Фондация „Свети Рафаил”

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

SMS текст: „DMS RAFAIL“
номер: 17 777

Фондация „Свети Рафаил“ стартира дарителска кампания за набиране на средства за материали за арт терапия – грънчарско колело, фотопринтер, фотоапарати и други.

Нашата кауза

Да подобрим качеството на живот на хората с психични страдания, както и на техните семейства и близки, като подпомогнем индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.​

Нашите услуги​​

Комплексът „Св. Рафаил“ обхваща две социални услуги - Защитено жилище „Св. Рафаил“ и Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция. ​

Нашата цел

Да осигурим условия за терапия, занимания, рехабилитация и реинтеграция в ежедневието на хората с психични страдания, да общуват, да бъдат ангажирани и полезни. ​

Разбиране, съпричастност, грижа

Заставаме зад каузата уверени, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет. 
Вярваме, че пътят към това минава през структурирането на подходящи услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и грижите на екип от специалисти.

Защитено жилище „Св. Рафаил“

Защитено жилище „Св. Рафаил“, което е предназначено да осигури място за живеене и подкрепа за хора с психични страдания, които са навършили 18 г.

Ако Ваш близък или член на семейството Ви е с психично-здравни проблеми и искате да се погрижите за него, като го настаните в комплекса или да получите информация за предлаганите от нас услуги, можете да се свържете с нас.

Център за социална рехабилитация и интеграция

Създадохме Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция, които са предназначен да осигурят условия за терапия и занимания, рехабилитация и реинтеграция в ежедневието на хората с психични страдания.

 

НОВИНИ

СТАТИИ

Потърсете ни
+359 899 799 006
Към началото