Какво е психосоциална рехабилитация?

Какво е психосоциална рехабилитация?

Психосоциална рехабилитация (наричана също психиатрична рехабилитация) насърчава личното възстановяване, успешна интеграция в общността и подобряване на качеството на живот за лица, които имат психично заболяване или проблеми с психичното здраве. Предоставяните услуги и подкрепа при психосоциална рехабилитация са съвместни – както на специалистите, така и на страдащия и неговите близки, и винаги са насочени към личността на потребителя на услугите и персонализирани спрямо индивидуалните му нужди. Фокусът се поставя върху подпомагането на хората да развият умения и достъп до ресурси, необходими за увеличаване на капацитета им, за да бъдат успешни и удовлетворени в избраната от тях среда на живот, работа, обучение и социална среда и включват широк набор от дейности.

Подходите на психосоциална рехабилитация са базирани на доказани добри практики в ключови области на живота като заетост, образование, свободно време, здраве и основни умения за самостоятелен живот, включващи участие на семейството и индивидуални и групови занимания. Поради тяхната доказана ефективност и ориентация към възстановяването, подходите за психосоциална рехабилитация са изключително подходящи за хора, страдащи от дълготрайни психични заболявания, въпреки че могат да бъдат прилагани и при временни психични страдания, както и при хора, злоупотребяващи с психоактивни вещества.

Отличителни и определящи характеристики на подходите за психосоциална рехабилитация

Подходите за психосоциална рехабилитация се основават на предварителна оценка на силните страни на потребителя, а не на неговите недостатъци и проблеми.

С други думи, подходите за психосоциална рехабилитация се базират на позитивен подход по време на оценката, която служи за основа на индивидуално поставяне на цели и изработка на план за възстановяване. Това е ключовата разлика между психосоциална рехабилитация и традиционните подходи, които се фокусират върху болестта, проблемите и дефицитите на засегнатия от психично страдание.

Подходите за психосоциална рехабилитация са съвместни; личностно насочена и персонализирани.

Те помагат на хората да преоткрият умения и да получат достъп до ресурси, необходими за успешен живот и по-добро качество на живот, според определението, което самите психично болни имат за това. Съответно, подходите за психосоциална рехабилитация включват поставяне на цели от страна на потребителя, вместо те да бъдат определени от някой друг.

Подходите за психосоциална рехабилитация подкрепят хората да поддържат доброто си психично здраве.

Това се постига чрез изграждане на умения в области като заетост, образование, социална подкрепа, основни умения за живот, свободно време и здраве, които са които способстват и за балансирано психично здраве.

Подходите за психосоциална рехабилитация обучават психично болните потребители да развият умения във важните за тях сфери от живота

обикновено подготвят хората за избраните от тях целеви сфери като работа и жилище и след това ги обучават и подкрепят в развиване на умения в тези сфери. По подобен начин други активности, като например обучение за развиване на социални умения, се провежда в максимално естествена среда за потребителя.

Ефективността на подходите за психосоциална рехабилитация са доказани от научни изследвания и практически резултати.

Рехабилитацията на психични заболявания включва най-добрите практики, които са подкрепени от успешни примери, както и обещаващи нови подходи, за които има доказателства, че помагат при хора с психични страдания. Подходите за психосоциална рехабилитация насърчават възстановяването и връщането към пълноценен начин живот в обществото и цялостно подобряване на качество на живот.

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Как да помогнете на близък с шизофрения?

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Шизофренията обикновено се проявява след пубертета – при повечето хора това става в края на тийнейджърските години до началото на 30-те, в редки случаи се наблюдава по-ранно или по-късно начало.

Кратко ръководство за шизофрения

Кратко ръководство за шизофрения

Шизофренията е сериозно психично заболяване, засягащо около 1% от хората и може да доведе до инвалидност. Научете повече за заболяването тук.

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Какви видове шизофрения има, какво представлява шизофренният сектор и кои други психични заболявания са част от него

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции