Арт терапия при психични заболявания – част 2

Арт терапия при психични заболявания

С развитието на съвременните медицински технологии се увеличава и продължителността на живота. В същото време води и до някои странични ефекти и психологически проблеми по време на лечебния процес, особено при пациенти с психични заболявания. Поради това има нарастващо търсене за намиране на подходящи допълващи терапии за подобряване на качеството на живот на пациентите и облекчаване на психичните страдания. 

Като резултат, постепенно започва успешното прилагане на арт терапия при психични заболявания в световен мащаб, като основно в момента тя се използва за намаляване на психичните страдания на психично болни пациенти. Изследванията показва обаче, че арт терапия при психични заболявания може да се използва не само като полезен терапевтичен метод за подпомагане на болните да се отворят и споделят своите чувства, възгледи и преживявания, но и като допълнителна терапия при лечение на заболявания на психиката, както и като допълнително средство за диагностициране на психични заболявания и при изготвяне на индивидуален терапевтичен план за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични разстройства, давайки допълнителна информация, различна от конвенционалните психотестове.

Арт терапията при психични заболявания се използва най-често при депресия и тревожност, но тя има положително въздействие и при други психични разстройства. По-долу ще разгледаме някои от тях. 

Арт терапия при депресия и тревожни разстройства

Депресията и тревожните разстройства са силно разпространени и засягат индивидите, техните семейства и ролята на индивида в обществото. Депресията може да има много разновидности, но в повечето случаи води до инвалидизация на психично болния, а освен това е и скъпоструващо психично заболяване, което значително намалява качеството на живот, може да доведе други съпътстващи заболявания и има висока смъртност. Тревожни разстройства е обобщено понятие за голям брой различни психични заболявания, всяко от които влияе негативно на качеството на живот и имат отрицателен ефект върху психосоциалното функциониране на болния.

И за двете групи психични заболявания, най-често използваният начин за облекчаване на симптомите и намаляване на психичното страдание, е медикаментозното лечение. Изписването на антидепресанти е сред малкото познати ефективни начини за помощ за хората с психични заболявания, но основното изискване е последователността от страна на болния в приемането на лекарста. Често психично болните с депресия или тревожни разстройства самоициативно спират медикаментозното лечение, което води до влошаване на симптомите им и е съществен недостатък при използването на антидепресанти.

През последните години много проучвания показват, че прилагане на арт терапия при психични заболявания играе значителна роля за облекчаване на симптомите на депресия и тревожност. Изследване на Gussak в Северна Флорида (2007) установява, че арт терапията значително намалява симптомите на депресия. По същия начин, друго проучване за арт терапия при депресия при възрастни показа, че използването на рисуването в допълнение към рехабилитация на психични заболявания, може да намали симптомите на депресия и тревожност. В допълнение, арт терапия при психични заболявания може да се използва и за студенти и няколко проучвания показват, че също значително намалява депресивните симптоми при тях. Например, Wang et al. (2011) провеждат групова терапия с рисуване на 30 пациенти с депресия в продължение на 3 месеца и установяват, че терапията с рисуване може да помогне за възстановяването на социалните им функции, да подобри социалната им адаптивност и качеството им на живот.

Рисуването като част от арт терапия при психични заболявания може да се използва като начин за изразяване на безпокойството и страха на пациентите и освобождаване от отрицателните емоции чрез прилагане на проекция, като по този начин значително се подобрява настроението и намалява симптомите на депресия и тревожност на психично болните. Това се случва, благодарение на факта, че прилагането на арт терапия при психични заболявания позволява на болните да се изразяват по начин, приемлив за вътрешната и външната култура, което от своя страна, намалява симптомите на депресия и тревожност.

Арт терапия при шизофрения

Шизофренията е сложно функционално психотично психично заболяване, което засяга около 1% от населението в даден момент от живота им (Kolliakou et al., 2011). Психично болните страдат от халюцинации и заблуди, но също така проявяват в различна степен симптоми на анхедония и асоциалност, нарушена памет, понижено внимание, беден речник и липса на мотивация. Много пациенти с шизофрения остават симптоматични, въпреки изписаните медикаменти и дори между 10 и 50% правят опити за самоубийство (De Sousa et al., 2020).

В такива случаи арт терапия при шизофрения е силно препоръчителен подход, който помага на болните в обработката на емоционални, когнитивни и психотични преживявания и по този начин подпомага намаляване на симптомите. Могат да се прилагат различни подходи за арт терапия при шизофрения – има много примери за успешно използване на различни форми на арт терапия при шизофрения, като резултатите след груповите терапии обикновено са намаляване на психотичните симптоми, подобряване на самочувствието и самоуважението, както и засилване на социалните функции на индивидите (Teglbjaerg, 2011).

Като допълнение, арт терапия при психични заболявания може да се използва успешно за оценка на състоянието на болните от шизофрения, особено при терапия с рисуване, където характеристиките на картината могат да предложат такава информация. Изследване на връзката между психологическото състояние и характеристиките на тестовете „Къща-Дърво-Човек“ при пациенти с шизофрения показва, че детайлните характеристики на резултатите от теста могат да бъдат използвани за оценка на тревожността, депресията и обсесивно-компулсивните симптоми на пациента (Hongxia et al., 2013).

Няколко други проучвания успяват да покажат, че съчетаването на медикаментозно лечение и арт терапия при шизофрения значително подобрява резултатите от рехабилитацията на болни от шизофрения и подобрява самопознанието им, в сравнение с тези, които само приемат лекарства (Hongyan and JinJie, 2010; Min, 2010).

Арт терапия при когнитивни увреждания и деменция

Деменцията е прогресиращо заболяване, което се характеризира с широко разпространено когнитивно увреждане на паметта, мисленето, поведението, емоциите и представянето, което води до драстично намаляване на качеството на живот. Арт терапията се използва като алтернативно лечение и рехабилитация при деменцията от дълго време, но все още няма достатъчно доказателства за ефикасността на арт терапия при деменция. Това може да се дължи на факта, че пациентите с тежко когнитивно увреждане, които не са в състояние да си спомнят или оценят точно собственото си поведение или психическо състояние, може да са загубили способността да се вляят от арт терапията. Това предположение се дължи на факта, че при пациенти с леко когнитивно увреждане, в междинен етап между нормалното стареене и деменция, арт терапията може да предотврати по-нататъшна трансформация в деменция. Това се доказва от скорошно проучване (Yu et al., 2021), което показва връзка между подобряването на дългосрочната и краткосрочната памет и повишаването на кортикалната дебелина в дясната средна предна извивка, набюдавани в група по арт терапия. Това може да означава, че чрез дългосрочна когнитивна стимулация и ангажираност в множество сесии за арт терапия може да доведе до подобрено когнитивно функциониране на тези пациенти.

Арт терапия при аутизъм

Разстройство на аутистичния спектър е хетерогенен неврологичен синдром, без унифицирана патологична или невробиологична етиология, който се характеризира с трудности в социалното взаимодействие, комуникационни проблеми и склонност към повтарящи се модели на поведение.

Прилагането на арт терапия при аутизъм дава форма на изразяване на болния, като му позвоява да комуникира без вербално взаимодействие. По този начин терапевтите имат възможност да взаимодействат с хора с аутизъм и установяват връзка с тях по по-удобен и ефективен начин. Проучване на Емери (2004) установява, че арт терапията оказва голямо влияние върху развитието, растежа и комуникационните умения на момче, диагностицирано с аутизъм. Друго проучване (Jalambadani, 2020) с арт терапия с рисуване, показва, че тя влияе значително за подобрение в социалните взаимодействия, адаптивното поведение и емоциите. Евънс и Дубовски (2001) вярват, че създаването на изображения на хартия може да помогне на децата да изразят вътрешните си образи, като по този начин засилят въображението и абстрактното им мислене. Рисуването може също да помогне на децата с аутизъм да изразяват и освобождават отрицателни емоции и по този начин да носят положително емоционално преживяване и да насърчават тяхното самосъзнание (Martin, 2009). Според две други проучвания (Wen and Zhaoming, 2009; Jianhua и Xiaolu, 2013), арт терапията може да подобри езиковите и комуникационните умения, когнитивното и поведенческото представяне на децата с аутизъм.

Накратко, проучванията на прилагането на арт терапия при аутизъм насочват към изводите, че тя има смисъл и е добре приета както от пациентите, така и от терапевтите. Най-често арт терапията може да засили емоционалното изразяване, самочувствието и самосъзнанието на пациента. Тя може не само да се използва като метод за лечение и рехабилитация, но и като част от разбирането и изследването на проблемите не само на аутизма, но и на психичните заболявания като цяло. За целта обаче са необходими допълнителни проучвания в тази насока.

Бъдеще на арт терапията при психични разстройства

Използването на арт терапия при психични заболявания – в лечението и рахабилитацията тъй като това е сравнително нов клон в рехабилитацията на психични разстройства, продължават да се правят проучвания, както и оценка на дългосрочния ефект и комбинацията с по-консервативни методи на психотерапия и рехабилитация. Като допълнение идва и трудността в някои случаи за прилагане на арт терапия в медицински заведение, поради здравни разпоредби и изисквания, на опасността боите да съдържат токсични или вредни съставки или алегени, липса на подготовка за съхранение или изхвърляне на бои, неналичие на течаща вода в помещението, където може да се провеждат арт терапевтични сесии, потенциалната опасност от повреждане на оборудването или обзвеждането в помещението и други, както и на невъзможността да се осигури достатъчно място за провеждане на арт терапията и/ли за съхранение на произведенията, където да не бъдат повредени или да не пречат.

Въпреки това, редица проучвания показват, че арт терапията при психични заболявания може да подобри качеството на живот на болните, така че неяснотите и ограниченията в прилагането на арт терапия при психични заболявания могат да бъдат преодолени в името на помощта и възстановяването на психично болните. Ние вярваме, че арт терапията при психични заболявания има потенциал и в момента, а и в бъдеще ще се развива все повече като част от лечението и рехабилитацията на психични разстройства .

Подкрепете фондация „Свети Рафаил“ за по-ефективна арт терапия при психични заболявания

Фондация „Свети Рафаил“ създаде дарителска кампания за събиране на средства за материали за по-ефективно прилагане на арт терапия при психични заболявания в дневния център на фондацията, където се провеждат терапевтичните сеанси по рехабилитация на психични заболявания, включително и арт терапия. Разчитаме на Вашата помощ и подкрепа, за да можем да съберем нужната сума за осигуряване на грънчарско колело, дигитални фотоапарати, фотопринтер и други, които ще ни помогнат да прилагаме повече методи за арт терапия при психични заболявания, извън рисуването, което в момента е наш основен арт терапевтичен подход.

Изпратете запитване за настаняване в защитено жилище „Свети Рафаил“ или посещение на дневен център за рехабилитация на психични заболявания

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции