Номинация за годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ’21 на TimeHeroes

Номинация за годишни награди за доброволчество Героите'21 на Time Heroes

За нас е голяма чест и удоволствие да Ви съобщим, че фондация „Свети Рафаил“ е номинирана в категория „Организации“ за годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ’21 на TimeHeroes.

На 19.01.2022 г. бяхме изключително приятно изненадани от имейл, озаглавен

„Вижте ГЕРОИТЕ. Вие сте сред тях! 👏“,

изпратен от Time Heroes. Следващата стъпка е журито да вземе решение, коя номинация ще спечели награда във всяка от категориите.

Не можем да опишем колко сме изненадани и развълнувани от тази номинация. За нас е истинска чест да сме една от 148-те организации, включени в тазгодишния списък с Герои.

Откровено казано, не се чувстваме герои и не се стараем да бъдем такива. Ние сме обикновени хора, чиято мисия е подобряването на живота на хората с психични заболявания и оказването на помощ да бъдат и да се почувстват отново приети като пълноценна част от обществото, каквато всъщност са. В тази връзка, приемаме номинацията като голямо признание и подкрепа, на което много се радваме и което ни мотивира да продължим да работим усилено за подкрепата рехабилитацията на хората с психични страдания, както и за премахване на социалната стигма, която тегне върху тях.

Благодарим и на всички, които подкрепят нас и ни помагат да вървим напред и да помагаме!

След като сме номинирани, следващата стъпка е да изчакаме решението на журито коя номинация ще спечели награда за всяка от категориите. Както вече казахме, за нас дори нoминацията е неочаквано и голямо признание, затова отново ще цитираме имейла от Time Heroes.

„[…] за нас вече сте победители – най-ценната награда е да си задeйствал двигателя на промяната с усилията и търпението си.“

Номинация за годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ’21 на TimeHeroes
Към началото