Единичини терапевтични услуги за рехабилитация на психични заболявания

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)

0886 422 222

За Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е социална услуга, предлагана от комплекса към фондация „Свети Рафаил“, за терапия и рехабилитация на психични разстройства и социална реинтеграция на хора с психични страдания. Услугата се предлага почасово, за максимум 3 часа на ден за потребител, и може да включва сесии по индивидуална психотерапия, групови рехабилитационни сесии, включително арттерапия, социални и обучителни дейности, културни дейности и прояви и други.

Почасовата рехабилитация на психични разстройства и социална реинтеграция, предлагани от центъра могат да бъдат ползвани самостоятелно или като част от пакета с дейности при настаняване в защитено жилище „Свети Рафаил“. Независимо от начина, по който се ползва социалната услуга, тя следва индивидуален терапевтичен план, изготвен персонално за всеки потребител, преди започване на рехабилитация на психични разстройства в комплекс „Свети Рафаил“. При съставянето на плана се взима предвид видът на психичното разстройство, състоянието на психично болния човек, както и неговите персонални нужди и желания. 

В края на 2022 г. фондация „Свети Рафаил“ стартира публично-частно партньорство със Столична община за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦРСИ), с приоритет психични разстройства. Считано от 31.03.2023 г., Центърът официално предоставя услуги по социална интеграция и рехабилитация на пълнолетни лица с психични заболявания за до 30 потребителя, с частично финансиране от Столична община.

Зона за релаксация

ИЗИСКВАНИЯ за услуги по социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства към ЦСРИ

ЦСРИ към фондация „Свети Рафаил“ разполага с 30 свободни места за потребители, на които се предоставя частично финансиране за предоставяне на услуги по социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства.

Хората, които могат да се възползват от социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства към комплекс „Свети Рафаил“, трябва да отговарят на следните критерии

 • да са пълнолетни лица (над 18-годишна възраст);
 • да са под 60-годишна възраст;
 • да имат медицински доказано психично разстройство, намиращо се във фаза на ремисия.

Услугата по социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства, осигурена от ЦСРИ към дневен център „Свети Рафаил“, може да се използва максимум 3 часа на ден от всеки потребител.

Научете повече

Услугите по социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства, предоставяни от фондация „Свети Рафаил“ хората с психични заболявания да изградят умения за грижа за себе си и да могат да бъдат пълноценна част от обществото. 

Социалната услуга се предоставя, на адрес:
гр. София, район Панчарево, ул. „Риляник“ №49, Фондация „Свети Рафаил“

За информация и контакти:

тел0885 59 83 48
Орлин Миланов (директор) 

имейл: saintraffael@yahoo.com

ЦЕНИ за ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания по програма "Дневна грижа"

Таксата за ползване на услуга по социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства ЦСРИ към Фондация „Свети Рафаил“ се изчислява в размер до 5% от доходите на лицето.

Останалата част от сумата се поема от Столична община, въз основа на договор за публично-частно партньорство.

Цената за ползване на Център за рехабилитация и социална интеграция на хора с психични разстройства се заплаща на месечна база за времето на ползване на услугата.

  Научете повече

  Размерът на таксата за рехабилитация на психични разстройства и социална реинтеграция се определя въз основа на справка от НОИ за доходите на потребителя.

  Услугата по социална интеграция и рехабилитация на психични разстройства, осигурена от ЦСРИ, може да се използва максимум 3 часа на ден от всеки потребител.

  Капацитетът на ЦСРИ е 30 потребителя. 

  Социалните услуги по рехабилитация на психични разстройства и социална реинтеграция на хора с психични страдания, се предоставят в комплекс „Свети Рафаил“, намиращ се на адрес:

  гр. София, район Панчарево, ул. „Риляник“ №49, фондация „Свети Рафаил“

  За информация и контакти:

  тел0885 59 83 48
  Орлин Миланов (директор) 

  имейл: saintraffael@yahoo.com

  ДОКУМЕНТИ за получаване на социални услуги към ЦРСИ

  Необходими документи за ЦСРИ при постъпване в услугата:

  1. Заявление за ползване на социална услуга (по образец).
  2. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК\НЕЛК.
  3. Копие от документ за самоличност.
  4. Личен амбулаторен картон \при наличие\.
  5. Справка от НОИ за доходите на потребителя.
  6. Направление или Предварителна оценка на потребностите издадена от Дирекция за социално подпомагане.
  7. 2 броя паспортни снимки.

   

  Списък с документи за Социално подпомагане

  По-долу Необходими документи за ЦСРИ в Дирекциите за социално подпомагане по настоящ адрес.

  1. Заявление за ползване на социална услуга (по образец)
  2. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние от личен лекар (по образец)
  3. Медицинска характеристика издадена от лекар-психиатър (по образец)
  4. Епикриза, удостоверяваща психиатрично заболяване
  5. Документ за самоличност

  ДСП следва да издаде Направление за ползване на социална услуга ЦСРИ или Предварителна оценка на потребностите.

  Стъпки за ползване на ЦСРИ по социална програма към комплекс „Свети Рафаил“

  Разгледайте стъпките за ползване на услуги по социална интеграция и рехабилитация на пълнолетни лица с психични заболявания в Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦРСИ), с приоритет психични разстройства, към фондация „Свети Рафаил“, с частично финансиране от Столична община.

  Получаване на направление от агенция „Социално подпомагане“ по местоживеене за ползване на социална услуга, предоставена от ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция) към фондация „Свети Рафаил“, в публично-частно партньорство със Столична община

  Събиране на пълен пакет с документи за посещение на Център за социална рехабилитация и реинтеграция на лица с психични заболявания и предаването им в комплекс „Свети Рафаил“ за ползване на услуга ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания

  Оценка на персоналните потребности на потребителя от екип специалисти в комплекс „Свети Рафаил“, изготвяне на индивидуален терапевтичен план и съставяне на график за провеждане на терапия за рехабилитация и реинтеграция на психични заболявания според нуждите на потребителя

  На Ваше разположение сме за допълнителни въпроси, свързани с ЦСРИ

  Телефон

  0886 422 222

  Адрес

  гр. София 1137,
  район Панчарево,
  ул. Риляник 49

  Имейл

  saintraffael@yahoo.com

  Последвайте ни

  Условия в център за рехабилитация и ресоциализация (ЦСРИ)

  Индивидуален терапевтичен план

  Рехабилитацията на потребителите на ЦСРИ е основана на оценка на индивидуалното им състояние, потребности и желание

  Индивидуална и групова терапия

  Всеки потребител участва в сесии по индивидуална и групова терапия на психични заболявания, според индивидуалния си план

  Разнообразни активности

  Организиране на групови екскурзии и социални мероприятия за всички потребители на социалните услуги в комплекса

  Места за почивка и релаксация

  В целия комплекс има обособени места, на които потребителите могат да се усамотят и да релаксират

  Комуникация и социализация

  Възможност за общуване и получаване на подкрепа от останалите потребители на социални услуги в комплекса

  Ежедневна поддръжка и дезинфекция

  Стриктно спазване на хигиената и чистотата в целия комплекс; наблюдение и изграждане на навици за лична хигиена

  Свържете се с нас   Често задавани въпроси

   Открийте отговорите на често задавани въпроси, свързани с Център по социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства към комплекс „Свети Рафаил“, както и условията за прием по програма с частично финансиране на психосоциална рехабилитация за хора с психични заболявания, в партньорство със Столична община.

   ФИНАНСИРАНЕ през агенция "Социално подпомагане"

   За да се възползвате от частично финансиране на рехабилитация на психични разстройства, трябва да имате доказано психично заболяване и решение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

   Цената за ползване на услугите за хора с психични заболявания към Център за социална рехабилитация и реинтеграция „Свети Рафаил“ е 5% от доходите на лицето, страдащо от психично разстройство. Останалата част се финансира от Столична община, през агенция „Социално подпомагане“. 

   Услугите по рехабилитация на психични разстройства могат да се ползват до 3 часа на ден, съгласно предварително изготвен индивидуален терапевтичен план, съобразен със заболяването на потребителя, общото му състояние, неговите нужди и желание. 

   ЦЕЛ на център за рехабилитация на психични заболявания

   Резултатът, който целим с рехабилитация на психични заболявания, е ресоциализацията на психично болните, връщането им в обществото като пълноценни личности и цялостно подобрение на качеството им на живот.

   Стремим се да осигурим подходящи условия за релаксация и рехабилитация на психични заболявания, като провеждаме подходящи занимания за хора с психични разстройства и терапевтични сесии. Всяка дейност се извършва по утвърдени програми на центъра за социална рехабилитация на психични заболявания и реинтеграция към фондация “Свети Рафаил”.

   ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ на център за рехабилитация на психични заболявания и ресоциализация?

   ЦСРИ, с фокус психични заболявания, е предназначен както за ползване от пълнолетни хора, на възраст от 18 до 60 години. Той е на разположение както за потребители на защитеното жилище за настаняване на хора с психични разстройства, така и за свободно посещение от потребители, посещаващи центъра за рехабилитация на психични заболявания почасово.

   От основно значение за нашия успех е сътрудничеството между персонала и хората, които подкрепяме, и по тази причина, изискваме потребителите на центъра за рехабилитация и ресоциализация  да са в овладяно състояние, спазващи ефективно лечение с медикаменти, предписани от психиатър. Нашият опит показва, че психично болни с тежка симптоматика не успяват да се интегрират успешно и съответно, не можем да осигурим ефективност при рехабилитация на психични заболявания.

   Психичните разстройства, за които можем да окажем максимална помощ, включват

   • шизофрения и шизоафективни разстройства,
   • клинична депресия,
   • разстройства на личността,
   • биполярни разстройства.
   • лека до средна умствена изостаналост.

   Всеки желаещ да се възползва от терапия на психични разстройства в център по социална рехабилитация и реинтеграция, трябва да предостави  направление от агенция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Следващаат стъпка е изготвянето на индивидуален план за рехабилитация на психични заболявания от нашия екип и насрочване на график за посещения на ЦСРИ.

   ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ в ЦСРИ с фокус психични заболявания

   Всички потребители, ползващи услугите на Център по социална рехабилитация на психични заболявания и интеграция, са включени в дейности, извършвани по утвърдени програми за рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция.

   Целта на фондация “Свети Рафаил” е осигуряване на адекватни грижи, подкрепа и рехабилитация на психични заболявания, така че психично болните да придобият увереност, самочувствие и умения за самостоятелен живот като пълноценни личности.

   Ние не правим разлика между потребителите, настанени в защитено жилище “Свети Рафаил”, тези, посещаващи само дневния център или ЦСРИ. Занятията по рехабилитация на психични заболявания са общи за всички потребители, а услугите и дейностите по рехабилитация на психични заболявания са идентични и според изготвен индивидуален терапевтичен план, базиран на типа заболяване, индивидуалните възможности и потребности, както и желанията на психично болните.

   Дейностите по рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция са насочени към възвръщане и/или изграждане на когнитивни умения, умения за комуникация и социална интеграция, балансиране на психиката, грижа за себе си, поддържане на психологическо и физическо здраве, поемане на отговорности и включват:

   • социални и обучителни дейности;
   • спортни занимания и хоби;
   • индивидуални и творчески занимания;
   • културни дейности и прояви;
   • групова терапия и арттерапия;
   • индивидуални психотерапевтични консултации.

   Извършваме дейностите по рехабилитация на психични заболявания в условия на доверие с надежда за възстановяване на психично болните.

   Резултатите, които целим с рехабилитация на психични заболявания е психично болните да открият своята идентичност и да изградят самочувствие, увереност в себе си и умения за независим живот, като част от обществото.

   ПРИЕМ в Център за социална рехабилитация и интеграция

   Приемът за почасова терапия на психични растройства в ЦСРИ към комплекс „Свети Рафаил“ е отворен за хора с диагностицирано психично разстройство в етап на ремисия и след получено решение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

   Пакетът документи за прием в ЦРСИ включва:

   • Заявление за ползване на социална услуга (по образец)
   • Копие от протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК\НЕЛК
   • Копие от документ за самоличност
   • Личен амбулаторен картон \при наличие\
   • Справка от НОИ за доходите на потребителя
   • Направление или Предварителна оценка на потребностите издадена от Дирекция за социално подпомагане
   • 2 броя паспортни снимки.

   След предоставяне на комплекта документи за прием в център за рехабилитация на психични разстройства, следва консултация с нашия екип от психолози и специалисти, които преценяват дали психично болният би се чувствал комфортно в ЦРСИ и дали рехабилитация на психични разстройства, която предлагаме, би била полезна за типа заболяване и състоянието му.

   Преди стартиране на почасовите терапевтични сесии по рехабилитация и ресоциализация на психични разстройства, на потребителят се изготвя индивидуален терапевтичен план, който се следва в процеса на рехабилитация на психичното му страдание.  

   ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕНИ за посещения на Център за социална рехабилитация и интеграция

   Частично финансиране, индивидуални и групови занимания, културно-социални мероприятия и други, в сътрудничество със Столична община

   ЦРСИ е предназначен за пълнолетни лица с психични разстройства. Заболяването трябва да е в ремисия, а състоянието на лицето трябва да е овладяно и стабилно.

   За да се възползвате от услугата, трябва да предоставите указание от дирекция „Социално подпомагане“ за посещение на Център по социална рехабилитация и интеграция към комплекс „Свети Рафаил“.

   Когато имате необходимите документи, се свържете с нас, за да насрочим ден и час за регистрация и консултация за изготвяне на индивидуален терапевтичен план и график на посещенията в ЦСРИ.

   Предварителните изисквания за посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, след взето решение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, са премината оценка и одобрение от психолог на фондация “Свети Рафаил”, за да се уверим, че психично болният ще се интегрира в груповите занимания и ще можем да му осигурим ефективна рехабилитация на психични заболявания.

   Цената на социалната услуга, предлагана от център по социална рехабилитация и реинтеграция е 5% от месечния доход на лицето, съгласно предоставена справка от НОИ. 

   Услугата ЦСРИ може да се използва до 3 часа на ден.  

   При посещенията в Центъра за рехабилитация и реинтеграция се изисква спазване на правилата и дневния ред на дейностите в него, с които лицето и близките му ще бъдат предварително запознати.