Психиатър – какво прави и кога да потърсите консултация

Психиатър - какво прави и кога да го потърсим

Психиатърът е лекар, който може да диагностицира и лекува психични, емоционални и поведенчески състояния. Той може да предписва лекарства и други медицински процедури.

Какво е психиатър?

Психиатърът е лекар, който е експерт в областта на психиатрията – клон на медицината, фокусиран върху диагностиката, лечението и превенцията на психични, емоционални и поведенчески разстройства.

Психиатърът оценява както психическите, така и физическите аспекти на психичните заболявания. Той може да диагностицира и да назначи лечение за тези състояния.

Каква е разликата между психиатър и психолог?

Както казахме вече, психиатърът е лекар (доктор по медицински науки), който може да диагностицира и лекува психични заболявания, включително и да предписва лекарства, терапия и други медицински процедури.

Психологът може да има докторска степен, често по клинична психология, със задълбочено обучение в научните изследвания или клиничната практика, но не е необходимо да има диплома от медицински университет (т.е. да не е лекар), а само да има висше образование по специалността „Психология“ и да е притежава сертификат и да е преминал през специализация. Психолозите могат да лекуват психични заболявания с психотерапия (терапия с разговор), но психологът не може да предпише лекарства или медицинско наблюдение или лечение.

Психиатрите обикновено лекуват по-сложни психични заболявания здраве от психолозите, особено такива, които изискват лекарства или медицинско лечение.

За да дадем друга перспектива, психологията е наука за изследване на ума, емоциите и поведението; докато психиатрията е област на медицината, фокусирана върху диагностицирането и лечението на психични заболявания.

Каква е разликата между психиатър и псхотерапевт?

Ако има университетска диплома, терапевтът има магистърска степен в областта, свързана с психичното здраве, като психология, консултативна психология или семейна терапия. Терапевтът може и да няма университетска степен, а само да е преминал курс или сертификационна програма. 

Психотерапевтите са квалифицирани да оценят психичното здраве на дадено лице и да използват терапевтични техники, като терапия с разговори. Към терапевтите се включват и лицензираните социални работници и лицензирани професионални клинични съветници. Както психологът, терапевтът също не може да предпише лекарства или медицинско лечение.

Каква е разликата между психиатър и невролог?

Неврологът е лекар с минимум докторска степен по медицина в областта на неврологията, който диагностицира, лекува и управлява физически заболявания на мозъка и нервната система (мозък, гръбначен мозък и нерви). Неврологът познава анатомията, функцията и заболяванията, които засягат вашите нерви и нервна система.

Въпреки че и невролозите, и психиатрите са лекари, които се занимават със заболявания, които засягат мозъка, неврологът е по-фокусиран върху физическите аспекти и симптомите на състоянието, а психиатърът обръща повече внимание на когнитивните и поведенчески симптоми на пациента. Невролозите могат да диагностицират и лекуват заболявания, които засягат нервите и гръбначен мозък, докато психиатърът не работи с такива състояния.

И двамата лекари могат да предписват лекарства и двамата лекари може да участват в лечението на определени заболявания, които засягат мозъка ви, дори в определени случаи могат да работят заедно в процеса по възстановяване на един същи пациент. Например, в някои случаи на депресия, появила се при пациенти, които страдат от болест на Паркинсон или които са изкарали инсулт.

Какво прави психиатърът?

Психиатърът оценява, диагностицира и лекува психични, емоционални и поведенчески разстройства. Като лекар, той може да назначава или извършва различни медицински и/или психологически тестове. Тези тестове, съчетани с разговор за симптомите, които изпитвате, както и медицинската и фамилната ви история, позволяват на психиатрите да диагностицират психични състояния и да назначават подходящо лечение, включително медикаментозно, при необходимост.

Психиатърът използва критерии от Диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства, за да диагностицира специфични психични заболявания. Също така, той изготвя индивидуални планове за лечение, които могат да включват психотерапия (терапия с разговор), медикаменти и други медицински терапии.

Какви състояния лекува психиатърът?

Психиатрите могат да диагностицират и лекуват няколко състояния, включително:

 • Психични разстройства, свързани с употребата на алкохол и психоактивни вещества.
 • Болест на Алцхаймер.
 • Тревожни разстройства.
 • Психични разстройства с дефицит на вниманието / хиперактивност (ADHD).
 • Психични разстройства от аутистичния спектър.
 • Биполярно разстройство.
 • Дисморфично разстройство на тялото.
 • Депресия
 • Дисоциативни разстройства.
 • Хранителни разстройства.
 • Хазартно разстройство.
 • Полова дисфория.
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР).
 • Паническо разстройство.
 • Разстройства на личността.
 • Посттравматично стресово разстройство (PTSD).
 • Следродилна депресия.
 • Шизоафективно разстройство и шизофрения.
 • Нарушения на съня.

Какво лечение може да приложи психиатърът?

Психиатърът може да използва и предписва различни лечения, включително:

 • Психотерапия (терапия с разговори).
 • Медикаментозно лечение за психични заболявания.
 • Други лечения, като електрическо конвулсивно лечение (ECT) или транскраниална магнитна стимулация (TMS).

Лечението на психичните заболявания е много индивидуално и уникално за всеки човек и често може да включва комбинация от терапии.

Психотерапия

Психотерапията, често наричана „терапия с разговори“ или накратко „терапия“, е лечение, което включва разговор с обучен професионалист по психично здраве, за да ви помогне да идентифицирате и преодолеете факторите, които засягат вашето психично здраве или може да задействат психичното ви състояние.

Целта на психотерapy е да елиминира или контролира дезактивиращите или обезпокоителни мисловни и поведенчески модели, за да можете да функционирате по-добре. Психотерапията може да бъде краткосрочна или дългосрочна в зависимост от вашите симптоми и състояние.

Има няколко различни вида психотерапия, включително:

 • Когнитивно-поведенческа терапия (CBT).
 • Междуличностна терапия (IPT).
 • Когнитивна терапия, базирана на вниманието (MBCT).
 • Диалектическа поведенческа терапия (ДБТ).
 • Терапия за решаване на проблеми (PST)
 • Психодинамична терапия на психични разстройства
 • Медикаментозно лечение на психични заболявания

Психиатрите могат да предписват лекарства за лечение на психични разстройства. Тези лекарства действат, за да променят химическия баланс и комуникацията в мозъка ви, което може да сведе до минимум някои симптоми на определени психиатрични заболявания. Често, в комбинация с медикаментите, психиатърът предписва и психотерапия.

В зависимост от състоянието и поставената диагноза, медикаментите, предписани за психиатрични разстройства могат да включват следните групи лекарства:

 • Антидепресанти.
 • Антипсихотични лекарства.
 • Хипнотици.
 • Стабилизатори на настроението.
 • Успокоителни и анксиолитици.
 • Стимуланти.
 • Кетамин.
 • Други лекарства

Психиатърът понякога използва други лечебни терапии за определени психиатрични разстройства, като например:

 • Електроконвулсивна терапия (ЕКТ).
 • Транскраниална магнитна стимулация (TMS).
 • Светлинна терапия за сезонна депресия (сезонно афективно разстройство).

Много по-рядко срещаните лечения на психиатрични разстройства включват:

 • Стимулация на блуждаещия нерв (VNS).
 • Дълбока мозъчна стимулация (DBS).

Кога трябва да посетя психиатър?

Определянето кога да посетите психиатър често изисква откровена самооценка на вашите симптоми и ежедневни преживявания. Не трябва да се опитвате сами да си поставяте диагноза за психично заболяване, но е добре осъзнато да наблюдавате себе си и да обръщате внимание на поведение, емоции и мисловни модели, които са нездравословни и разрушителни за ежедневието ви.

При психичните заболявания, състоянията невинаги са постоянни – понякога се случват на епизоди, които могат да са произволни или в определени ситуации. Но ако те влияят негативно на качеството ви на живот и ви карат да се чувствате некомфортно, това е ясен знак, че трябва да потърсите помощ.

Може да бъде трудно, дори непосилно да потърсите съдействие от психиатър при съмнение за психично разстройство, но е важно е да го направите, защото това ще подобри начина ви на живот. Не трябва да забравяте, че психичните заболявания са много чести и вие не сте сами, а вашето психическо здраве е също толкова важно, колкото и физическото, и трябва да се погрижите за себе си.

Вашият личен лекар може да ви насочи към психиатър, ако споделите симптомите си с него. Ако нямате желание за това, можете и сами да изберете психиатър и да отидете при него, за да поговорите, да ви постави диагноза и да състави план за лечение при пълна конфиденциалност и в защитена среда.

Ако имате някой от следните симптоми или преживявания, може да помислите да посетите психиатър или да уведомите вашия личен лекар:

 • Неспособност да управлявате или контролирате емоциите си.
 • Непрекъснати или чести епизоди на гняв или ярост.
 • Прекомерни или ирационални страхове.
 • Ангажиране с рисково поведение.
 • Прекомерно безпокойство и/или тъга.
 • Значителни промени в моделите на съня.
 • Употреба на вещества.
 • Хранителни разстройства.
 • Намаляване на представянето в училище или работа.
 • Отдръпване от социални ситуации.
 • Мисли за самонараняване.
 • Не забравяйте, че не е срамно да имате или да търсите помощ за психично състояние. Колкото по-рано потърсите помощ и лечение, толкова по-скоро ще се почувствате по-добре.

Какво да очаквам при среща с психиатър?

За да извлечете максимума от срещата си с вашия психиатър, е полезно да сте подготвени. Ето няколко неща, които ще ви е полезно да направите, преди да се видите с лекаря:

 • Съставете списък с най-важните за вас въпроси, които искате да обсъдите с вашия психиатър и го носете със себе си.
 • Запознайте го с фамилната медицинска история на семейството си – както физически, така и психически състояния и заболявания.
 • Направете списък на всички лекарства и вещества, които приемате в момента, в това число, лекарства, които приемате, с и без рецепта; витамини, хранителни добавки и билкови продукти и нещата, които приемате за развлечение, включително цигари, алкохол, наркотици.
 • Споделете му, ако сте забелязали промени във физическото ви състояние.
 • Разкажете му, ако имате нови симптоми или промени в съществуващи или предишни симптоми. Обсъдете възможността за водене на дневник на вашите симптоми, така че да е по-лесно да следите как симптомите ви се променят или влияят на качеството ви на живот.
 • Споделете с вашия психиатър как другите ви виждат, особено семейството, приятелите и колегите, които наистина ги е грижа за вас.

Обсъдете историята на физическото и психическото здраве на вашето семейство.

Споделете с вашия психиатър как другите ви виждат, особено семейството, приятелите и колегите, които наистина ги е грижа за вас.

Какви въпроси трябва да задам на своя психиатър?

Преди среща с вашия психиатър е добре да помислите за въпросите, които ви вълнуват. Това важи както за първия път, в който посещавате кабинета, така и за следващите. Препоръчително е да си запишете въпросите на лист и да го носите със себе си, за да не забравите нещо, което е важно за вас. По-долу ви предлагаме няколко примерни въпроси, но вие можете да попитате за всичко, което ви вълнува:

 • Каква е диагнозата ми и как стигнахте до нея?
 • Какъв опит имате в лечението на моето състояние?
 • Какви са моите възможности за лечение?
 • Кога мога да очаквам да се почувствам по-добре?
 • Как ще разбера, че се чувствам по-добре?
 • Какво трябва да направя, ако се почувствам по-зле?
 • Към кого да се свържа при спешен случай, свързан с моето състояние?
 • Какви са страничните ефекти на моето лекарство?
 • Ще работите ли с другите лекари и терапевти, които посещавам?

Важно е да не забравяте, че вашият психиатър е ваш партньор – неговата цел е да се чувствате добре и да водите спокоен начин на живот. Той няма да ви съди или да споделя с трети страни информацията, която сте споделили с него, освен след изрично разрешение от ваша страна. Бъдете честни и открити с него и не му спестявайте детайли, за да може той да ви помогне по най-добрия начин.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Параноя и параноични мисли

Параноя

На всеки се случва да има параноични мисли понякога, но е добре да знаете кога става дума за клинична параноя и какво можете да направите

Как да реагирате срещу стигма към психичните заболявания

Как да реагирате срещу стигма към психичните заболявания

Преодоляването на проявите на стигма към психичните заболявания е времеемък процес. Даваме ви няколко насоки как бихте могли да се справяте с тях.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции