Дейности и програма

Принципи на работа в осъществяване подкрепа на потребителите

Потребителите на Защитено жилище „Св. Рафаил“ се включват в утвърдените програми за работа и дейностите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, които включват:

  • социални и обучителни дейности
  • спортни занимания и хоби
  • индивидуални и творчески занимания
  • културни дейности и прояви
  • арттерапия

Целта на провежданата от специализирания екип работа с потребителите е те да възстановяват комуникационните си умения, да бъдат ангажирани и полезни, за да могат да се реинтегрират в обществото.

Дейностите от утвърдената програма се извършват на база индивидуалните потребности и възможности на потребителите, както и въз основа на експертната оценка на екипа. Потребителите биват запознавани с програмата и правилата за осъществяване на дейностите, включени в нея, с установения ред за пребиваване.  

Разбиране, съпричастност, грижа

лично пространство

уютни стаи с осигурено лично пространство

ежедневни дейности

мултифункционални зали за индивидуални и групови занимания

комфорт и общуване

светли и комфортни пространства за хранене и общуване

Към началото