За кого е подходяща психосоциална рехабилитация на психични заболявания

Как и кога да започнете разговор със приятел за психично здраве

Психосоциалната рехабилитация на психични заболявания се основава на разбирането, че всеки човек желае и е способен да постигне независимост и може да се адаптира, за да осъществят целите си. За да помогне за това, психосоциалната рехабилитация използва комбинация от доказани и нововъзникващи, обещаващи добри практики. Без значение какви са конкретните стратегии, фокусът е върху възстановяването на социалното и психологическото функциониране на индивида – самостоятелно и в обществото.

Специфични подходи на психосоциалната рехабилитация на психични заболявания

Специфичните терапии, прилагани при психосоциална рехабилитация на психични заболявания, могат да варират значително от случай до случай, в зависимост от нуждите на дадено лице и наличните ресурси. Процесът е силно индивидуализиран, ориентиран към личността и съвместен.

Ефективната рехабилитация на психични заболявания започва с изготвяне на цялостен индивидуален терапевтичен план, който се базира на текущото състояние на потребителя на социалната услуга, неговата медицинска история и се отнася до живота и функционирането на психично болния. Специалистът по психосоциална рехабилитация обикновено е само част от процеса. Планът често се наблюдава от психиатър, клиничен психолог или социален работник и обикновено включва работа с личността индивидуално и в общностни условия.

Надграждане на силните страни на психично болните

Вместо просто да се фокусира върху областите, в които индивидът изпитва слабост, психосоциалната рехабилитация на психични заболявания се фокусира върху възвръщането на контрола у потребителите на социалната услуга и надграждането на съществуващите им способности. Тези способности спомагат за формирането на основа, върху която могат да се развият други важни житейски умения чрез наблюдение, моделиране, образование и практика.

Някои специфични области, които психосоциалната рехабилитация може да адресира, включват умения, обучение и опит, предназначени да стимулират:

  • Устойчивост и психическа издръжливост
  • Способност за решаване на проблеми
  • Самочувствие и самоувереност
  • Социални умения
  • Управление на стреса

Това може да бъде постигнато чрез индивидуални терапевтични сесии, които се фокусират върху конкретни умения, или може да включва групови сесии, както и обучителни активности и изграждане на опит в други области на живота, като готвене или развлечение. Такива преживявания позволяват на хората да практикуват способностите си в безопасна и контролирана среда и с подкрепа от специалист по психосоциална рехабилитация на психични заболявания.

Холистичен подход

Рехабилитацията се стреми да адресира области от живота на психично болните, които допринасят за цялостното им физическо и психологическо благополучие. Професионалистите, които работят за реинтеграцията и ресоциализацията, предоставят разнообразни индивидуални и групови психологически терапевтични сесии.

При определяне на нуждите на всеки пациент, специалистите по психично здраве разглеждат физическата и социалната среда, разработват план за рехабилитационния процес и си сътрудничат с други специалисти.

Нашите психолози и психиатри разглеждат индивидуалния случай на всеки потребител и му помагат да определи от какво се нуждае, за да живее и функционира възможно най-независимо. 

Ориентация към личността

Потребителят на социалната услуга по психосоциална рехабилитация на психични заболявания има своя роля в определянето на целите за това, което се надява да постигне по време на терапията. Целите на всеки човек са индивидуализирани, въз основа на неговите специфични нужди или притеснения.

Рехабилитационният процес не се състои в това терапевтът да реши какви да бъдат целите на психично болния. Вместо това, той сам определя какво иска да постигне. След това фокусът е върху осигуряването на подкрепа и необходимите ресурси, за да се превърнат тези цели в реалност.

Кой може да се възползва от психосоциалната рехабилитация на психични заболявания?

Много хора могат да се възползват от психосоциалната рехабилитация на психични заболявания, но не всички психично болни имат нужда от такава. В някои случаи медикаментите, психотерапията или комбинацията от двете, може да са достатъчни за възстановяване и пълноценен живот. Психосоциалната рехабилитация може да бъде полезна, когато хората се нуждаят от допълнителна помощ за възстановяването си, която да им помогне да подобрят качеството си на живот и социалните контакти.

Психосоциалната рехабилитация на психични заболявания може да помогне на следните групи психично болни:

  • Хора, които се нуждаят от помощ за възстановяване на пълноценното си функциониране след лечение и овладяване на острите състояния на психичното заболяване
  • Лица с увреждания, които се нуждаят от постоянна помощ в множество житейски области
  • Индивиди, които имат уменията за самостоятелн живот, но чувстват, че се нуждаят от подкрепа и помощ
  • Психично болни, които нямат подкрепяща среда и ресурсите, от които се нуждаят, за да постигнат ресоциализация

Хората с хронични и тежки психиатрични заболявания могат да се възползват от услугите за психосоциална рехабилитация. Тя може да им помогне да научат основни умения, които им позволяват да функционират и да се справят със състоянието си. Хората с леки до средно тежки интелектуални и когнитивни увреждания могат да се възползват от придобиването на житейски, социални умения и умения за самообслужване.

Времето след диагностицирането на психично заболяване е период на голям преход. Пациентите може да загубят част от уменията си или да не са наясно как да се справят с новата ситуация в живота си. Новите подходи, които психосоциалната рехабилитация на психични заболявания предоставя, могат да им позволят да управляват по-добре състоянието си. Психичното заболяване може да е затруднило работните или личните им взаимоотношения и те да изпитват затруднения да поддържат контакти, основани на подкрепа и разбиране с другите. Много аспекти от живота могат да бъдат засегнати, включително трудовия статус на лицето, жилищното положение и семейния живот.

След като основното състояние е овладяно чрез подходящо лечение, психосоциалната рехабилитация се фокусира върху подпомагането на хората да намерят уменията и подкрепата, от която се нуждаят, за да живеят пълноценен, удовлетворяващ живот.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции