Разбиране, съпричастност, грижа

Фондация и комплекс
„Свети Рафаил“

За фондация и комплекс за терапия и рехабилитация на психични разстройства „Свети Рафаил“

Фондация „Свети Рафаил“ неправителствена организация, основана през 2019 г., с желанието за осигуряване на сигурна среда, с грижа и помощ за хората с психични страдания и техните близки. Полагаме усилия да предложим адекватна терапия, базирана на съвременни доказани практики за рехабилитация на психични заболявания. В същото време провокираме диалог в обществото по темата за психичните страдания, за да премахнем стигматизацията над хората, страдащи от психични разстройства и техните близки, както и да започнем открит разговор за психичното здраве като цяло, без табута.

Свържете се с нас още днес

Нашият екип е на Ваше разположение да отговори на всеки въпрос, свързан с фондация „Свети Рафаил“ и услугите по терапия и психосоциална рехабилитация на хора с психични разстройства, предлагани от комплекс „Свети Рафаил“

Как да помогнем на приятел в депресия?

Нашата кауза

Психичните страдания засягат все повече хора и обществото ни следва да е все по-посветено в намирането на съвременни решения за грижа и подкрепа към хората с психични страдания. Ангажиментът към опазване на най-ценното благо – физическото и ментално здраве – е предмет на всеобщ принос и грижа.

Предимства на арт терапия при рехабилитация на психични заболявания

Нашата визия

Фондация „Свети Рафаил“ застава зад каузата да подобри качеството на живот на хората с психични страдания и техните семейства, като подпомогне индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващи и обучителни дейности.

Комплексът „Свети Рафаил“, намиращ се в квартал Панчарево в гр. София, обхваща три социални услуги – защитено жилище Свети Рафаил, дневен център „Дневна грижа“ и Център за социална рехабилитация и интеграция. Основната ни цел е да осигурим подходящи условия за терапия и занимания за една от най-уязвимите групи в обществото ни – тази на хората с психични страдания.

Психиатър - какво прави и кога да го потърсим

Нашата мисия

Фондация „Свети Рафаил“ застава зад каузата за подобряване на качеството на живот на хората с психични разстройства, с увереност, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет. Екипът ни вярва, че пътят към това минава през структурирането на подходящи съвременни услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и високопрофесионалните грижи на екип от специалисти.

Уверени сме, че ще намерим ценен партньор в лицето на цялото общество, за да покажем, че линията на стигматизация към хората с психични страдания може и трябва да бъде прекъсната, като се преодолее негативната нагласа към тях, социалното им изключване и дискриминация.