Разбиране, съпричастност, грижа

Настаняване и услуги

Настаняване на хора с психични заболявания в защитено жилище „Свети Рафаил“

 В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” се грижим за хората, които са ни гласували доверие и ги подкрепяме, защото обичаме това, което правим и се гордеем с него. За нас това не е просто работа, а призвание! Нашият стремеж е да помогнем на хората да живеят щастливо и пълноценно не само по време на престоя си в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, но и след това.

Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания осигурява постоянни грижи на психично болни, които се нуждаят от постоянна подкрепа, рехабилитация и специализирани грижи. Максималният капацитет, който можем да осигурим за настаняване, е до 25 човека с психични заболявания.

УСЛОВИЯ за настаняване на хора с психични заболявания

Преди подаване на заявка за настаняване на хора с психични заболявания:

 • поставена диагноза за психично разстройство от психиатър – типът психично заболяване е от значение за възможността за прием на лицето в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания;
 • овладяност на психичното заболяване, провеждане на ефективно медикаментозно лечение, така че лицето да не е буйно и да може да спазва установените правила на защитеното жилище за настаняване на хора с психични заболявания; 
 • навършено пълнолетие, до 60-годишна възраст, и неналичие на история със зависимости – нямаме възможност да осигурим подходящи условия и рехабилитация на непълнолетни и възрастни хора, както и такива, страдащи или с история на зависимост към алкохол, наркотици, хазарт и други.

Стъпките по настаняване на хора с психични заболявания са следните:

 • експертна оценка (от психолог и/ли психиатър на защитено жилище “Свети Рафаил”) на спецификите на заболяването, индивидуалните нужди на болния и възможността му за интеграция в защитеното жилище;
 • изготвяне на индивидуален план за рехабилитация след настаняване на хора с психични заболявания.
Кът за почивка и комуникация в защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил"

ДОКУМЕНТИ за настаняване на хора с психични заболявания

Необходимите документи за настаняване на хора с психични заболявания са следните:

 • 2 снимки паспортен формат;
 • лична карта на постъпилия и на родител/настойник/партньор;
 • бележка за общо здравно състояние;
 • епикриза или анамнеза;
 • решение от ТЕЛК (при наличие);
 • пенсионно решение от НОИ (при наличие);
 • рецепта за последно назначени лекарства;
 • медицинска бележка за контакт с ОЗБ (до 3 дни назад).

ПРИЕМ за настаняване на хора с психични заболявания

Потребители на защитеното жилище могат да бъдат лица, навършили пълнолетие, до 60-годишна възраст, които се нуждаят от психологическа подкрепа, рехабилитация и специализирана грижи. 

Приемът в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания се осъществява след експертна оценка на медицинско лице – психолог или психиатър, който преценява дали лицето ще може да се впише в обстановката или дали терапията и рехабилитацията ще му бъдат полезни. 

Някои от състоянията, за които можем да съдействаме при настаняване на хора с психични заболявания, включват:

 • Тревожност;
 • Панически разстройства;
 • Биполярно разстройство;
 • Депресия;
 • Личностни разстройства.

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания нямаме възможност да осигурим необходимата грижа за пациенти в остри и тежки състояния. По тази причина обикновено препоръчваме овладяване на състоянието на такива психично болни в лечебно заведение, преди настаняването в “Свети Рафаил”. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за настаняване на хора с психични заболявания

След настаняване на хора с психични заболявания, те трябва да спазват установените правила на защитено жилище “Свети Рафаил”, с които потребителите се запознават предварително.

Посещения на настанените в защитено жилище

Посещенията на психично болните в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания обикновено се извършват в събота и неделя. При необходимост, могат да бъдат позволени свиждания и през седмицата.

Храна, напитки и медикаменти

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания е разрешено внасянето на храна и напитки, според желанията на потребителите. Същото важи за лекарства, предписани от лекар, както и продавани без рецепта.

Внасянето и употребата на упойващи вещества, без лекарско предписание, алкохол, както и наркотици, са абсолютно забранени в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

Излизания, разходки, екскурзии, социални мероприятия

Излизането извън защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания е свободно за всички настанени психично болни. Те имат възможност да отидат до магазин, да направят разходка в района на жилището, както и да отидат на екскурзия със служебния микробус, осигурен от защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

С оглед сигурността на потребителите на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, излизането се извършва винаги с придружител и при вземане на всички необходими мерки за опазване на здравето и живота на психично болните.

Дневна грижа и почасова рехабилитация

При по-леки състояния, когато заболяването позволява, настаняване на хора с психични заболявания на резидентен принцип може да бъде заменено с рехабилитация на психични заболявания чрез посещения на дневен стационар към защитено жилище за “Свети Рафаил”. Както при потребителите, избрали настаняване на хора с психични заболявания, се извършва предварителна оценка и се изготвя индивидуална програма за поддръжка и подкрепа.

Научете повече на страницата Дневен център за рехабилитация на психични заболявания.