Терапия и рехабилитация на психични заболявания за пълнолетни лица

Социални услуги, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“

0886 422 222

Социални услуги за пълнолетни с психични заболявания

Във фондация „Свети Рафаил“ вярваме, че всички хора с психични страдания имат потенциала да намерят своя собствен път и да вземат правилни решения за живота си, когато имат осигурена подходяща подкрепа и терапия. По тази причина, създадохме комплекс „Свети Рафаил“, разположен на брега на Панчаревското езеро, предлагащ три основни социални услуги по рехабилитация и ресоциализация на психични разстройства:

 • настаняване в защитено жилище за психично болни потребители, с 24-часова грижа;
 • дневен стационар в дневен център за целодневно или полудневно ползване; 
 • почасова терапия на психични заболявания в център по социална рехабилитация и интеграция, с възможност за посещение до 3 часа на ден.  

Нашето вярване е, че за да преоткрият себе си и да преминат през тежкото изпитание на психичното страдание, хората с психични заболявания имат нужда от нещо, с което да бъдат ангажирани. Концепцията ни е, в спокойна и уютна атмосфера на брега на Панчаревското езеро, всеки потребител да намери това, което е ценно за него. 

Защитено жилище

Защитено жилище „Свети Рафаил“ е създадено по швейцарско-австрийски модел и предлага настаняване и 24-часова грижа за хора с психични заболявания. Намира се в уюта и спокойствието на природата, край Панчаревското езеро и осигурява място за живеене на пълнолетни хора с психични страдания, които се нуждаят от психологическа подкрепа, рехабилитация и специализирана грижа. Настанените в защитено жилище „Свети Рафаил“ участват в терапията и рехабилитацията, предлагани в дневния център или ЦРСИ, в зависимост от техния план за възстановяване.   

Легло в спалните в защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил"
Дневен център за комуникация и терапия в защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил"

Дневен център „Дневна грижа“

Дневен център „Дневна грижа“ предлага дневна или полудневна грижа за пълнолетни с психични заболявания. Дейностите в него се определят по индивидуална програма, като работата с потребителите се провежда от специализиран екип. Целта е хората с психични заболявания да възстановят уменията си, да се чувстват полезни, да се реинтегрират успешно в обществото.

Предлагаме възможност за частично финансиране на посещението на дневен център „Дневна грижа“, съобразно условията по програма за публично-частно партньорство със Столична община. 

Център за рехабилитация

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към комплекс „Свети Рафаил“ предлага възможност за почасова терапия на пълнолетни лица, страдащи от психични заболявания. Участието в сесии може да бъде до 3 часа на ден, според желанията и нуждите на потребителя и съгласно предварително изготвен личен терапевтичен план, който се изготвя от екипа на комплекс „Свети Рафаил“. 

Центърът по рехабилитация и реинтеграция предлага и терапевтичните услуги с частично финансиране от Столична община, по програма за публично-частно партньорство с фондация „Свети Рафаил“

Кът за почивка и комуникация в защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил"

Програма и дейности

Професионална грижа

Индивидуална терапевтична програма

Социални и обучителни занимания

Културни прояви

Творчески дейности

Спорт и хоби

Комплекс „Свети Рафаил“ не е лечебно заведение и не е предназначен за настаняване и рехабилитация на пациенти с остри и тежки състояния. 

Често задавани въпроси

По-долу ще откриете отговорите на често задавани въпроси, свързани със социалните услуги за хора с психични заболявания, които предлагаме в комплекс „Свети Рафаил“. В случай, че не откривате отговора на въпроса си, или имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

КАК ПОМАГАМЕ за терапия и рехабилитация на психични страдания в комплекс "Свети Рафаил"?

Комплекс за терапия и рехабилитация на хора с психични заболявания „Свети Рафаил“ предоставя грижи, подкрепа и терапия за психично болни. Ние целим възвръщане на увереността на тези хора и намиране на пътя им към пълноценен самостоятелен живот.

В комплекса за хора с психични заболявания помагаме на пълнолетни с диагностицирано психическо заболяване. Нашият екип осигурява подкрепа за възстановяване на психическия баланс и това е водещото при всички социални услуги, които предлагаме.

Психичните състояния, които се повлияват добре от психосоциална терапия, рехабилитация и реинтеграция, включват: депресивни състояния, биполярни, афективни и тревожни разстройства.

Нашите услуги са предназначени за хора с психични страдания, които не са в остра фаза и се придържат съм ефективна медикаментозна терапия.

Отношението и грижата към потребителите на комплекс „Свети Рафаил“ са еднакво, независимо от типа социална услуга, която ползва. Ние се грижим за хората, осигуряваме им подходящи терапевтични сесии и подкрепа от страна на персонала в комплекса, съобразени с индивидуалия терапевтичен план, психичното състояние и персоналните желания  и нужди на всеки потребител.

Създаваме условия и насърчаваме комуникацията и получаването на подкрепа и от другите потребители на социални услуги в комплекс „Свети Рафаил“, като на психично болните се предоставят свобода и възможности за самостоятелна работа и саморазвитие.

Всичко това помага хората с психични заболявания да започнат да изграждат самочувствие и да подобряват емоционалното си благосъстояние, което е началото на пътя им към независимост, възстановяване и по-добро качество на живот.

УСЛУГИ по рехабилитация и терапия на психични разстройства, предлагани в комплекс "Свети Рафаил"

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” предоставяме три основни услуги в подкрепа на психично болните: защитено жилище, дневен център и център за почасова рехабилитация.

Услугите, грижите и подкрепата, която оказваме на психично болните, са изцяло съобразени с техните желания, нужди и специфично състояние, както и се базират на индивидуална терапевтична програма за рехабилитация, изготвена след предварителна оценка от страна на нашия екип.

В зависимост от желанията и специфичните си нужди, психично болните могат да бъдат настанени на резидентен принцип в защитеното жилище, да посещават дневен център целодневно или на половин ден, или да се възползват от терапия на психични заболявания до 3 часа на ден в ЦСРИ.

Посещението на дневен център и ЦСРИ са частично финансирани от Столична община по програма за публично-частно партньорство в комплекс „Свети Рафаил“. По тази причина, за ползването на тези две социални услуги се изисква решение от дирекция „Социално подпомагане“ по текущ адрес. 

Независимо от избраната социална услуга, по време на престоя в комплекс „Свети Рафаил“ за всеки потребител са осигурени постоянни грижи, подкрепа и терапия за постигане на целите на рехабилитацията на психични разстройства.

ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ за психосоциална рехабилитация в комплекс "Свети Рафаил"

Целта на услугите, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“, е да облекчим страданията и да предложим ефективна терапия и рехабилитация на психични заболявания. 

Според нашия опит и компетенциите на екипа, психичните състояния, които най-ефективно се повлияват от психосоциална рехабилитация са: 

 • афективни и тревожни разстройства;
 • шизофрения и пизофренни разстройства;
 • паническо разстройство и паник атаки;
 • биполярно разстройство;
 • личностно разстройство;
 • депресивни състояния.

Важно е да се спомене, че психично болният трябва да има поставена диагноза за психичното заболяване от психиатър, да е преминал първоначално лечение и състоянието му да е овладяно, което включва и ефективен прием на медикаменти, ако такива са назначени от лекуващия психиатър. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за ползване на услуги по психосоциална рехабилитация в комплекс "Свети Рафаил"

В комплекс „Свети Рафаил“ се стремим да предложим необходимото спокойствие, комфорт и максимално ефективна терапия и рехабилитация на хората с психични разстройства, за да подпомогнем тяхното възстановяване и реинтеграция, след проведено първоначално лечение.

В комплекс „Свети Рафаил“ могат да бъдат настанени само пълнолетни лица с психични заболявания, до 60-годишна възраст. Нашият екип от специалисти няма компетенцията за лечение на психични заболявания и овладяване на остри и тежки психични състояния и по тази причина психичното заболяване трябва да бъде овладяно, преди започване на рехабилитация. Не можем да осигурим и ефективна терапия и рехабилитация при различни зависимости, сред които:

 • зависимост към психоактивни вещества (ПАВ), което включва пристрастяване към наркотици, лекарства (приемът на които не е изрично предписан и следедн от медицинско лице), алкохол и други психотропни вещества, в това число, невролептици (антипсихотици), депресанти и опиати (наркотични аналгетици),  стимуланти, халюциногени и други;
 • хазартни зависимости;
 • екранни зависимости.

Стремежът ни за предоставяне на максимално полезна социална услуга по рехабилитация на психични състояния, е една от причините, преди настаняване в защитено жилище или ползване на услугите по терапия и рехабилитация на психични заболявания в дневен център „Дневна грижа“ и ЦСРИ, хората с психично разстройство да преминават през оценка на състоянието и нуждите, която се извършва от нашия екип от специалисти. По този начин оценяваме състоянието на човека, дали има потенциал за интеграция в комплекса и останалите потребители, както и дали можем да му предложим помощта, от която се нуждае.  

ПРИЕМ за ползване на социални услуги от хора с психични заболявания

Приемът за използване на социални услуги по терапия на психични разстройства в комплекс „Свети Рафаил“ зависи от типа услуга.

Приемът в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания се осъществява въз основа на поставена диагноза от лекар – психиатър и проведено лечение за овладяване на тежките и остри състояния на психично болния. Следващата стъпка е разговор с психиатъра към защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, който да оцени не само състоянието му, но и дали ще може да се интегрира, така че да получава адекватна помощ от страна на персонала в комплекс „Свети Рафаил“, както и подкрепа от останалите потребители на социалните услуги по рехабилитация на психични заболявания.

Научете повече за приема в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания на страницата Настаняване на хора с психични заболявания.

Тъй като приемът в дневен център „Дневна грижа“ и Център за социална рехабилитация и интеграция „Свети Рафаил“ е със съдействие и финансиране от Столична община, има допълнителни стъпки, които трябва да се предприемат.

За прием в дневен център „Дневна грижа“ и ползване на целодневен или полудневен стационар, се изисква предварително решение от ТЕЛК за над 50% инвалидност, както и направление от дирекция „Социално подпомагане“ по текущ адрес.

Научете повече за условията и приема в дневен център „Дневна грижа“ към комплекс „Свети Рафаил“ тук

Приемът за ЦСРИ се извършва отново след решение от дирекция „Социално подпомагане“ по текущ адрес.

Научете повече за условията и приема в Център по социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към комплекс „Свети Рафаил“ тук

ФИНАНСИРАНЕ на рехабилитация на психични заболявания

След проведен конкурс за възлагане на държавно делегирана дейност за социални услуги, фондация „Свети Рафаил“ сключи договор за публично-частно партньорство със Столична община. В рамките на програмата, потребителите могат да се възползват от услуги по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, таксата за които е частично финансирана от Столична община.

Частичното финансиране за рехабилитация на пълнолетни лица с психични разстройства, предоставено от Софийска общинае валидно за посещение на Дневен център (считано от 23.11.2022 г.) и Център за социална рехабилитация и интеграция (считано от 31.03.2023 г.).

Според договора, Софийска община поема частично разходите за ползване на двете социални услуги, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“ – дневен център и ЦСРИ. Настаняването и престоят в защитено жилище за рехабилитация на психични страдания към момента се заплаща от потребителите.

Научете повече за програмата за финансиране на психични заболявания в нашата статия

Повече информация за Дневен център „Дневна грижа“ можете да намерите на тази страница

Детайли за Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към комплекс „Свети Рафаил“ са на Ваше разположение тук

КОЛКО СТРУВА психосоциална рехабилитация и реинтеграция на психични заболявания в комплекс "Свети Рафаил"?

Комплекс „Свети Рафаил“ предлага три основни услуги за рехабилитация и реинтеграция на психични заболявания и цената за всяка от тях е различна:

 • Настаняването в защитено жилище „Свети Рафаил“, където за психично болните се полагат 24-часови грижи, струва 2000 лв. на месец. В престоя в защитено жилище  за психично болни „Свети Рафаил“ включва почасова терапия в ЦСРИ или терапевтични сесии в дневния център като част от рехабилитационната програма на лицето с психични заболявания.
 • Цената за посещение на дневен център „Дневна грижа“, работещ на приципа на дневен стационар, целодневно или полудневно, е на стойност до 30% от доходите на психично болния, след получена справка от НАП и направление от дирекция „Социално подпомагане“ по текущ адрес. Останалата част от таксата за дневния център се поема от Столична община, според договор за публично-частно партньорство, сключен с фондация „Свети Рафаил“.
 • Ползването на терапевтични услуги до 3 часа на ден в Център по социална рехабилитация и интеграция към комплекс „Свети Рафаил“ също е с частично финансиране по програма на Столична община. Цената за ползване на ЦСРИ е до 5% от месечния доход на потребителя, отново въз основа на справка от НАП, както и с получено решение от дирекция „Социално подпомагане“ по текущ адрес. 
ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМА на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания

Програмата и дейностите са част от терапевтичния план на всеки психично болен – потребител социалните услуги, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“, и са съобразени с индивидуалните му потребности, способности и желания.

Дейностите по рехабилитация на хора с психични заболявания са насочени основно към подкрепа, грижа и осигуряване на условия за почивка и релаксация на психично болните, като част от подпомагането на тяхната рехабилитация и път към ресоциализацията им и превръщането им отново в пълноценна част от обществото. 

Дейностите се извършват по предварително изготвена програма, съставена индивидуално за всеки потребител преди да започне да ползва социалните услуги, предлагани в комплекса, въз основа на специфичните му потребности и типа заболяване и включват индивидуална и групова терапия, арттерапевтични сесии, социални и обучителни дейности, културни мероприятия, спортни дейности и хоби и други.

На Ваше разположение сме

С радост ще отговорим на всеки Ваш въпрос, свързан със социалните услуги по терапия и рехабилитация на хора с психични заболявания, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“