Настаняване и услуги

Защитено жилище „Св. Рафаил“ осигурява място за живеене с максимален капацитет от 25 души. Потребители на Защитеното жилище могат да бъдат лица, навършили пълнолетие, които се нуждаят от психологическа подкрепа, рехабилитация и специализирана грижи.  Възможните потребители на жилището са хора с депресивни състояния и страдащи от биполярни, афективни и тревожни разстройства, придържащи съм ефективна медикаментозна терапия. 

Приемът в жилището се осъществява въз основа на експертната оценка на медицинско лице - психиатър.
Жилището не е лечебно заведение и не е предназначено за настаняване на паценти в остри и тежки състояния.​

Настаняване в Защитено жилище Св. Рафаил

2000 лв./месец

самостоятелна стая 

1500 лв./месец

обща стая с друг потребител

Към началото