Видове дейности и ефективност на рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства

Какво е психосоциална рехабилитация?

В предишните материали споделихме какво представлява психосоциалната рехабилитация на хора с психични заболявания, засегнахме целите и принципите ѝ на работа, както и за кого е подходяща. Днес ще дадем малко повече информация и за дейностите, включени в процеса по рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства, както и какви са резултатите от тях.

Дейности при рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства

Дейностите на извършвани за рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства включват различни активности, свързани с основни умения за самостоятелен живот, отношения с близки, роднини, с други хора, както и в различни социални ситуации. Засягат се теми и за заетост, образование, отдих, здраве и поддържане на душевен и физически баланс.

Работа и професионално развитие

Работата е полезна за психичното здраве и често помага за усещането за полезност и продуктивност. По тази причина, помощта в професионален план е важен компонент при рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства.

Подготовката за намиране и задържане на работа често може да подобри социалните връзки, да повиши самочувствието и да подобри цялостното качество на живот на пациенти с шизофрения, клинична депресия и други психични разстройства.

По време на рехабилитация и реинтеграция на психични разстройства, потребителите на социалната услуга могат да получат помощ и насоки как да намерят подходяща за тях професия и да изградят подходящи умения за задържане на работното място. 

Ежедневни задължения и грижа за себе си

При рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства се развиват умения за самостоятелен начин на живот у потребителите. В зависимост от състоянието им и според индивидуалния терапевтичен план, разработен специално за тях, те получават подходящите насоки за развиване на умения, които да им помогнат да се справят с ежедневните си задачи и да могат самостоятелно да се грижат за себе си.

Социални умения и междуличностни отношения

Социалните умения и междуличностните отношения са важни части в процеса на рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства. Изграждането на социални умения се фокусира върху дейности, предназначени да помогнат на потребителите да функционират по-добре в техния социален свят, включително семейство, работа, училище, приятелства и романтични отношения.

Това се постига чрез преподаване на умения, свързани с емоционално разбиране, решаване на проблеми, способности за водене и участие в разговор, умение за слушане, невербална комуникация и други.

Интеграция в обществото

Една от основните цели на психосоциалната рехабилитация и реинтеграция е да помогне на хората с психични разстройства да се интегрират по-добре в обществото и да намерят свой социален кръг. Като част от терапията, с потребителите се работи в група, както и на обществени места.

Например, заедно с груповата арттерапия, хората с психични разстройства прекарват време в излети, почивки и други. Практикуването на социални и житейски умения в такива условия, позволява на потребителите да придобият опит и да репетира взаимодействията, с които може да се сблъскат като част от ежедневието.

Ефективност на рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства

Изследванията върху резултатите и ефективността на програмите по рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства, все още продължават, но има доказателства, които показват, че тези подходи имат цялостен благоприятен ефект.

Подобрение на житейските умения

Проучване на пациенти с шизофрения и афективни разстройства установява, че рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства води до значителни ползи в различни области, включително семейните взаимоотношения, комуникацията, включване в обществото, самообслужване, управление на финанси, транспорт и професионални способности.

Ползотворно влияние на цялостното здравословно състояние

Изследванията показват също, че психосоциалната рехабилитация може да бъде полезна за подобряване на благосъстоянието и перспективите на клиента. В проучване, публикувано в Research on Social Work Practice, 78% от децата със сериозни емоционални смущения показват значителни подобрения в психологическите симптоми и психосоциалното функциониране след 13 месеца психосоциална рехабилитация.

Може да помогне при сериозни психиатрични състояния

Проучване на психосоциалните терапии предполага, че тези подходи също имат сериозен потенциал при възстановяване от шизофрения. Стратегиите като обучение на социални умения и когнитивна ремедиация, които често се използват при рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства, се оказват полезни за справяне на индивида във важни области като социално функциониране, работа, възстановяване и водене на независим живот.

Кратко обобщение за рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства

Целта на рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства е да помогне на потребителите да станат отново част от обществото и да бъдат възможно най-пълноценни като личности. По тази причина много от терапевтичните подходи, прилагани в процеса, са насочени към подпомагане на потребителите да се интегрират напълно. Това не само подобрява качеството им на живот, но също така помага за създаването на мрежа от постоянна социална подкрепа.

Психосоциалната рехабилитация и реинтеграция на хора с психични разстройства не винаги е необходима, но може да бъде полезна част от цялостната програма на лечение на психичното заболяване. Чрез подкрепа във възстановяването, подобряване на качеството на живот и насърчаване на интеграцията в общността, психосоциалната рехабилитация и реинтеграция може да бъдат основен ресурс за хората, диагностицирани с психично разстройство.

Такива услуги могат да помогнат на тези хора да развият умения, да идентифицират силните си страни и да подобрят капацитета си да бъдат успешни в живота, работата и взаимоотношенията си.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Продром (предварителни симптоми) на шизофрения

Продром на шизофрения

Някои от първите признаци на шизофрения се появяват в продромната фаза, когато хората и техните близки забелязват промени в своите емоции и поведение.

Как да помогнете на близък с шизофрения?

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Шизофренията обикновено се проявява след пубертета – при повечето хора това става в края на тийнейджърските години до началото на 30-те, в редки случаи се наблюдава по-ранно или по-късно начало.

Кратко ръководство за шизофрения

Кратко ръководство за шизофрения

Шизофренията е сериозно психично заболяване, засягащо около 1% от хората и може да доведе до инвалидност. Научете повече за заболяването тук.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции