Арт терапия при рехабилитация на психични заболявания – част 1

Арт терапия при рехабилитация на психични заболявания

Арт терапията се използва като допълнителна и алтернативна форма на терапия при лечение и рехабилитация на психични заболявания и дава добри клинични резултати в такива случаи. По тази причина, постепенно арт терапията навлиза все повече като способ в лечението и рехабилитация на психични заболявания в световен мащаб и изследванията показват, че тя успешно се прилага за пациенти с психични разстройства за намаляване на психичното страдание. 

Психичните заболявания, които се повлияват изключително добре от прилагането на арт терапия включват (но не са ограничени до) депресивни разстройства и тревожност, когнитивни увреждания и деменции, болест на Алцхаймер, шизофрения и аутизъм. 

При използване на  арт терапията за рехабилитация на психични заболявания нейната роля е не само като полезен терапевтичен метод за подпомагане на пациентите да се отворят и споделят своите чувства, възгледи и преживявания, но и като помощно средство за диагностициране на заболявания, което помага на медицинските специалисти да получат допълнителна информация, различна от конвенционални психотестове.

Защо е нужна арт терапия при рехабилитация на психични заболявания? 

При психични заболявания, медикаментозният подход е първият избор за намаляване на психичното страдание на хората с психично заболяване, а често, и е единственият способ за облекчаване на основните симптоми при психични разстройства. На този етап необходимостта от антипсихотични лекарства не може да бъде отречена, но голяма част от тях водят до намаляване качеството на живот на психично болните, както и имат немално странични ефекти. По тази причина, при лечение и рехабилитация на психични заболявания в световен мащаб арт терапията все по-често се използва като допълнителен терапевтичен метод, в комбинация с медикаментозното лечение.   

Какво представлява арт терапията при рехабилитация на психични заболявания

Според Британската асоциация на арт терапевтите арт терапията на психични заболявания е „форма на психотерапия, която използва арт медиумите като основен начин на изразяване и комуникация.”. Като допълнение асоциацията добавя и това, че хората, които работят с арт терапевти, не е необходим опит или умения в областта на изкуствата. Това произтича от факта, че при арт терапия за регабилитация на психични заболявания арт терапевтите не правят естетическа или диагностична оценка на образа на пациента. Напротив, основната цел на практикуващите арт терапия е да дадат възможност на човека да се промени и да израсне на личностно ниво чрез използването на художествени материали в безопасна и комфортна среда. (Британската асоциация на арт терапевтите, 2015 г.). 

В допълнение, Американската асоциация по арт терапия описва, че сред целите на арт терапевтите и арт терапията за психични заболявания е да „обогатява живота на индивиди, семейства и общности чрез активно изкуство, творчески процес, приложна психологическа теория и човешки опит в рамките на психотерапевтична връзка” (Американска асоциация по арт терапия, 2018 г.). 

Медиуми за арт терапия при рехабилитация на психични заболявания

Като част от арт терапията, терапевтите могат да използват много различни художествени материали като медиуми (т.е. визуално изкуство, живопис, рисунки, музика, танци, драма и писане). В исторически план най-много изследвания има използването на скици, рисунките и картините, тъй като те са най-достъпният медиум за арт терапия на психични заболявания. Респективно, те са признати като подход за арт терапия и широко използвани като част от терапевтичните процеси от психиатри и психотерапевти за лечение и рехабилитация на психични заболявания. Заедно с рисуването и скиците, постепенно все повече други форми на изкуство се използват с терапевтична цел при психични заболявания (например, приложни изкуства, музикотерапия, терапия с танци/движение и психодрама). 

Рисуването като подход в арт терапията при рехабилитация на психични заболявания

При използването на рисунки и скици като част от терапевтичния подход при рехабилитация на психични заболявания, фокусът е върху улавянето на психодинамични процеси чрез предаване на „вътрешни картини“, които стават видими от творческия процес. Те отразяват психопатологията на различни психиатрични разстройства и дори съответния терапевтичен процес за отделните психични заболявания е основан на специфични правила и критерии, така че да постига максимален терапевтичен резултат.

Развитие на арт терапията

Развитието на арт терапията започва с допускането за терапевтичната стойност на художественото изразяване на неизказани неща, а след това и като резултат на клиничната работа на арт терапевти в медицинската среда с различни групи пациенти. В началото арт терапията е започнала с прилагане на художествено изразяване чрез изображения на физически болни лица, претърпели инвазивни медицински процедури, като хирургична операция или в процес на лечение с химиотерапия. Резултатите от това първоначално прилагане на арт терапия за облекчаване на психическото състояние на физически болни пациенти са като подобряване на когнитивните и сензомоторните функции, изграждането на самочувствие и самосъзнание, култивиране на емоционална устойчивост, насърчаване на стремежа към самопознание, подобряване на социалните умения, намаляване и разрешаване на конфликти и дистрес и насърчаване на социални и екологични промени.

Кратко обобщение на приложенията на арт терапията

Според определението на Британската асоциация на арт терапевтите, арт терапията е форма на психотерапия, която използва арт медиите като основен начин на комуникация. Въз основа на горното, както и опита в световен мащаб, може да се направи кратко обобщение на акцентите при прилагането на арт терапия при рехабилитация на психични заболявания:

(1) Основните подходи, използвани за арт терапията при рехабилитация на психични заболявания, включват фотография, живопис, рисунка, музика, танц, приложни изкуства и писане. 

(2) Създаваното съдържание при използването на рисуване като част от арт терапията, се анализира въз основна на рисунка “на сляпо”, спирална рисунка, настроения при рисуване и автопортрети. 

(3) Текущо арт терапията се използва главно за рехабилитация на заболявания като рак, депресия и тревожност, аутизъм, деменция и когнитивни нарушения, тъй като тези пациенти не са склонни да се изразяват с думи. В тези случаи арт терапията играе важна роля за улесняване на комуникацията и създаване на връзка с пациента в моментите, в които прякото вербално взаимодействие е трудно. Арт терапията става безопасен и непряк начин за връзка с другите. 

Освен прилагането на арт терапия за справяне с психичното страдание, породено от физически заболявания, налице е и положителен резултат от прилагането на арт терапия като допълнителна терапия при рехабилитация на психични заболявания за облекчаване на симптомите на психичното заболяване и като алтернативен начин за споделяне на мисли, чувства и емоции, които психично болните изпитват.

Дарителска кампания за по-ефективна арт терапия при рехабилитация на психични заболявания

Следвайки световните тенденции в лечението и рехабилитацията на психични заболявания за намаляване на психичните страдания на хората, фондация „Свети Рафаил“ осигурява групи по арт терапия с квалифицирани арт терапевти с дъгогодишен опит в работата с хора с психични заболявания.

Нашето желание е да осигурим ефективна рехабилитация на хората, посещаващи дневния център за рехабилитация на психични заболявания или настанени в защитено жилище „Свети Рафаил“, включвайки съвременни подходи за намаляване на психичните страдания и ускоряване на процеса по социализация, като арт терапия. До скоро наемахме нужните ни материали и инструменти за арт терапия, но това вече не е възможно и по тази причина ви молим за помощ.

Създадохме DMS кампания за набиране на средства за материали за арт терапия – молим да се включите чрез дарение или дори само като я споделите.

Свържете се с нас за рехабилитация на психични заболявания

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции