Видове биполярно разстройство и диагностициране

Видове биполярно разстройство и диагностициране

Биполярното разстройство често се разделя на типове и подтипове. Диагностицирането на определен тип зависи от индивидуалените симптоми и начина и интензитета на биполярните епизоди. Това се определя от лекуващия психиатър.

Трябва да се уточни, че все още няма пълно съгласие между специалистите за класификацията и диагностицирането на биполярните разтройства. Все още са необходими допълнителни изследвания в тази област. Това уточнение е важно за страдащите от биполярно разстройство, тъй като те могат да чуят различни думи или фрази, които описват тяхното състояние. Това може да бъде объркващо и разочароващо, особено ако страдащият от психичното заболяване има усещането, че преживяванията му не са напълно разбрани или достатъчно изчерпателно описано. Не трябва да се забравя, че при лечението, терапията и рехабилитацията на психични страдания, в това число и биполярни разстройства, специалистите по психично здраве взимат предвид индивидуалността на пациента и препоръчват персонален подход, в зависимост от неговите нужди.

Видове биполярни разстройства

Най-честата класификация на биполярното разстройство включва няколко основни типа – Биполярно разстройство, тип 1 и тип 2, Биполярно разстройство със смесесни характеристики, Циклотомия, Сезонно биполярно разстройство, Неуточнено биполярно разстройство. Всеки от тях е описан накратко по-долу.

Биполярно разстройство, тип 1

Диагноза „Биполярно разстройство, тип 1“ може да се постави, когато психично болният е имал поне един маниакален епизод, продължил повече от седмица. Понякога се включва и преживяването на депресивни епизоди, но не винаги се откриват такива.

Биполярно разстройство, тип 2

За диагностициране на Биполярно разстройство, тип 2, трябва да има данни за поне два от следните критерии: наличие на поне един депресивен епизод и симптоми на хипомания, които са продължили поне четири дни.

Циклотимия

Циклотимията е тип биполярно разстройство, което може да бъде трудно за диагностициране. При поставянето на диагноза Циклотимия, поради самата дефиниция на този тип биполярно разстройство, пациентът може да изпита усещане за неразбиране на страданието му и определяне на симптомите му като „не достатъчно сериозни“. Това обаче не е така – лекарите и психотерапевтите приемат този тип психично разстройство сериозно и са наясно, че психичните заболявания имат спектър, който обхваща много различни преживявания. Лекуващият лекар при циклотомия има предвид, че това психично разстройство може сериозно да повлияе на качеството на живот на човек и се отнасят изключително сериозно към лечението и последващата рехабилитация на психични страдания.

Циклотомия може да бъде установена, когато човекът с психично заболяване е изпитвал хипоманиакални и депресивни епизоди в продължение на две или повече години, но симптомите са не са достатъчно тежки, за да отговорят на диагностичните критерии за поставяне на диагноза Биполярно разстройство, тип 1 или тип 2.

В определени случаи циклотимията може да се развие в Биполярно разстройство, тип 1 или тип 2.

Биполярно разстройство със смесени характеристики

Биполярно разстройство от тип 1 или 2 „със смесени характеристики“ се диагностицира, когато психично болният страда от смесени биполярни епизоди. Това означава, че страдащият изпада в едновременно в депресивен или маниен епизод едновременно или тези настрояния следват много бързо едно след друго.

Биполярно разстройство с бързи цикли

Биполярно разстройство, тип 1 и Биполярно разстройство, тип 2 могат да бъдат определени като биполярно разстройство с бързи цикли, когато психично болният пациент е преживял 4 или повече депресивни, маниакални, хипоманиакални или смесени епизода в рамките на една година. Биполярното разстройство с бързи цикли може включва:

 • Маниакални или хипоманиакални епизоди, последвани от депресивни епизоди;
 • Състояние на стабилност за няколко седмици между биполярните епизоди. Например, може да се редуват само маниакални епизоди със периоди на стабилност.
 • Биполярните епизоди могат да продължават различен период от време – само няколко дни, седмици или дори по цели месеци.

Психично болните с биполярно разстройство могат да преживеят биполярно разстройство с бързи цикли само в определени моменти от живота си, като през останалото време симптомите им са на друг тип биполярно разстройство. Текущо биполярното разстройство с бързи цикли официално не се счита за отделен тип биполярно разстройство.

Обикновено, когато настроението на болния от психично заболяване се се променя бързо в рамките на един и същи ден или час, състоянието му обикновено се класифицира като смесен епизод на биполярно разстройство, смесено биполярно състояние или смесено афективно биполярно състояние. Най-често се диагностицира като биполярно разстройство със смесени характеристики, . Терминът биполярно разстройство с бързи цикли се използва само от някои психиатри при този тип преживявания.

Необходими са повече допълнителни изследвания върху преживяванията на хората с тези психични симптоми, както и върху начините, по които те могат да бъдат лекувани и рехабилитирани.

Сезонно биполярно разстройство

Диагнозата Биполярно разстройство, тип 1 или тип 2 със сезонен модел (или Сезонно биполярно разстройство) означава, че времето от годината или сезоните редовно влияят върху проявлението на биполярните епизоди.

Неуточнено биполярно разстройство

Диагнозата Неуточнено биполярно разстройство се поставя, когато симптомите на психично болния не съвпадат напълно с диагностичните категории за други видове биполярно разстройство.

Наличието на таква диагноза обаче изобщо не означава, че психичното заболяване се преживява по-леко от пациента, нито че той няма нужда от адекватно лечение, рехабилитация и подкрепа.

Независимо от терминологията, която използват здравните специалисти, за всички хора с психични заболявания трябва да има осигурено адекватно лечение и грижа. Термините и поставянето на определена диагноза се използват основно за улеснение на лекарите, психично болните и техните близки, за да могат да комуникират правилно психичното състояние на болния и да могат да обсъдят конкретно диагнозата и прилаганото лечение.

Диагностициране на биполярно разстройство

Трябва да се спомене, че биполярното разстройство понякога може да остане недиагностицирано. Причината за това е, че хората обикновено не търсят лекарска помощ, когато се чувстват изключително щастливи и имат изключително много енергия, с която имат усещането, че могат буквално да завладеят света. От друга страна, по време на депресивните епизоди на биполярното разстройство псухично болният няма желание, нито мотивация да отиде при специалист по психично здраве, който да реши проблема.

При съмнение за биполярно разстройство или при наличие на симптоми и биполярни епизоди, първата стъпка, която може да бъде предприета, е консултация с личния лекар. С него може да бъде обсъдено състоянието и дали има необходимост от по-нататъшен преглед от психиатър.

Самата диагноза „Биполярно разстройство“, както и категоризирането на конкретния вид на психичното заболяване, може да бъде направено единствено от психиатър. Това важи и за назначението на лечение – медикаментозно или комбинация от медикаменти и психотерапия. Личният лекар няма необходимата квалификация за поставяне на подобна диагноза – той може единствено да насочи към разговор с психиатър, както и потенциално да препоръча такъв.

Въпроси, задавани от лекаря при диагностициране на биполярно разстройство?

При поставяне на диагноза биполярно разстройство, лекарят обикновено задава въпроси за следните неща:

 • Вид и брой на биполярните симптоми, които пациентът е изпитвал;
 • Типове изпитвани биполярни епизоди;
 • Продължителност на епизодите на настроението;
 • Брой на изпитваните биполярните епизоди;
 • Честота на епизодите на настроението;
 • Влияние на симптомите на биполярно разстройство върху живота на пациента;
 • Семейна история и наличие на страдащи от биполярно разстройство или друго психично разстройство сред роднините на психично болния.

Преди поставяне на диагноза биполярно разстройство, лекуващият лекар може да помоли за допълнителни действия от страна на пациента, сред които:

 • Водене на дневник на настроенията, който ще помогне за идентифициране на моделите на заболяването, както и какво би могло да провокира отделните епизоди и състояния на биполярно разстройство.
 • Преглед и изследвания за възможни физически заболявания – някои заболявания, като проблеми с щитовидната жлеза, могат да причинят симптоми, които са подобни на маниакални епизоди.

Колко време отнема поставянето на диагноза „биполярно разстройство“?

Биполярното разстройство включва промени в настроенията в течение на времето, психиатърът може да поиска да наблюдава пациента известно време, преди да постави диагноза. Вашият лекар ще иска да внимава да ви постави правилната диагноза. Биполярното разстройство има някои общи симптоми с други психични заболявания, като клинична депресия, гранично разстройство на личността (BPD), посттравматичо стресово разстройство (ПТСР), шизоафективно разстройство, шизофрения и други.

По тази причина, може да се наложи изчакване за определено време, преди поставянето на конкретна диагноза. Единствено по този начин обаче може да се гарантира, че диагнозата е правилна. В някои случаи това може да отнеме години.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Как да помогнете на близък с шизофрения?

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Шизофренията обикновено се проявява след пубертета – при повечето хора това става в края на тийнейджърските години до началото на 30-те, в редки случаи се наблюдава по-ранно или по-късно начало.

Кратко ръководство за шизофрения

Кратко ръководство за шизофрения

Шизофренията е сериозно психично заболяване, засягащо около 1% от хората и може да доведе до инвалидност. Научете повече за заболяването тук.

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Видове шизофрения. Шизофренен спектър

Какви видове шизофрения има, какво представлява шизофренният сектор и кои други психични заболявания са част от него

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции