освен ако фондация „Свети Рафаил“ не е сключила отделно ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, което има предимство пред настоящето Споразумение), фондация „Свети Рафаил“ (и тези, с които фондация „Свети Рафаил“ си сътрудничи) няма да носи отговорност пред Вас или други лица за всякакви непреки, инцидентни, специални, последващи или наказателни вреди или всякаква загуба на данни, възможности, репутация, печалби или доходи, свързани с дейността ни (като например, обидни или клеветнически изявления, време на престой или загуба, използване или промени на вашата информация и съдържание).

Приложимото законодателство може да не разрешава ограничаването или изключването на отговорността или на инцидентните или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не е приложимо за Вас.

8. Промени

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи условия и правила за ползване, Политика за поверителност и лични данни и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да промени, ще Ви уведомим на съответната страница, чрез нашите услуги и/или други средства, за да Ви дадем възможност да прегледате промените. В случай че продължите да използвате нашите услуги или Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, след влизане на промените в сила, това означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи условия и правила за ползване, Политика за поверителност и лични данни и Политика за бисквитките.

В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на Уебсайта и да заявите закриване на Потребителския си акаунт и/ли изтриване на личните Ви данни, които се съхраняват в базите данни на Уебсайта или на фондация „Свети Рафаил“, в съответствие с т. 9 Прекратяване.

9. Прекратяване

9.1. Прекратяване на Споразумението от страна на Потребител или Посетител

Всеки Посетител може да прекрати настоящето Споразумение по всяко време, като спре да използва Уебсайта.

Потребител може да се откаже от настоящето Споразумение чрез закриване на Потребителския си профил, чрез изпращане на имейл на saintraffael@yahoo.com. При прекратяване на Споразумението, Вие губите правото да осъществявате достъп или използвате Уебсайта като Потребители, но можете да го използвате като Посетители.

В случай, че като Посетител или Потребител сте изпратили информация през форма за контакт, налична на страниците на Уебсайта, можете да изпратите имейл на адрес saintraffael@yahoo.com, или да хартиено писмо до адреса на фондация „Свети Рафаил“ (гр. София, район Панчарево, ул. Риляник 49), в което да опишете желанието си за изтриване на Вашата лична информация от базите данни на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“.

9.2. Прекратяване на Споразумениеот от страна на фондация „Свети Рафаил“

Фондация „Свети Рафаил“ може да прекрати това Споразумение, като изпрати имейл до Вас, публикува информация на видно място в Уебсайта и/ли профилите си в социалните медии, в следните случаи:

а) В случай, че фондация „Свети Рафаил“ престане да експлоатира Уебсайта.

б) В случай, че фондация „Свети Рафаил“ смята, че предоставяте невярна информация, че сте под минимално изискуемата за използване на Уебсайта възраст, и/ли че се регистрирате за достъп да зони на Уебсайта, за които нямате необходимата изискуема сертификация и/ли оторизация.

в) В случай, че фондация „Свети Рафаил“ смята, че нарушавате задълженията си като Потребители.

г) В случай, че фондация „Свети Рафаил“ смята, че нарушавате правата на други лица и/ли застрашавате сигурността на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“ или други лица.

д) В случай, че нарушите тези правила и условия по всякакъв друг начин.

9.3. Дори и след прекратяване на Споразумението, в сила остават:

а) Правата на фондация „Свети Рафаил“ да използва и разкрива обратната връзка от Посетителите и Потребителите;

б) Правата на останалите Потребители и Посетители да споделят повторно съдържанието и информацията, публикувани от прекратили участието си в Уебсайта Потребители, ограничени до обхвата на вече споделеното и копираното преди прекратяването;

в) Точки 6,9 и 10 от това Споразумение;

г) Всякакви дължими суми, от която и да е страна, преди прекратяването, остават дължими и след него.

10. Разрешаване на спорове

а) Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство, без оглед на нормите за стълкновение на закони.

б) Всеки спор във връзка с тези правила и условия, ще бъде решаван по взаимно съгласие и според законите на Република България.

в) В случай че някой предяви претенция срещу фондация „Свети Рафаил“, свързана с действия на Потребители, съдържание и/ли информация, намиращи се на Уебсайта на фондация „Свети Рафаил“, и добавени от Потребители, Потребителят следва да обезщети фондация „Свети Рафаил“ за всички понесени вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни правни такси и разноски), свързани с такъв иск.

Последна промяна: 30.08.2023