Дневен център

Ние вярваме, че всички хора имат потенциала да намерят своя собствен път и да вземат правилни решения за живота си при осигуряване на подходяща подкрепа и рехабилитация на психични заболявания. По тази причина, заедно защитено жилище за настаняване на психично болни, фондация “Свети Рафаил” организира дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща ресоциализация. 

Дневният център е част от програмата за рехабилитация на психични заболявания на настанените в защитеното жилище, но има възможност и за посещение от ненастанени хора с психични страдания на принципа на дневен стационар, с осигурена храна, рехабилитация на психични заболявания в група, индивидуална психотерапия и други.

ЦЕЛ
на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

Резултатът, който целим с рехабилитация на психични заболявания, е ресоциализацията на психично болните и връщането им в обществото като пълноценни личности. 

Целта на организирането на дневен център за рехабилитация на психични заболявания е осигуряване на подходящи условия за релаксация и рехабилитация на психични заболявания. В него се провеждат подходящи занимания за хора с психични разстройства и терапевтични сесии, като всяка дейност се извършва по утвърдените програми на центъра за рехабилитация на социална рехабилитация на психични заболявания и реинтеграция към фондация “Свети Рафаил”. 

Научете повече за рехабилитация на психични заболявания на резидентен принцип, в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания. 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ
на дневен център за рехабилитация на психични заболявания?

Резултатът, който целим с рехабилитация на психични заболявания, е ресоциализацията на психично болните и връщането им в обществото като пълноценни личности. 

Дневен център за рехабилитация на психични заболявания е предназначен както за ползване от потребители на защитеното жилище за настаняване на хора с психични разстройства, така и за свободно посещение от потребители, посещаващи дневен център за рехабилитация на психични заболявания на принципа на дневен стационар. 

От основно значение за нашия успех е сътрудничеството между персонала и хората, които подкрепяме и по тази причина, препоръчваме посещението на дневния център за рехабилитация на психични заболявания да се посещава от потребители в овладяно състояние, подложени на ефективно медикаментозно лечение. Нашият опит показва, че психично болни с тежка симптоматика не успяват да се интегрират успешно и съответно, не можем да осигурим ефективност при рехабилитация на психични заболявания. 

По тази причина, всеки желаещ да се включи в дневен център за рехабилитация на психични заболявания, преминава оценка от психолог от фондация “Свети Рафаил”, след което му се изготвя индивидуален план за рехабилитация на психични заболявания. 

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
в дневен център за рехабилитация на психични заболявания

 

Всички потребители, ползващи услугите на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, са включени в дейности, извършвани по утвърдени програми за рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция. 

Целта на фондация “Свети Рафаил” е осигуряване на адекватни грижи, подкрепа и рехабилитация на психични заболявания, така че психично болните да придобият увереност, самочувствие и умения за самостоятелен живот като пълноценни личности. 

Ние не правим разлика между потребителите, настанени в защитено жилище “Свети Рафаил”, и тези, посещаващи само дневния център. Занятията по рехабилитация на психични заболявания са общи и за двете групи потребители, а услугите и дейностите по рехабилитация на психични заболявания са идентични и според изготвен индивидуален терапевтичен план, базиран на типа заболяване, индивидуалните възможности и потребности, както и желанията на психично болните. 

Дейностите по рехабилитация на психични заболявания и социална реинтеграция са насочени към възвръщане и/или изграждане на когнитивни умения, умения за комуникация и социална интеграция, балансиране на психиката, грижа за себе си, поддържане на психологическо и физическо здраве, поемане на отговорности и включват: 

  • социални и обучителни дейности;
  • спортни занимания и хоби;
  • индивидуални и творчески занимания; 
  • културни дейности и прояви;
  • групова терапия и арттерапия;
  • индивидуални психотерапевтични консултации.

Извършваме дейностите по рехабилитация на психични заболявания в условия на доверие с надежда за възстановяване на психично болните.  

Резултатите, които целим с рехабилитация на психични заболявания е психично болните да открият своята идентичност и да изградят самочувствие, увереност в себе си и умения за независим живот, като част от обществото.

ПРИЕМ
в дневен център за рехабилитация на психични заболявания

Приемът за рехабилитация на психични заболявания в дневен център към защитено жилище “Свети Рафаил” се извършва след одобрение от страна на психолог. Той преценява дали даденият човек би могъл да се впише в обстановката и дали рехабилитация на психични заболявания, която предлагаме би била полезна за типа заболяване и състоянието му. 

ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕНИ
за посещения на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

50 лв./ден

групови занимания, индивидуална терапия и пълен пансион

Посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания може да бъде посещаван от всеки, без ограничение на възрастта и става след предварително записване. Цената за посещение на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, е 50 лева на ден, което включва всичко, свързано с дневния му престой в центъра, в това число, групови занимания, индивидуална психотерапия, храна и други. 

Предварителните изисквания за посещението на дневен център за рехабилитация на психични заболявания, са премината оценка и одобрение от психолог на фондация “Свети Рафаил”, за да се уверим, че психично болният ще се интегрира в груповите занимания и ще можем да му осигурим ефективна рехабилитация на психични заболявания. При посещенията в дневния център се изисква спазване на правилата на дневния център, както и дневния ред на дейностите в него, с които лицето ще бъде предварително запознато.

РАЗРЕШИТЕЛНО
за рехабилитация на психични заболявания

Дневен център за рехабилитация на психични заболявания разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги. Удостоверението е издадено от Агенция за социално подпомагане, като дава правомощия за предоставяне на социални услуги, които са в съгласие със законовите разпоредби на Република България. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ
за рехабилитация на психични заболявания

За извършване на рехабилитация на психични заболявания в дневния център към “Свети Рафаил”, са нужни предварителна оценка от психолог и записване за посещението. Свържете се с нас за записване и/или повече информация за рехабилитация на психични заболявания. 

Свържете се с нас по някой от начините, описани по-долу:

+359 899 799 006
Към началото