Продром на шизофрения

Продром (предварителни симптоми) на шизофрения

Всеки, който страда от шизофрения или има близък с това психично заболяване, вероятно е запознат със характерните за това психично разстройство симптоми, като халюцинации и заблуди. Но предупредителните знаци могат да се появят преди пълен епизод. Когато това се случи, се нарича продром или продромален период. Около 75% от хората с шизофрения преминават през продромна фаза. Тя може да продължи няколко седмици, но при някои хора тези признаци бавно се влошават в продължение на няколко години.

Продромални признаци на шизофрения

Продромалните признаци на това психично заболяване често се забелязват първо от страдащият, който забелзява промени в себе си, преди те да станат видими за неговите приятели и семейство. Често, дори след като близките разберат, те се опитват да обяснят тези промени като „просто фаза“, през която преминава, или да намерят обяснение в нещо стресиращо в живота на болния. Поради това много хора не търсят помощ на този етап, а чак по-късно, когато започнат да се появяват по-сериозни симптоми.

Признаците за продромална шизофрения включват проблеми с паметта или трудности при задържане на вниманието и фокусиране. Възможни са промени в настроението и депресия. Може да бъде съпроводена с безпокойство и усещане за вина за определни неща или липса на доверие към другите хора. Възможне дори да се появят мисли за самоубийство.

Липсата на енергия също е сред продромалните признаци за шизофрения. Може да бъде съпроводена и със загуба на тегло, интерес към храненето и проблеми със съня. Възможна е и загуба на интерес към дейности и неща, които са били важни за болния, както и да избягва общуването със семейството и приятелите си. По-ниските нива на предствяне в училище или в работата също са възможен признак. Обкръжението на болния може да забележи промени във външния му вид, както и негативна промяна на хигиенните навици.

Признаците за продором на шизофрения могат да включват и други неща, които страдащият или хората около него могат да забележат, като:

 • Чуване или виждане на неща, които не са там;
 • Странен начин на писане или говорене;
 • Внезапни прояви на ярост, страх или друго странно поведение към близките и приятелите;
 • Изключителен интерес към религията или окултното.

Диагностика на продромална шизофрения

В случай, че вие или някой, когото обичате, прояви някой от горните признаци, незабавно се свържете с лекар. Симптомите на продрома са фини и лесно могат да бъдат пропуснати. Много от тях се припокриват и с други психични заболявания, като депресия, и/ли злоупотреба с вещества.

Лекарят може да назначи лабораторни и образни изследвания, за да изключи други възможни здравословни проблеми. Като допълнение, той задава подробни въпроси, свързани със здравето на пациента, неговите чувства, мисли и ежедневни навици. По начина на реакция и получените отговори, лекарят може да вземе решение дали пациентът е в продром на шизофрения и ако да – какъв вид.

За да поставите правилната диагноза, вашият семеен лекар може да ви насочи към психиатър, който лекува шизофрения. Те ще проверят дали сте проявявали продромални симптоми на шизофрения като нарушени социални умения, умения за самообслужване или професионални умения през последните 6 месеца, с най-малко 1 месец активни симптоми. Те също така ще проверят за други типични симптоми на шизофрения, необходими за диагностика, като например дезорганизирана реч, заблуди, халюцинации, дезорганизирано поведение.

Отрицателните симптоми, които увреждат способността за функциониранне на болния, често се бъркат с клиничните симптоми на депресия и включват: социално оттегляне, неизразяване на емоции, намален език на тялото, алогия (липса на реч и/ли забавено говорене), анхедония (липса на интерес или удоволствие от дейности), намалена мотивация и действеност.

Видове продром

Все още се дефинират и изследват различни видове продром на шизофрения, но към момента има различни начини за описание на продромалните симптоми.

Синдром на отслабена психоза (APS)

В пето издание на Диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5) се добавя синдром на отслабена психоза (Attenuated psychosis syndrome, APS) като вид продром на шизофрения, който трябва да бъде допълнително проучен. Синдромът се изразява с поява на симптоми, свързани с психоза (или прекъсване на реалността), поне веднъж седмично за период от месец. Те могат да включват:

 • Халюцинации или странни мисли;
 • Дезорганизирана реч – може да е неясна или прекалено сложна;
 • Заблуди – липса на доверие към хората или усещане за превъзхождане над останалите;

Кратки ограничени интермитентни психотични симптоми (BLIPS) или кратки интермитентни психотични симптоми (BIPS)

При този тип продром и симптомите могат да бъдат подобни на тези на APS, но не са постоянни. При кратките органичени периодични симптоми (BLIPS, brief limited intermittent psychotic symptoms) състоянието може да продължи не повече от седмица, При кратките органичени периодични симптоми (BIPS, brief intermittent psychotic symptoms) то може да се задържи до 3 месеца.

Синдром на генетичния риск и влошаване (GRDS)

Диагнозаата за тип продром се поставя от лекарите, ако близък член на семейството, като родител или брат или сестра, също има психоза. Другата възможност е наличие на признаци на т.нар. „шизотипно разстройство на личността“. Хората, страдащи от това психично заболяване често са самотници, които рядко се доверяват на другите и имат странно поведение. Допълнителен симптом за GRDS е значително влошаване на психичното здраве през последната година.

Лечение на продром на шизофрения

Страдащите от типовете продром, споменати по-горе (APS, BLIPS, BIPS, GRDS), са подложени на по-висок риск от развитие на психотично разстройство. Посещението на лекар за поставяне на правилна диагноза е важно за правилното лечение и подобряване на качеството на живот на страдащия. Въз основа на симптомите лекарят изготвя план за лечение, който е най-подходящ за пациента, според индвидуалния случай. Лечението на продром може да включва:

Прием на лекарства

Вашият лекар може да предложи антипсихотици. Този тип лекарство може да намали продромните симптоми и да предотврати психоза. Тийнейджъри и млади възрастни, които имат леки симптоми също може да се справи добре с антидепресанти.

Психотерапия и консултации с психолог и психиатър

Когнитивно-поведенческата терапия помага за приемане и промяна на мислите, чувствата и начина, по който действа човека, което подобрява качеството му на живот и уменията за справяне с различни ситуации. Този тип психотерапия е често прилагана, тъй като предлага на хората, страдащи от шизофрения или други психични заболявания, възможност за контрол над халюцинациите и заблудите, така че да не управляват живота им.

Когнитивно-поведенческата терапия работи добре при хора с шизофрения. Необходими са допълнителни проучвания, които да покажат до каква степен помага по време на продромалния период, но до момента изследванията показват, че може да намали шансовете за развитие на по-тежка психоза.

Алтернативни лечения на продром

Някои изследвания предоставят доказателства, че липсата на мастни киселини във вашата диета може да влоши продрома на шизофренията. Според тях, ежедневния прием на една капсула омега-3 рибено масло може да помогне за справяне със симптомите. Лекуващият лекар трябва да вземе решението дали това може да е полезна част от лечението Ви.

Важно е да запомните, че ако вие или ваш близък проявява ранни признаци на шизофрения, е важно да говорите с лекар, вместо да прилагате самолечение. Хората, които търсят помощ по-рано, докато все още са в продромален период, реагират по-добре на лечението на шизофрения.

Често задавани въпроси за продром на шизофрения

Какво се случва в продромалната фаза на шизофренията?

В продромалната фаза на шизофренията поведението на болния започва да се променя и той започва да показва симптоми на психоза. Това може да се случи за период от няколко седмици или дори години. Част от симптомите могат да включват:

 • Проблеми с паметта;
 • Проблеми със задържането на внимание и концентрацията;
 • Промени в настроението и депресия;
 • Мисли за самоубийство;
 • Безпокойство;
 • Недоверие в другите;
 • Липса на енергия;
 • Отслабване;
 • Проблеми със съня;
 • Загуба на интерес към любими дейности;
 • Намалена ефективност в училище или на работа;
 • Намалена хигиена;
 • Чуване или виждане на несъществуващи неща;
 • Странен начин на писане или говорене;
 • Прояви на ярост, страх или странно поведение към близките;
 • Изключителен интерес към религията или окултното.

Каква е разликата между шизофренията и продром на шизофрения?

Продоромът на шизофренията е фаза от развитието на болестта и разликата между двете е в интензивността, честотата и продължителността на симптомите на психоза. Когато симптомите достигнат точка, в която се нуждаят от незабавно лечение с антипсихотични лекарства, продромалната фаза е завършила. Може да е трудно да се определи точно кога човек се намира в продромен стадий, затова е важно да се следи за промени в поведението на близкия ви човек, за да забележите признаците.

Какво е продромален епизод на психоза?

Продромален епизод на психоза е свързан с проява на симптоми на психоза, която след това води до пълен психотичен епизод. Намесата на специалист по психично здраве понякога може да помогне за предотвратяването на психоза.

Кога обикновено се появяват първите признаци на шизофрения?

Шизофренията обикновено започва в късно юношество и ранна зряла възраст, около средата до края на 20-те години. Рядко започва преди 13-годишна възраст, но може да започне и по-късно, около средата на 30-те.

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Как да помогнете на близък с шизофрения?

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Шизофренията обикновено се проявява след пубертета – при повечето хора това става в края на тийнейджърските години до началото на 30-те, в редки случаи се наблюдава по-ранно или по-късно начало.

Кратко ръководство за шизофрения

Кратко ръководство за шизофрения

Шизофренията е сериозно психично заболяване, засягащо около 1% от хората и може да доведе до инвалидност. Научете повече за заболяването тук.

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Какви видове шизофрения има, какво представлява шизофренният сектор и кои други психични заболявания са част от него

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции