Дневен център и дом за ресоциализация на пълнолетни с психични проблеми отвори врати край София, близо до езерото Панчарево.

повече информация