Психиатрична рехабилитация – неща, които трябва да знаете

Психиатричната рехабилитация, позната още като психосоциална рехабилитация на психични заболявания, е процес на рехабилитация на индивид в обществото, като му се предоставят инструменти за регулиране и работа за ежедневните дейности.

Психиатричната рехабилитация, позната още като психосоциална рехабилитация на психични заболявания, е процес, който подготвя индивида за самостоятелен живот и реинтеграция в обществото, чрез предоставянето на инструменти за саморегулация и модели за извършване на ежедневни дейности.

Психиатрична рехабилитация е процес на интервенция, в който различни специалисти работят заедно, за да дадат възможност на индивида, страдащ от психични разстройства/заболявания да се върне към обичайния си начин на живот. Този процес може да включва експерти като психиатър, психолог, арттерапевт, физиолог, диетолог, професионален съветник, социални работници и други.

Професионалистите в областта на психиатричната рехабилитация са фокусирани върху изграждането на силните страни и постигането на капацитета на индивиди с различно ниво на психични разстройства или заболявания. А основната им цел е пълното възстановяване на потребителя, като разбира се, се има предвид тежестта на психичното заболяване, от което страда индивидът.

Всяка добра психиатрична рехабилитация винаги е интегрирана с няколко други психиатрични, медицински, холистични подхода за лечение.

Всеки човек, който преминава през този процес, има свое собствено уникално пътуване. Този процес се опитва да засади семената на надеждата, растежа, позитивността, без значение каква е тежестта на заболяването.

Основни принципи и цели на психиатричната рехабилитация

Целта на психиатричната рехабилитация, е да научи хора, диагностицирани с психични заболявания, на социални, когнитивни и емоционални умения за живот и работа в общността.

Целите се определят, като се има предвид контекстът на пациента, тъй като изискванията на всеки индивид са специфични само за него.

Друга цел, която има за цел да постигне процесът на психиатрична рехабилитация, е да се гарантира, че хората се идентифицират с личните си цели и силни страни.

Принципи на психосоциална рехабилитация

Има някои ключови принципи, които практикуващият спазва в процеса на психосоциална рехабилитация:

 • Предаване на надежда, уважение и вяра, че всички хора имат капацитет за учене и растеж.
 • Признание, че културата е централна за възстановяването и стремеж за гарантиране, че всички услуги са културно подходящи за лицата, които са включени в психосоциална рехабилитация.
 • Предоставяне на възможност за вземане на информирано и споделено решение, като част от процеса на психиатртирчна рехабилитация, улесняване на комуникацията и партниране със семейството или лицата, които се грижат за лицето, което получава услугите.
 • Формулиране на рехабилитационния процес около силните страни и способностите на индивида.

Освен принципите, които практикуващите следват, има определени принципи, които самият процес на психиатрична рехабилитация трябва да интегрира:

 • Подкрепа на пълната интеграция на хората към обществото, като част от процеса на възстановяване, изграждане на уменията им да могат да упражняват гражданските си права, да приемат отговорности и да са отворени за възможностите, които идват с членството в дадена общност.
 • Насърчаване на самоопределението и овластяването, като принципът, който се следва в процеса психиатрична рехабилитация е, че всички хора имат право да вземат свои собствени решения, включително видовете услуги и подкрепа, които искат да получат.
 • Помощ на хората да подобрят качеството на всички аспекти от живота си; включително социални, професионални, образователни, жилищни, интелектуални, духовни и финансови.
 • Насърчаване на хората да разработват и използват индивидуални планове за по-добър и здравословен начин на живот.

Кой може да се възползва от психиатрична рехабилитация?

Важно е да се знае, че не всеки психично болен пациент се нуждае от психиатрична рехабилитация или тя ще му помогне. Всеки, с психично страдание или при нужда от допълнителна помощ за възстановяване след острата фаза на психично заболяване, може да се възползва от психиатрична рехабилитация, за да се възстанови, но за целта трябва да има съставен индивидуален терапевтичен план, изговен от психиатри и психолози, след преминаване на преглед и оценка на състоянието.

По-долу представяме някои случаи, при които психиатрична рехабилитация може да помогне, но те съвсем не изчерпват всички възможни сценарии, разбира се.

 • Психиатрична рехабилитация в защитено жилище може да помогне на хора с психични увреждания, които се нуждаят от постоянна помощ в много аспекти от живота си.
 • Хора с психични заболявания, които се нуждаят от помощ за възстановяване след преживяна тежка психическа или физическа травма.
 • Хора, които страдат от някакъв вид хронично или тежко психично заболяване и не могат да функционират без чужда помощ.
 • Хора, с психични заболявания, които нямат подкрепяща среда и ресурси, за да функционират нормално.

Психиатрична рехабилитация може да се препоръча в определени случаи и на хора с интелектуални и когнитивни увреждания, така че да имат възможността да възприемат житейски, социални умения и такива за водене на самостоятелен живот. Психиатрична рехабилитация може да помогне за подобряване на много аспекти от живота на потребителите, включително трудовия статут, семейния живот и дори възможност за живот в самостоятелно жилище.

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции