Фондация „Свети Рафаил”

Дневен център с прием през агенция "Социално подпомагане"

Възползвайте се от финансиране на рехабилитация през агенция „Социално подпомагане“

При диагностицирано психично заболяване, можете да се възползвате от посещение на дневен център „Свети Рафаил“ на рехабилитация на психични страдания с частично финансиране  през агенция „Социално подпомагане“. 

НАШАТА КАУЗА

Да подобрим качеството на живот на хората с психични страдания, както и на техните семейства и близки, като подпомогнем индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Комплексът „Св. Рафаил“ обхваща две социални услуги - Защитено жилище „Св. Рафаил“ и Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция. ​

НАШАТА ЦЕЛ

Да осигурим условия за терапия, занимания, рехабилитация и реинтеграция в ежедневието на хората с психични страдания, да общуват, да бъдат ангажирани и полезни. ​

Разбиране, съпричастност, грижа

Заставаме зад каузата уверени, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет. 
Вярваме, че пътят към това минава през структурирането на подходящи услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и грижите на екип от специалисти.

Защитено жилище „Св. Рафаил“

Защитено жилище „Св. Рафаил“, което е предназначено да осигури място за живеене и подкрепа за хора с психични страдания, които са навършили 18 г.

Ако Ваш близък или член на семейството Ви е с психично-здравни проблеми и искате да се погрижите за него, като го настаните в комплекса или да получите информация за предлаганите от нас услуги, можете да се свържете с нас.

Център за социална рехабилитация и интеграция

Създадохме Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция, които са предназначен да осигурят условия за терапия и занимания, рехабилитация и реинтеграция в ежедневието на хората с психични страдания.

 

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

SMS текст: „DMS RAFAIL“
номер: 17 777

Фондация „Свети Рафаил“ стартира дарителска кампания за набиране на средства за материали за арт терапия – грънчарско колело, фотопринтер, фотоапарати и други.

НОВИНИ

СТАТИИ

Към началото