Свободна позиция за сътрудник – нощни смени в защитено жилище „Свети Рафаил“

Фондация „Свети Рафаил“ търси да назначи сътрудник за нощни смени към защитено жилище за хора с психични разстройства. Човекът, който ще заеме длъжността ще отговаря за различни дейности, свързани с подкрепа на настанените в комплекса, което включва, но не се изчерпва с:

  • ежедневна пряка комуникация с хора с психични заболявания – в група и индивидуално;
  • ежедневна комуникация и работа, заедно с други сътрудници, както и със социални работници, които подпомагат работата на сътрудниците;
  • обучение, организация и насочване на потребителите към самостоятелно изпълнение на ежедневните им дейности;
  • шофиране за изпълнение на ежедневни задачи, свързани с работата.

Човекът, когото търсим, трябва да умее да работи в екип, както и да има уменията да следва ясни правила за поведение и действие, според утвърдени процедури и добри практики в защитеното жилище. Работата с хора с психични заболявания е деликатна, затова сътрудникът трябва да притежава търпение, спокойствие и умение за комуникация с психично болни.

Описание на длъжността

Длъжност: Сътрудник – нощни смени към комплекс от социални услуги за хора с психични разстройства „Св. Рафаил“

Описание на позицията

Сътрудникът към Комплекса „Свети Рафаил“ отговаря за дейностите в подкрепа на потребителите на социалните услуги в комплекс „Свети Рафаил“. Дейността се осъществява на смени с ясни правила за поведение и действие. Сътрудникът работи в екип с други сътрудници с подкрепата на социален работник и специалисти.

Основни функции на позиция Социален сътрудник – нощни смени

  • Пряка комуникация и взаимодейства с потребителите в група и индивидуално – оказване на подкрепа в тяхното ежедневие;
  • Обучение и организация на потребителите в тяхното самостоятелно изпълнение на ежедневните дейности;
  • Оказване подкрепа, съобразно правилата с услугата и утвърдени процедури;
  • Следване на приетите правила за работа и поставените насоки;
  • Шофиране.

Ако смятате, че сте подходящ кандидат за позицията, можете да ни изпратите имейл с автобиография на адрес: saintraffael@yahoo.com.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Свободна позиция за сътрудник – нощни смени в защитено жилище „Свети Рафаил“
Към началото