Разбиране, съпричастност, грижа

Дневен център

Ние вярваме, че всички хора имат потенциала да намерят своя собствен път и да вземат правилни решения за живота си при осигуряване на подходяща подкрепа и рехабилитация на психични заболявания. По тази причина, заедно защитено жилище за настаняване на психично болни, фондация “Свети Рафаил” организира дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща ресоциализация. 

Дневният център е част от програмата за рехабилитация на психични заболявания на настанените в защитеното жилище, но има възможност и за посещение от ненастанени хора с психични страдания на принципа на дневен стационар, с осигурена храна, рехабилитация на психични заболявания в група, индивидуална психотерапия и други.

ФИНАНСИРАНЕ
през агенция "Социално подпомагане"

За да се възползвате от публично-частно финансиране, трябва да имате решение за ТЕЛК до 50% и да се свържете с дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, за да получите решение

Вече имате възможност за посещение на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, финансирано от Столична община, през агенция „Социално подпомагане“. За да се възползвате от финансиране на рехабилитация на психично заболяване, трябва да получите решение от агенция „Социално подпомагане“, което да ни предоставите. 

За всеки, посещаващ дневен център „Дневна грижа“ в „Свети Рафаил“ се изготвя индивидуална терапевтична програма, в зависимост от заболяването и общото му състояние. 

ЦЕЛ
на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

Резултатът, който целим с рехабилитация на психични заболявания, е ресоциализацията на психично болните и връщането им в обществото като пълноценни личности. 

Целта на организирането на дневен център за рехабилитация на психични заболявания е осигуряване на подходящи условия за релаксация и рехабилитация на психични заболявания. В него се провеждат подходящи занимания за хора с психични разстройства и терапевтични сесии, като всяка дейност се извършва по утвърдените програми на центъра за рехабилитация на социална рехабилитация на психични заболявания и реинтеграция към фондация “Свети Рафаил”. 

Научете повече за рехабилитация на психични заболявания на резидентен принцип, в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания. 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ
на дневен център за рехабилитация на психични заболявания?

Резултатът, който целим с рехабилитация на психични заболявания, е ресоциализацията на психично болните и връщането им в обществото като пълноценни личности. 

Дневен център за рехабилитация на психични заболявания е предназначен както за ползване от потребители на защитеното жилище за настаняване на хора с психични разстройства, така и за свободно посещение от потребители, посещаващи дневен център за рехабилитация на психични заболявания на принципа на дневен стационар. 

От основно значение за нашия успех е сътрудничеството между персонала и хората, които подкрепяме и по тази причина, препоръчваме посещението на дневния център за рехабилитация на психични заболявания да се посещава от потребители в овладяно състояние, подложени на ефективно медикаментозно лечение. Нашият опит показва, че психично болни с тежка симптоматика не успяват да се интегрират успешно и съответно, не можем да осигурим ефективност при рехабилитация на психични заболявания. 

По тази причина, всеки желаещ да се включи в дневен център за рехабилитация на психични заболявания, преминава оценка от психолог от фондация “Свети Рафаил”, след което му се изготвя индивидуален план за рехабилитация на психични заболявания. 

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
в дневен център за рехабилитация на психични заболявания

 

Всички потребители, ползващи услугите на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, са включени в дейности, извършвани по утвърдени програми за рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция. 

Целта на фондация “Свети Рафаил” е осигуряване на адекватни грижи, подкрепа и рехабилитация на психични заболявания, така че психично болните да придобият увереност, самочувствие и умения за самостоятелен живот като пълноценни личности. 

Ние не правим разлика между потребителите, настанени в защитено жилище “Свети Рафаил”, и тези, посещаващи само дневния център. Занятията по рехабилитация на психични заболявания са общи и за двете групи потребители, а услугите и дейностите по рехабилитация на психични заболявания са идентични и според изготвен индивидуален терапевтичен план, базиран на типа заболяване, индивидуалните възможности и потребности, както и желанията на психично болните. 

Дейностите по рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция са насочени към възвръщане и/или изграждане на когнитивни умения, умения за комуникация и социална интеграция, балансиране на психиката, грижа за себе си, поддържане на психологическо и физическо здраве, поемане на отговорности и включват: 

  • социални и обучителни дейности;
  • спортни занимания и хоби;
  • индивидуални и творчески занимания; 
  • културни дейности и прояви;
  • групова терапия и арттерапия;
  • индивидуални психотерапевтични консултации.

Извършваме дейностите по рехабилитация на психични заболявания в условия на доверие с надежда за възстановяване на психично болните.  

Резултатите, които целим с рехабилитация на психични заболявания е психично болните да открият своята идентичност и да изградят самочувствие, увереност в себе си и умения за независим живот, като част от обществото.

ПРИЕМ
в дневен център за рехабилитация на психични заболявания

Приемът за рехабилитация на психични заболявания в дневен център към фондация “Свети Рафаил” се извършва след одобрение от страна на психолог. Той преценява дали човекът би се чувствал комфортно в обстановката и дали рехабилитация на психични заболявания, която предлагаме би била полезна за типа заболяване и състоянието му. 

ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕНИ
за посещения на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ за рехабилитация на психични разстройства
частично финансиране

групови занимания, индивидуална терапия и пълен пансион по програма, в сътрудничество със Столична община

Дневен център за рехабилитация на психични заболявания може да бъде посещаван без ограничение на възрастта. За да се възползвате от услугата, трябва да имате решение за ТЕЛК, с до 50% намалена работоспособност поради психично заболяване, както и указание от дирекция „Социално подпомагане“ за посещение на дневен център „Дневна грижа“. Когато имате необходимите документи, се свържете с нас, за да насрочим ден и час за изготвяне на индивидуален терапевтичен план. 

Посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания е безплатно и включва всичко, свързано с дневния престой в центъра, в това число, групови занимания, индивидуална психотерапия, храна и други. 

Предварителните изисквания за посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, след взето решение от дирекция „Социално подпомагане“, са премината оценка и одобрение от психолог на фондация “Свети Рафаил”, за да се уверим, че психично болният ще се интегрира в груповите занимания и ще можем да му осигурим ефективна рехабилитация на психични заболявания. При посещенията в дневния център се изисква спазване на правилата и дневния ред на дейностите в него, с които лицето и близките му ще бъдат предварително запознати.

РАЗРЕШИТЕЛНО
за рехабилитация на психични заболявания

Дневен център за рехабилитация на психични заболявания разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги. Удостоверението е издадено от Агенция за социално подпомагане, като дава правомощия за предоставяне на социални услуги, които са в съгласие със законовите разпоредби на Република България. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ
за рехабилитация на психични заболявания

За извършване на рехабилитация на психични заболявания в дневния център към “Свети Рафаил”, са нужни предварителна оценка от психолог и записване за посещението. Свържете се с нас за записване и/или повече информация за рехабилитация на психични заболявания. 

Свържете се с нас по някой от начините, описани по-долу:

+359 886 422 222