Кратко ръководство за шизофрения

Кратко ръководство за шизофрения

Шизофренията е сериозно психично заболяване, което може да доведе до инвалидност. По данни на Световната здравна организация, около 1% от хората в световен мащаб страдат от това психично разстройство. Психично болните могат да чуват гласове, да виждат несъществуващи неща или да вярват, че други хора контролират мислите им. Тези усещания могат да изплашат човека и да доведат до странно поведение. Това води до честото, но погрешно, схващане, че шизофренията и шизоафективното разстройство са едно и също заболяване. Трябва да се знае, че въпреки сходствата си, те са две различни психични заболявания. Шизофренията не е напълно лечима, но по-сериозните симптоми обикновено могат да бъдат управлявани.

Симптоми на шизофрения

Симптомите включват халюцинации (чуване или виждане на въображаеми неща), заблуди (фалшиви вярвания, в които болният силно вярва), кататония – състояние, при което човек се фиксира физически в една позиция за много дълго време, извършва в странни движения или реагира по неподходящ начин спрямо другите. Някои признаци на заболяването, като липса на удоволствие от любими дейности и отдръпване от социални активности, могат да имитират депресия.

Как шизофренията влияе на мислите?

Хората с шизофрения може да имат проблеми с организирането на мислите си или създаването на логически връзки. Те може да чувстват, че умът им „прескача“ от една несвързана мисъл към друга. Понякога те имат „отдръпване на мисълта“ – усещане, че мислите сякаш са премахнати от главата им, или „блокиране на мисълта“, което се изразява във внезапно прекъсване в потока на мисълта.

Ефекти на шизофренията върху поведението

Шизофренията оказва сериозно въздействие върху личността поведението по различни начини. Страдащите могат да говорят несвързано или с измислени думи. Те могат да бъдат силно развълнувани или да не показват никаква емоция. Мнозина имат проблеми да поддържат личната си хигиена и/ли тази в дома си. За някои шизофреници са характерни и повтарящи се поведения и действия, като обикаляне в кръг или накланяне напред в седящо положение. Въпреки че повечето хора смятат, че са склонни към насилие, всъщност рискът за това е малък.

При кого се среща шизофренията?

Всеки може да отключи заболяването. То е еднакво често срещано сред мъжете и жените, както и сред етническите групи. Симптомите обикновено започват на възраст между 16 и 30 години. Ранните симптоми могат да се появят седмици, месеци или дори години преди първата психотична криза. Статистиката показва, че обикновено шичофренията се проявява по-рано при мъжете, отколкото при жените, и рядко се проявява за първи път в детството или след 45-годишна възраст. Смята се, без да е категорично доказано, че наличието на фамилна анамнеза за шизофрения или други психотични разстройства, създава по-голяма предпоставка за проявление на заболяването.

Как човек се разболява от шизофрения?

Учените все още не знаят причината за шизофренията. Има различни допускания за генетична предразположеност, жизнен опит и настройката на човека. Според някои теориите предразположеността към шизофрения може да зависи и от нивата на активност и качество на работа на определени области в мозъка, както и възможни проблеми с мозъчните химикали като допамин и глутамат. Според учените, е възможно хората, развиващи шизофрения да имат структурни различия, като загуба на нервни клетки в мозъка, което води до по-големи кухини, пълни с течност, или „вентрикули“ в мозъка.

Как се диагностицира шизофрения?

Няма разработени лабораторни тестове за откриване на шизофрения, така че лекарите обикновено поставят диагнозата на базата на личната и семейната история и симптомите на дадено лице. Обинковено, първо се изключват други медицински причини. В някои случаи, комбинацията от фамилна анамнеза и определено поведение, може да помогне за предвиждане появата на шизофрения още от тийнейджърска възраст.

Както стана дума по-горе, първата проява на симптомите на шизофрения може да е много преди първия психотичен епизод. Периодът между двете събития се нарича продромален период и може да продължи дни, седмици или дори години. Понякога в този период може да е трудно да се разпознае болестта, защото обикновено няма конкретен провокатор или други лесно разпознаваеми промени у болния. Обикновено, по време на продрома, се наблюдават т. нар., „фини поведенчески промени“, особено при тийнейджъри. Те включват оттегляне от социални групи и изразяване на необичайни подозрения, но това не би могло да е достатъчно за поставяне на диагноза.

Лечение и терапия на шизофрения

Шизофренията не е лечимо психично заболяване, но могат да бъдат приложени различни методи, с чиято помощ симптомите мохгат да бъдат успешно контролирани. Те включват медикаменти и терапевтични сесии, които могат да помогнат за повишаване на качеството на живот на болните и дори да им предоставят възможност за самостоятелен живот и грижа за себе си.

Медикаменти за шизофрения

Лекарствата с рецепта могат да намалят проявлението на някои симптоми, като натрапчиви мисли, необичайно поведение, халюцинации и заблуди. Някои хора изпитват странични ефекти при приема на медикаменти за шизофрения, като тремори и наддаване на тегло. Като допълнение, повечето лекарства могат да взаимодействат с други лекарства или хранителни добавки. В повечето случаи обаче лекарствата са задължителни за терапия и контролиране на състоянието на болния при шизофрения, но по време на изписването, запознайте лекуващия лекар с останалите медикаменти и хранителни добавки, които приема болният, за да може да бъде избрано най-подходящото лекарство в конкретния случай.

Роля на терапията при лечение на жизофрения

Психиатричното и психологическото консултиране могат да помогне на хората с шизофрения да намерят по-добри начини за разпознаване и справяне с проблемното си поведение и мисли, както и да подобрят начина, по който се свързват с другите. Колкото по-рано се потърси психиатрична помощ, толкова по-добър е резултатът. При когнитивно-поведенческата психотерапия хората се научават да тестват реалността на своите мисли и да управляват по-добре симптомите на психичното заболяване. Други форми на психотерапия имат за цел да подобрят самостоятелността на психично болните, моделите на комуникация и уменията за изграждане и поддържане на взаимоотношения.

Психосоциална рехабилитация при шизофрения

Рехабилитационните програми за шизофрения учат хората как да правят ежедневни неща, като използване на обществен транспорт, управление на пари, пазаруване на хранителни стоки или намиране и запазване на работа. Тези програми работят най-добре, когато са включени в екипен подход като координирана специална грижа. Психосоциалната рехабилитация се гради на основната на комбиниран подход, който включва прием на лекарства, психотерапевтични сесии и работа със социални работници за изграждане на социални умения.

Придържане към назначеното лечение

Хората с шизофрения понякога спират да приемат лекарствата си поради странични ефекти или неразбиране на заболяването си. Това повишава риска от връщане на сериозните симптоми, което може да доведе до психотичен епизод (при който болният губи връзка с реалността). Редовното посещение на терапевтични сесии и работата с психолог и психиатър може да помогне на хората да се придържат към лечението си и да избегнат рецидив или необходимостта от хоспитализация.

Възможностите за това са страдащият от шизофрения да бъде включен в програма за психосоциална рехабилитация, която да му осигури изготвяне на индивидуална терапевтична програма за индивидуална и групова психотерапия, в зависимост от състоянието и нуждите му, както и от личните му желания. Възможните варианти, достъпни в комплекс „Свети Рафаил“, са:

Прием на алкохол и наркотици от шизофреници

Хората с шизофрения са много по-склонни от други хора да злоупотребяват с психоактивни вещества, като алкохол или наркотици. Някои вещества, включително марихуана и кокаин, могат да влошат симптомите на психичното заболяване, а освен това, употребата на наркотици пречи на лечението на шизофрения. Ако в обкръжението си имате шизофреник, който се злоупотребява с ПАВ, насочете го към програма за злоупотреба с психоактивни вещества, предназначена за хора с шизофрения.

Предизвикателства за болните от шизофрения в професионален план

Хората, страдащи от шизофрения, често срещат проблеми с намирането или запазването на работа. Това отчасти се дължи на болестта, която се отразява на мисленето, засяга концентрацията и способностите за комуникация. Друга причина за това е и фактът, че симптомите се проявяват при млади хора, в сравнително ранна възраст, когато много от тях започват кариерата си. Психосоциалната рехабилитация и терапия могат да помогнат на шизофрениците да развият практически умения за работа и професионална комуникация.

Шизофрения и бременност

Жените, болни от шизофрения, които планират бременност, трябва да говорят с лекарите си, за да се уверят, че лекарствата им могат да се приемат по време на бременност. Проучванията за безопасността на лекарствата за шизофрения по време на бременност са окуражаващи. Няма доказана връзка между приема на лекарства за шизофрения и сериозни усложнения на бременността или вродени дефекти у новороденото. Въпреки това е важно да се консултирате с лекаря, който следи шизофренията, както и с лекарите, които ще наблюдават бременността, за да избегнете евентуални усложнения.

За хора, чиито близки страдат от шизофрения

В повечето случаи поддръжането на взаимоотношения с шизофреник, е предизвикателство. Необичайните мисли и поведение често карат приятелите, колегите и членовете на семейството да странят и да избягват комуникация. Звучи трудно, но правилното лечение помага. Един от видовете психотерапия, прилагани като част от лечението на шизофрения, се фокусира върху социализацията, формирането и поддържането на взаимоотношения. Заедно с приема на медикаменти, които управляват симптомите, хората с шизофрения могат да заемат активно място в обществото, да имат семейство и приятели и да живеят пълноценен живот.

Имайте предвид, че в възможно да е доста трудно шизофреник да бъде убеден да потърси помощ. Обикновено лечението започва след или по време на психотичен епизод, който води до хоспитализация. По време на болничния престой, състоянието на болния се стабилизира, изписват се медикаменти и подходяща терапия. След изписването от лечебното заведение, има няколо неща, които близките могат да направят, за да предотвратят рецидив:

  • Насърчете човека да продължи да приема лекарства и да следва терапевтичния си план;
  • Ходете с близкия си човек на последващите срещи с лекуващите лекари;
  • Насочете го към рехабилитационна програма за терапия и рехабилитация на шизофрения;
  • Бъдете подкрепящи, уважителни и проявявайте разбиране;
  • Погрижете се за себе си.

Последната точка е изключително важна. Ако ваш близък човек – интимен партньор, приятел или близък роднина, страда от шизофрения, вие със сигурност искате да сте до него и да му помагате да се почуства по-добре. На първо място обаче, от голямо значение е да се погрижите за собственото си психично здраве. Само по този начин можете да сте полезни за любимия си човек. Имате възможност да се обърнете към група за помощ и подкрепа на близки на шизофреници, както и да се консултирате с терапевт, който да ви помогне да се почувствате по-добре, да разтоварите дистреса, както и да научите повече за това, през което преминава вашият любим човек.

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Как да помогнете на близък с шизофрения?

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Шизофренията обикновено се проявява след пубертета – при повечето хора това става в края на тийнейджърските години до началото на 30-те, в редки случаи се наблюдава по-ранно или по-късно начало.

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Какви видове шизофрения има, какво представлява шизофренният сектор и кои други психични заболявания са част от него

Параноя и параноични мисли

Параноя

На всеки се случва да има параноични мисли понякога, но е добре да знаете кога става дума за клинична параноя и какво можете да направите

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции