Фондация "Свети Рафаил"

Фондация „Свети Рафаил“ предлага терапия, психосоциална рехабилитация и реинтеграция за хора, страдащи от психични заболявания

Защитено жилище "Свети Рафаил"

Настаняване и денонощна грижа за лица с психични заболявания в ремисия.

Дневен Център "Дневна грижа"

Дневен стационар, с полудневна или целодневна грижа, финансиран по социална програма, в сътрудничество със Столична община.

Център за рехабилитация

Почасова терапия за хора с психични заболявания с финансиране по социална програма, в сътрудничество със Столична община.

Нашата кауза

Да подобрим качеството на живот на хората с психични страдания, както и на техните семейства и близки, като подпомогнем индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Нашите услуги

Нашата цел

Да осигурим оптимални условия за терапия, занимания, рехабилитация и реинтеграция в ежедневието на хората с психични страдания. Нашата цел е те отново да започнат да общуват, да бъдат ангажирани и полезни за себе си и обществото. ​

Разбиране, съпричастност,
грижа

Заставаме зад каузата уверени, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет.

Вярваме, че пътят към това минава през структурирането на подходящи услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и грижите на екип от специалисти.

Нашите услуги

за рехабилитация на психични заболявания

Част ит градината на защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил" с пътечка към езерото

Защитено жилище
„Свети Рафаил“

Дневен център
„Дневна грижа“

Център за рехабилитация и реинтеграция

Искате да помогнете? Направете дарение

Банкова сметка

Фондация „Свети Рафаил“

IBAN: BG71 UBBS 8002 1081 4597 40

BIC: UBBSBGSF

Новини

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

DMS RAFAIL – дарителска кампания за материали за арт терапия

DMS RAFAIL – дарителска кампания за материали за арт терапия

Стартира DMS кампания за набиране на средства за покупка на грънчарско колело, фотоапарати, фотопринтер и други материали, които да използваме при арт терапия за рехабилитация на психични заболявания.

Статии

Световен ден на биполярното разстройство: Борба със стигмите

Световен ден на биполярното разстройство: Борба със стигмите

Световният ден на биполярното разстройство (WBD) се отбелязва всяка година на 30 март - годишнината от рождения ден на Винсент ван Гог. Създаден от Международното общество за биполярно разстройство (ISBD), Международната фондация за биполярно разстройство (IBPF) и...