Разбиране, съпричастност, грижа

Полезно и актуално

Новини

Актуални новини и информация за събития и активности на фондация и комплекс „Свети Рафаил“

Съвети

Съвети и полезна информация за хората с психични заболявания и техните близки.

Референции

Присъствие на фондация и комплекс „Свети Рафаил“ в публичното пространство

Други

Други статии и информация, свързани с психичните разстройства или комплекса

АКТУАЛНИ НОВИНИ

за фондация и комплекс „Свети Рафаил“

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

DMS RAFAIL – дарителска кампания за материали за арт терапия

DMS RAFAIL – дарителска кампания за материали за арт терапия

Стартира DMS кампания за набиране на средства за покупка на грънчарско колело, фотоапарати, фотопринтер и други материали, които да използваме при арт терапия за рехабилитация на психични заболявания.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

за лица с психични заболявания и техните близки

Разбиране, съпричастност,
грижа

Заставаме зад каузата уверени, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет.

Вярваме, че пътят към това минава през структурирането на подходящи услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и грижите на екип от специалисти.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Разгледайте социалните услуги за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, предлагани в комплекс „Свети Рафаил“

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

Резидентна услуга за настаняване, 24-часова грижа и психосоциална рехабилитация и реинтеграция на лица с психични разстройства

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

Дневна или полудневна терапия и рехабилитация на психични разстройства към комплекс „Свети Рафаил“ – Панчарево

Тераса

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция, осигуряващ почасова дневна терапия на лица с психични разстройства

    Искате да помогнете? Направете дарение

    Банкова сметка

    Фондация „Свети Рафаил“

    IBAN: BG71 UBBS 8002 1081 4597 40

    BIC: UBBSBGSF