Разбиране, съпричастност, грижа

Дневен център „Дневна грижа“ (ДЦПЛУ)

След проведен конкурс за възлагане на държавно делегирана дейност за социални услуги, на 23.11.2022г., фондация „Свети Рафаил“ сключи договор за публично-частно партньорство със Столична община за откриване на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (ДЦПЛУ), с приоритет психични разстройства – програма „Дневна грижа“. В рамките на програмата, потребителите могат да се възползват от услуги по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, таксата за които е частично финансирана от Столична община.

ДЕЙНОСТИ
по програма "Дневна грижа"

Дейностите които се извършват са по следните лицензи:

 • „Информиране и консултиране”
 • „Терапия и рехабилитация”
 • „Обучение за придобиване на умения”
 • „Застъпничество и посредничество”
 • „Подкрепа за придобиване на трудови умения”
 • „Дневна грижа”

Дейностите по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, които ДЦПЛУ предоставя, са насочени към възвръщане и/или изграждане на когнитивни умения, умния за комуникация и социална интеграция, грижа за себе си, поддържане на психологическо и физическо здраве, поемане на отговорности и други, сред които:

 • Социални и обучителни дейности за лица с психични заболявания;
 • Спортни занимания и хоби за лица с психични заболявания;
 • Индивидуални и творчески занимания лица с психични заболявания;
 • Културни дейности и прояви лица с психични заболявания;
 • Групова терапия и арт терапия лица с психични заболявания;
 • Индивидуални психотерапевтични консултации лица с психични заболявания;
 • Провеждане на ежеседмични ексурзии лица с психични заболявания.

ИЗИСКВАНИЯ
за ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания по програма "Дневна грижа"

Ресоциализацията и реинтеграцията на лица с психични заболявания целят успешното им връщане в обществото като пълноценни личности. 

Адрес на ДЦПЛУ – програма „Дневна грижа“:

Фондация Свети Рафаил
гр. София, р-н Панчарево, ул. Риляник 49.

За записване и информация за ДЦПЛУ „Дневна грижа“
тел. 0885 59 83 48
лице за контакт: Орлин Миланов (директор)

Услугата по ресоцализация и реинтеграция на лица с психични заболявания, предоставена от ДЦПЛУ („Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“) по програма „Дневна грижа“ е с капацитет 30 потребителя.

За кого са предназначени услугите по програма „Дневна грижа“?

Услугите по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявани по програма „Дневна грижа“, предоставяна от фондация „Свети Рафаил“ са насочени към следната група потребители:

 • лица, навършили 18 години, с хронични психични разстройства във фаза на ремисия;
 • лица, страдащи от шизофренни и шизоафективни разстройства, клинични депресии, лека към средна умствена изостаналост;
 • лица, с експертно решение на ТЕЛК за над 50% инвалидност.

Задължителни документи при прием на потребител в ДЦПЛУ по програма „Дневна грижа“

За прием в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет психични разстройства)” – гр. София за ресоциализация и рехабилитация на лица с психични разстройства, трябва бъдат предоставени следните документи:

 • Направление от Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ по текущ адрес – направлението се получава след подадено Заявление от лицето, родител/попечител за ползване на социална услуга;
 • Разпореждане от НОИ за размера на пенсията;
 • Копие на решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК;
 • Копие на епикризи (поне последната);
 • Медицинска рецепта;
 • 2 портретни снимки на лицето с психично заболяване.

Услугата Дневен център по програма „Дневна грижа“ може да се ползва целодневно или полудневно, в зависимост от потребностите, възможностите и желанието на лицето с психични заболявяния.

ЦЕНИ
за ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания по програма "Дневна грижа"

Адрес на предоставяне на услугата:

гр. София, р-н Панчарево, ул. Риляник 49
фондация „Свети Рафаил“

За контакти и записване
тел. 0885 59 83 48

лице за контакт: Орлин Миланов (директор)

 

Таксата за ползване на услуги по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявяния към ДЦПЛУ по програма „Дневна грижа“ към Фондация „Свети Рафаил” се изчислява в размер до 30% от пенсията на лицето.

Научете повече за Дневен център за рехабилитация и ресоциализация на на лица с психични заболявания към фондация „Свети Рафаил“. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ
за ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания по програма "Дневна грижа"

Услугите по ресоциализация и реинтеграция на лица с психични заболявания по програма „Дневна грижа“ към “Свети Рафаил”, се предоставят след записване на час за предварителна оценка от психолог

За записване на час и повече информация за услугите, предоставяни от фондация „Свети Рафаил“, можете да се свържете с нас по някой от начините, описани по-долу:

+359 886 422 222
Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.