Разбиране, съпричастност, грижа

Дейности и програма

Дейности за хора с психични заболявания в защитено жилище „Свети Рафаил“

Нашият екип от професионалисти използва експертните си знания, за да приложи подходящ индивидуален подход за рехабилитация на психични разстройства към всяко лице, независимо дали е настанено в защитеното жилище, или посещава дневен стационар или центъра за почасова терапия.

Всички дейности и програми за рехабилитация на психични разстройства следват на индивидуалния план за рехабилитация на психични разстройства на всеки посетител и са съобразени с текущото му състояние, лични потребности и желания.

Програмите за рехабилитация на психични разстройства, по които работим, са базирани на нашия опит и експертни познания и са доказали своята ефективност във времето. Дейностите, които провеждаме за рехабилитация на психични разстройства, продължават и утвърждават програмата, създавайки стабилност и увереност в собствените сили на настанените в защитено жилище “Свети Рафаил”.

Но преди всичко, цялостната рехабилитация на психични разстройства, която прилагаме, е подчинена на основната цел и мисия на защитеното жилище, а именно, оказване на помощ и подкрепа на психично болните по пътя им към независимост и балансиран самостоятелен живот и връщането им като пълноценна част от обществото.

Какво е психосоциална рехабилитация?

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА за рехабилитация на психични разстройства

Програмите и дейностите за рехабилитация на психични разстройства могат да варират и да предоставят различна степен на подкрепа и грижа за потребителите, в зависимост от нуждите и желанието им, спецификата на състоянието им и възможностите им.

Научете повече

Индивидуалният план и съпътстващите го дейности за рехабилитация на психични разстройства, както работата на специализирания екип с потребителите, винаги са насочени към основната цел на рехабилитация на психични разстройства, а именно, възстановяване на комуникационните им умения, да бъдат ангажирани и полезни, за да могат да се реинтегрират в обществото.

В най-общи линии, дейностите за рехабилитация на психични разстройства включват, но не се изчерпват със следното:

 • групова и индивидуална терапия за рехабилитация на психични разстройства от специалисти с опит – психолози, психиатри, рехабилитатори и ерготерапевти и други;
 • социални и обучителни дейности за рехабилитация на психични разстройства;
 • спортни занимания, хоби, културни дейности и прояви;
  индивидуални и творчески занимания, включително възможност за разходка в рамките на комплекса;
 • организирани групови излизания сред природата с осигурен транспорт от защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

Дейностите от утвърдената програма за рехабилитация на психични разстройства за всеки потребител се извършват на база индивидуалните потребности и възможности, както и въз основа на експертната оценка на екипа.

ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ за рехабилитация на психични разстройства

ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ за рехабилитация на психични разстройства

Моделите за рехабилитация на психични разстройства, които използваме, измерват промяната в поведението и осигуряват подкрепа и промяна в начина на мислене и нагласите на психично болните, което осигурява положителни резултати за ресоциализацията и ефективна рехабилитация на психични разстройства.

Научете повече

Програмите и дейностите за рехабилитация на психични разстройства, които прилагаме, са базирани на терапевтични модели в следните области:

 • Управление на психичното здраве и балансиран живот;
 • Поддържане на физическо здраве и изграждане на умения за грижа за себе си;
 • Изграждане на умения за самостоятелен живот;
 • Умения за създаване и поддържане на социални контакти и интеграция в обществото;
 • Създаване на предпоставки и нагласи за връщане към активен работен процес;
 • Умения за създаване на контакти и изграждане на връзки;
 • Умения за поемане и разпределяне на отговорности;
 • Възвръщане на идентичността и изграждане на самочувствие;
 • Изграждане на доверие и вдъхване на надежда.

Терапевтичните модели за рехабилитация на психични разстройства, които прилагаме, са ориентирани към всеки потребител и са съобразени с техните индивидуални планове за рехабилитация на психични разстройства. От основно значение за успеха на прилаганата рехабилитация на психични разстройства в защитено жилище “Свети Рафаил” е сътрудничеството между персонала и хората, които подкрепяме, както и взаимната комуникация между потребителите.

При ефективно прилагане, използваните модели за рехабилитация на психични разстройства могат да спомогнат за изграждане на доверие, започване на работа, поддържане на независимост и/или по-добро управление на определени поведения, свързани с психичното заболяване.

  РЕХАБИЛИТАЦИЯ на психични разстройства

  Защитено жилище „Свети Рафаил“ е изградено по швейцарско-австрийски модел. Предлага индивидуална и групова психосоциална рехабилитация и интеграция, според терапевтичния план на всеки потребител. Изграждат се умения за участие в обществото и водене на самостоятелен начин на живот.

  Научете повече

  Всеки, настанен в защитено жилище “Свети Рафаил”, разполага със спокойна самостоятелна или двойна стая в комплекса с изглед към гората или към езерото, където може да се уедини или да се занимава със самостоятелни дейности, според желанията си. В процеса на рехабилитация на психични разстройства, той получава денонощни грижи и подкрепа от медицински екип, според нуждите си. За пълноценна рехабилитация на психични разстройства, защитеното жилище разполага и с общи помещения за почивка, отдих, забавления и комуникация с останалите посетители на защитеното жилище, както и с градина за самостоятелни или групови разходки и релаксация.

  Свържете се с нас още днес

  С радост ще отговорим на всеки Ваш въпрос, свързан с дейностите и програмите, които прилагаме при рехабилитацията и ресоциализацията на хора с психични заболявания в комплекс „Свети Рафаил“.  

  Условия в защитено жилище

  Лично пространство

  Уютни стаи с осигурено лично пространство 

  Ежедневни дейности

  Мултифункционални зали за индивидуални и групови занимания 

  Комфорт и общуване

  Светли и комфортни пространства за хранене и общуване