Области и специалисти, участващи в рехабилитация на психични заболявания

Области и специалисти, участващи в рехабилитация на психични заболявания

Хората, които се нуждаят от рехабилитация на психични заболявания, са уважавани автономни личности, които биха искали да живеят пълноценен живот. Затова при рехабилитация на психични заболявания фокусът е върху подпомагането на психично болните в области като умения за водене на самостоятелен живот, работа, функциониране в общността, взаимоотношения и други.

Умения за водене на независим живот

Като част от рехабилитация на психични заболявания е изграждането на умения у хората с психични страдания за грижа за себе си и справяне с основните ежедневни задължения. Може да включва подпомагане на хора, които живеят сами, както и такива, които живеят с близките си или с партньор.

Част от грижата за психично болните включва и възможност за настаняване в защитено жилище, в зависимост от желанието на лицето с психични страдания и неговите близки, както и от оценката на това дали индивидът се нуждае от денонощна помощ, поддържаща грижа или може да бъде напълно функционален индивид.

Работа и работни взаимоотношения

Работата има много ползи за психичното здраве на хората при рехабилитация на психични заболявания. Упражняването на професия помага на психично болните да повишат самочувствието си, да подобрят качеството си на живот, да развият професионални взаимоотношения и т.н.

В рамките на рехабилитация на психични заболявания се работи в посока на развитие на професионални умения, подпомага се планирането на кариерата и се изграждат навици за работа в екип. Като част от процеса може се включи помощ при избор на работна позиция, съдействие при подаване на кандидатура за работа или упражняване на интервю за работа.

Умения за функциониране и интеграция на общността

Една от важните цели при рехабилитация на психични заболявания е оказване на помощ на хората с психични заболявания да се интегрират по-добре в общността си. Поради тази причина психотерапветите, психиатрите и социалните работници често организират групови терапевтични сесии и други дейности в малки групи, като разходки, екскурзии и т.н.

Практикуването на социални и житейски умения в такива условия позволява на потребителите на социалната услуга по рехабилитация на психични заболявания да придобият опит и да репетират взаимодействията, с които могат да се сблъскат като част от ежедневието.

Целта на рехабилитация на психични заболявания е да помогне психично болните лица да се включат в общността в максимална степен. Много от стратегиите, използвани в процеса, са насочени към подпомагане на потребителите да се интегрират напълно в обществото.

Това не само подобрява качеството на живот на психично болния индивид, но помага за създаването на мрежа от постоянна социална подкрепа.

Изграждане на лични взаимоотношения

Помощта за изграждане и поддържане на взаимоотношения е една от най-важните задачи на рехабилитация на психични заболявания. Природата на взаимоотношенията е много сложна и не може да бъде дефинирана в един аспект. Поради тази причина непрекъснато се изисква професионална помощ, освен ако индивидът не осъзнава и контролира емоциите си и не е напълно възстановен.

Социалните умения и междуличностното функциониране са решаваща част от изграждането на взаимоотношения, независимо дали става дума за приятелски или интимни. Изграждането или възстановянето на умения за междуличностна комуникация може да се съсредоточи върху подпомагането на хората да функционират по-добре в социалната си среда, включително семейство, работа, училище, приятелства и романтични връзки.

Това се постига чрез преподаване на умения, свързани с емоционално разбиране, междуличностно решаване на проблеми, вербални и разговорни способности и невербална комуникация.

Ролята на професионалистите при рехабилитация на психични заболявания

Добре функциониращият екип по рехабилитация на психични заболявания включва специалисти с опит в области, като оценка и терапия на психични разстройства и психофармакология, текуща оценка на състоянието и психопатологията на тежки психични заболявания, функционална оценка, управление на злоупотребата с вещества, обучение на умения, изграждане на умения у индивида за самостоятелен живот и умения за включване в обществото, както и образоване, консултации и подкрепа на близките на лицата с психични заболявания.

Успешната рехабилитация на психични заболявания е дело на съвместната работа на мултидисциплинарен екип, използващи разнообразни практически инструменти. Работата в екип изисква ефективно средство за комуникация относно целите, напредъка и проблемите на пациентите.

Психиатри

Психиатрите помагат да се определи дали заболяването е следствие единствено на ментален проблем, или има друго физическо състояние, което може да причинява психологическите симптоми на психично болните. Психиатрите се опитват да изключат друга медицинска причина за симптомите преди диагнозата. Те преценяват и дали е възможно проблемът да бъде причинен от химичен дисбаланс, както и наблюдават и физическата реакция на тялото към симптомите.

Психиатрите изследват и ефектите на лекарствата върху тялото на пациента. След диагнозата,те могат да предпишат лекарства за справяне със състоянието. Депресията и тревожността са два примера за психични страдания, чиито симптоми се контролират добре от лекарства.

Психолози и психотерапевти

Психолозите, особено тези, които са били обучени в емпирично валидирани психосоциални терапии, имат най-големи познания и най-много умения в прилагането на структурирани интервенции със семействата, обучение на умения и когнитивно-поведенчески терапии.

Обикновено психолозите са преминали обучение по формална оценка на хора с психични страдания и участват в изграждането на индивидуалния терапевтичен план за рехабилитация на психични заболявания. Те притежават важни умения в организацията на общността, застъпничеството за разработване на програми, междуведомственото сътрудничество и връзката и консултациите с общността.

Консултанти (социални работници) по рехабилитация на психични заболявания

Ролята на социалните работници при рехабилитация на психични заболявания е да спомогнат за увеличаване на независимостта и пригодността за заетост на лицата, които се справят с лични, социални и професионални трудности. Те помагат за координирането на дейности, задачи и планове за обитателите на дневните центрове и защитените жилища за рехабилитация на психични заболявания.

Консултантите също се включват в оценката на нуждите на психично болните и помагат при създаването и прилагането на индивидуалните програми за рехабилитация на психични заболявания, които могат да включват лично и професионално консултиране, обучение и подготовка за работа.

Ерготерапевти

Обучението на професионален терапевт изисква холистични подходи, подходящи за условия на работа с психично болни лица. Като допълнение към обучението си за физическото благополучие на потребителите на рехабилитация на психични заболявания, ерготерапевтите се обучават и в когнитивна оценка, сензорни стратегии, терапевтични групи, групов процес, участие в дейности за ежедневно учене и развиване на социално-емоционални умения.

Крайният фокус на работата с ерготерапевти е да помогне на психично болните да участват в ежедневните дейности възможно най-независимо. Професионален ерготерапевт може да помогне за изграждане на умения за използване на познати дейности и механизми, като слушане на музика, игра на карти, писане, рисуване, готвене или чистене, като метод за справяне с различни ситуации.

Рехабилитация на психични заболявания е сложен процес, който включва голям брой специалисти и изисква дисциплина и усилия от страна на психично болните. Тя обаче е стъпка, която трябва да бъде премината, тъй като осигурява здравословен подход към живота и предоставя ценни умения на индивидите за независим живот, интеграция в обществото и изграждане на собствен социален кръг, в който те могат да получат подкрепа. Затова, подлагайки се на психиатрична рехабилитация качеството на живот на хората с психични страдания със сигурност ще се повиши.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции