Развитие, цели и принципи на психосоциалната рехабилитация на психични страдания

Какво е психосоциална рехабилитация?

Психосоциалната рехабилитация на хора с психични страдания започва да навлиза в световен мащаб през 60-те и 70-те години на 19 век. Тогава страдащите със сериозни психични заболявания обичайно се институционализират. Подходът към лечението на проблемите на психичното здраве е значително променен оттогава, което води и до деинституционализация в световен мащаб, като тази тенденция започва все по-осезаемо да навлиза и в България.

Акцентът при оказването на помощ за хората с психични заболявания все повече е не само върху овладяване на симптомите на психично страдание, но и изграждане на умения за възможно най-независим живот и максимална интеграция в обществото.

И тъй като стигмата спрямо психичните заболявания все още съществува, психосоциалната рехабилитация се стреми да помогне и за намаляване на предразсъдъците и да насърчи и социална подкрепа за страдащите. Този подход използва това, което е известно като модел на възстановяване от психично заболяване.

Цели на психосоциалната рехабилитация

В повечето случаи целта на психосоциалната рехабилитация на психични страдания е пълното възстановяване, но то се разглежда по-скоро като процес, отколкото като резултат. Психосоциалната рехабилитация е съсредоточена върху потенциала за възстановяване на страдащия и се е фокусира върху предоставянето среда, в която може да възвръща контрола над живота си, да се включи в обществото, като получава подкрепа и умения за справяне в различни ежедневни ситуации.

Пътуването на всеки е индивидуално и уникално, а психосоциалната рехабилитация може да помогне на хората с психични страдания да намерят смисъл, надежда и подобрение, независимо от техните способности или последиците от тяхното състояние.

Независимо от формата на психосоциалните услуги, основните цели включват подпомагане на хората в следните аспекти.

Упражняване на контрол на собствения си живот

Психосоциалната рехабилитация цели всеки индивид да чувства, че е в състояние да поставя свои собствени цели и има силата и автономията да ги преследва и постига.

Надежда за бъдещето

Психичното страдание може да доведе до усещане за демотивация и липса на желание за полагане на усилия. Рехабилитацията на психични страдания поставя фокус върху грижата и подкрепата на хората започнат да гледат с надежда към бъдещето.

Изграждане на умения

Психосоциалната рехабилитация на психични страдания има за цел да изгради у хората умения, които да им помагат да управляват състоянието си и да живеят живота, който искат да живеят. Това включва житейски умения, работни умения, социални умения и други.

Подкрепа

Специалистите по психично здраве предлагат подкрепа и помагат на потребителите на социалната услуга да изграждат взаимоотношения и социални връзки, като по този начин им помагат да създадат своя общност или да се включат във вече съществуваща, където да бъдат пълноценни личности.

Принципи на психосоциалната рехабилитация на психични страдания

Психосоциалната рехабилитация на психични страдания следва редица ключови принципи, които насочват и помагат на специалистите по психично здраве, работещи в тази област, в работата им с хора с психични страдания. 

Принципите  включват:

  • Всички хора имат потенциал, който може да се развие.
  • Хората имат право на самоопределение.
  • Акцентът е върху силните страни на индивида, а не върху неговите симптоми.
  • Нуждите на всеки човек са различни.
  • Професионалните услуги трябва да бъдат ангажирани и да се извършват във възможно най-нормализирана среда.
  • Акцентът се поставя върху социалния модел на грижа (за разлика от медицинския модел).
  • Фокусът е съсредоточен върху настоящето, а не върху миналото.

Дейностите по психосоциална рехабилитация на психични страдания са мултидисциплинарни и често биопсихосоциални по природа. Този холистичен подход се базира на знанието, че психичните заболявания засягат множество области от живота, включително биологичните, социалните и психологическите системи на човека. Катоп допълнение, всяка от тях не само е засегната от психичното страдание, но те са и неразривно свързани помежду си. Когато нещо засяга една област, то непременно ще окаже влияние и върху други.

Използвайки това знание, по време на психосоциалната рехабилитация на психични страдания се възприема цялостен индивидуален подход и се има предвид, че е възможно да са необходими други специалисти по психично здраве и лекари, които да допринесат към процеса на лечение. Индивидуалната грижа може да изисква комбинация от услуги и ефективно лечение.

Например, човек с психично заболяване може да се нуждае от услуги за психосоциална рехабилитация, които са насочени към основни жизнени и социални умения, но може също да се нуждае от лечение, включващо лекарства и психотерапия. Лечението на състоянието е насочено към специфичните симптоми на лицето, докато рехабилитацията се фокусира върху процеса на възстановяване и реинтеграция.

Екипният подход гарантира, че лицето има достъп до инструментите и ресурсите, необходими за постигане на целите му.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Параноя и параноични мисли

Параноя

На всеки се случва да има параноични мисли понякога, но е добре да знаете кога става дума за клинична параноя и какво можете да направите

Как да реагирате срещу стигма към психичните заболявания

Как да реагирате срещу стигма към психичните заболявания

Преодоляването на проявите на стигма към психичните заболявания е времеемък процес. Даваме ви няколко насоки как бихте могли да се справяте с тях.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции