Настаняване за хора с психични заболявания

Защитено жилище
„Свети Рафаил“

0886 422 222

За защитено жилище „Свети Рафаил“

Подходящата обстановка и осигуряването на адекватни грижи и подкрепа, според състоянието и индивидуалните нужди на психично болните, са съществена част от преодоляването на предизвикателствата при психичните заболявания. Това е причината да създадем защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” като място за грижа, подкрепа и рехабилитация на хора с психични страдания, които не са в остри и тежки състояния.

Целта, която си поставяме в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил”, е да осигурим необходимите грижи и релаксация на психично болни пациенти, като им осигурим подходящи условия за рехабилитация и реинтеграция в обществото. Ние приемаме защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания като място за временно пребиваване на пациентите, преди успешното им завръщане към живот като самостоятелни личности.

Настаняване и услуги

В защитено жилище могат да бъдат настанени до 25 пълнолетни лица, до 60-годишна възраст, диагностицирани с хронично психично заболяване в ремисия.

Настаняването се извършва след оценка от психиатър, разговор с екип психолози на потребностите и изготвяне на индивидуална терапевтична програма.

Услугите включват 24-часово набюдение и грижа от специализиран екип в комплекс „Свети Рафаил“, пълен пансион и разнообразни активности, според индивидуалния план за рехабилитация и ресоциализация. 

ЦЕНИ за настаняване

Цената на престоя в защитено жилище „Свети Рафаил“ е на месечна база и е

2000 лв. на месец

Включва настаняване в самостоятелна стая, оценка и изготвяне на индивидуален план за терапия и рехабилитация от екип психиатри и психолози, 24-часова специализирана грижа, лично време и възможност за социализация и комуникация с останалите потребители и  разнообразни активности, според терапевтичния план и индивидуалните потребности на потребителя.

Дейности и програма

Дейностите за настанените потребители са съобразени с индивидуалните им потребности, следвайки плана за социална рехабилитация и реинтеграция, както и желанието на потребителите. Те вземат участие в дейностите, провеждани в дневен център за психични заболявания или се включват в терапевтични сесии, организирани в центъра за социална рехабилитация и реинтеграция.

За потребителите на социални услуги по рехабилитация и реинтеграция към комплекс „Свети Рафаил“ се организират екскурзии и други социални мероприятия.

Стъпки по настаняване в защитено жилище за хора с психични заболявания „Свети Рафаил“

Провеждане на разговор с психиатър за оценка на състоянието на потребителя и дали настаняването в защитено жилище за рехабилитация на психични заболявания ще бъде полезно за потребителя. 

Оценка на персоналните потребности на потребителя от екип психолози в защитеното жилище, изготвяне на индивидуален терапевтичен план и определяне на дата за настаняване.

Събиране и предаване на необходимите документи за настаняване в защитено жилище за хора с психични заболявания. 

За допълнителна информация и при въпроси, сме на Ваше разположение

Телефон

0886 422 222

Адрес

гр. София 1137,
район Панчарево,
ул. Риляник 49

Имейл

saintraffael@yahoo.com

Последвайте ни

Условия в защитено жилище

24-часова грижа

Потребителите, настанени в защитено жилище „Свети Рафаил“ получават цялостна грижа, съобразно индивидуалните си потребности.

Индивидуална и групова терапия

Всеки потребител участва в сесии по индивидуална и групова терапия на психични заболявания, според индивидуалния си план

Разнообразни активности

Организиране на групови екскурзии и социални мероприятия за всички потребители на социалните услуги в комплекса

Места за почивка и релаксация

В целия комплекс има обособени места, на които потребителите могат да останат насаме със себе си и да релаксират

Осигурено дневно меню за всеки настанен

За всички настанени в защитеното жилище има осигурени четири хранения на ден, съобразени си диетата на потребителя

Ежедневна поддръжка и дезинфекция

Стриктно спазване на хигиената и чистотата в общите и в индивидуалните помещения и наблюдение на личната хигиена

Свържете се с нас  Често задавани въпроси

  По-долу ще откриете отговорите на често задавани въпроси, свързани с настаняването и престоя в защитено жилище за хора с психични заболявания „Свети Рафаил“

  ПРИЕМ в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания

  Приемът в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания се осъществява въз основа на поставена диагноза от лекар – психиатър и проведено лечение за овладяване на тежките и остри състояния на психично болния.

  Преди приема психично болният трябва задължително да проведе разговор с психиатър от защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, който да оцени не само състоянието му, но и дали ще може да се интегрира, така че да получава адекватна помощ от страна на медицинския персонал на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, както и подкрепа от останалите посетители на “Свети Рафаил”.

  Следващата стъпка е оценка на индивидуалните потребности от нашия екип психолози и изготвяне на индивидуален терапевтичен план за престоя на лицето с психични заболявания в защитено жилище „Свети Рафаил“. След изготвянето на плана, се определя дата за настаняване и се оформя документацията.

  Научете повече за приема в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания на страницата Настаняване на хора с психични заболявания или се свържете с нас, за да Ви предоставим повече информация за комплекс “Свети Рафаил”, начина на работа и предлаганите социални услуги в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

  ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ за настаняване в защитено жилище за психично болни

  Изискванията към потребителите за настаняване в защитено жилище за рехабилитация на психични заболявания са следните: 

  • възраст на лицето с психично разстройство: между 18 и 60 години;
  • диагностицирано психично заболяване; 
  • овладяност на острите състояния и провеждане на ефективна медикаментозна терапия. 

  В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания „Свети Рафаил“ не се приемат за рехабилитация лица със зависимости, в това число: 

  • зависимост към алкохол и/ли психоактивни вещества; 
  • хазартни зависимости; 
  • екранни зависимости. 

  Защитено жилище „Свети Рафаил“ не е лечебно заведение и по тази причина, не може да предложи лечение и настаняване на лица в неовладяна и/ли остра фаза на психичното разстройство. 

  Документите за прием в защитено жилище за настаняване на лица с психични заболявания са следните: 

  • Заявление за ползване на социална услуга (по образец);
  • Бележка за общо здравнословно състояние;
  • Медицинска бележка за контакт с ОЗБ (до 3 дни назад)
  • Копие от протокол на ЛКК, епикриза или анамнеза, удостоверяващи психиатрично заболяване;
  • Експертно решение от ТЕЛК\НЕЛК (при наличие);
  • Пенсионно решение от НОИ (при наличие);
  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от документ за самоличност на близък;
  • Личен амбулаторен картон (при наличие);
  • Актуална рецепта за последно назначени медикаменти;
  • 2 бр. паспортни снимки.

  При въпроси, можете да се свържете с нашия екип, който ще отговори на всички Ваши въпроси.

   

  КАК ПОМАГАМЕ в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

  Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания предоставя грижи, подкрепа и терапия за психично болни. Ние целим възвръщане на увереността на тези хора и намиране на пътя им към пълноценен самостоятелен живот.

  В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания могат да бъдат настанени до 25 пълнолетни с диагностицирано психическо заболяване. Нашият екип предлага подкрепа за възстановяване на психическия баланс и това е водещото при всички наши услуги.

  Състоянията, които се повлияват добре от посещението на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, включват депресивни състояния, биполярни разстройства, афективни психични разстройства и тревожни разстройства, за болни, придържащи съм ефективна медикаментозна терапия.

  В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, ние се грижим за хората, осигуряваме им подходящи терапевтични сесии и подкрепа от страна на персонала на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

  Освен това създаваме условия и насърчаваме комуникацията и получаването на подкрепа от другите, живеещи в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, както и от посетителите на дневния център и ЦСРИ.

  Като част от престоя си в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, на болните се предоставят лично време и възможности за самостоятелна работа и саморазвитие.

  Всичко това помага хората с психични заболявания да започнат да изграждат самочувствие и да подобряват емоционалното си благосъстояние, което е началото на пътя им към независимост и възстановяване.

  ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ, за които можем да окажем максимално ефективна социална рехабилитация

  В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания можем да помогнем на лица със следните диагностицирани психични разстройства:

  • шизофрения и шизофренни разстройства; 
  • клинична депресия;
  • паническо разстройство и паник атаки;
  • биполярно разстройтво;
  • личностни разстройства;
  • лека към средна умствена изостаналост.

  Свържете се с нас за запитвания за конкретно психично състояние или при допълнителни въпроси. 

  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за настаняване в защитено жилище за психично болни

  В определени случаи, не можем да предложим настаняване на хора с психични заболявания в защитено жилище към фондация „Свети Рафаил“. Причините за това са, че нашата цел е да предоставяме максимално ефективни социални услуги по рехабилитация на психични заболявания и реинтеграция на хора с психични заболявания и да осигурим спокойствие и комфорт на всеки потребител в комплекс „Свети Рафаил“. 

  Противопоказания за настаняване на психично болни в защитено жилище „Свети Рафаил“

  • лицето е непълнолетно или е над 60-годишна възраст

  В защитено жилище за настаняване хора с психични заболявания се приемат само потребители, навършили пълнолетие. Екипът ни не разполага с необходимата експертиза за полагане на грижи, оказване на помощ и провеждане на ефективна терапия на психични заболявания за малолетни и непълнолетни потребители, както и на хора в напреднала възраст.

  • психичното заболяване е неовладяно или в остра фаза

  Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания не е лечебно заведение и не е предназначено за настаняване на пациенти в остри и тежки психични състояния. 

  По тази причина, приемът се осъществява само за психично болни в овладяна фаза на психичното заболяване и провеждащи ефективно медикаментозно лечение. 

  • лицето страда от зависимост към алкохол, ПАВ, хазарт, екранни зависимости и други.

  Защитено жилище „Свети Рафаил“ няма възможност за осигуряване на ефективна терапия и рехабилитация на лица, страдащи от завиисмост към алкохол, наркотици или други психоактивни вещества, както и при наличие на хазартни или екранни зависимости. 

  КОЛКО СТРУВА настаняване в защитено жилище за психично болни

  Цената за рехабилитация на психични заболявания за настанени в защитено жилище „Свети Рафаил“ може да варира в зависимост от ползваните социални услуги по рехабилитация и ресоциализация. Основната цена за настаняване в защитено жилище за терапия и рехабилитация на психични заболявания е 

  2000 лв. на месец, 

  което включва: 

  • изготвяне на индивидуален терапевтичен план за потребителите, въз основа на неговите нужди и желания;
  • настаняване в самостоятелна стая в комплекс „Свети Рафаил“ – Панчарево;
  • пълен пансион;
  • 24-часова грижа от екип от специалисти;
  • индивидуална и групова психотерапия;
  • работа с психиатър;
  • лично време и социализация с останалите потребители на комплекса;
  • екскурзии и социално-културни мероприятия, организирани от фондация „Свети Рафаил“, с осигурен транспорт.

  За повече информация, изпратете запитване – нашият екип на разположение да отговори изчерпателно на Вашите въпроси.

  УСЛУГИ на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания

  В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” предоставяме набор от услуги в подкрепа на психично болните.

  Услугите, грижите и подкрепата, която оказваме на психично болните са изцяло съобразени с техните желания, нужди и специфично състояние, както и се базира на предварително изготвената индивидуална терапевтична програма за рехабилитация.

  В зависимост от желанията и нуждите си, психично болните могат да посещават само дневен център по няколко пъти седмично, или да останат в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, където да им бъдат осигурени постоянни грижи, подкрепа и терапия за постигане на целите на рехабилитацията им.

  ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМА на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания

  Програмата и дейностите са част от терапевтичния план на всеки болен и са съобразени с индивидуалните му потребности, способности и желания.

  Дейностите в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания са насочени основно към подкрепа, грижа и осигуряване на условия за почивка и релаксация на психично болните, като част от подпомагането на тяхната рехабилитация и път към ресоциализацията им и превръщането им отново в пълноценна част от обществото.

  Дейностите се извършват по предварително изготвена програма, съставена индивидуално за всеки пациент, при постъпването му в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, въз основа на специфичните му потребности и типа заболяване.

  Посетете страницата Дейности и програма за рехабилитация на психични разстройства, за да научите повече за дейностите в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

  РЕГИСТРАЦИЯ на Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания

  Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, издадено от Агенцията за социално подпомагане. По силата горното Удостоверение, комплекс „Свети Рафаил“ е определен да предоставя социални услуги на психично болни хора, спазвайки критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, съгласно законовите разпоредби на Република България.

  Обадете се на тел. 0886 422 222 за повече информация