[интервю] В „Св. Рафаил“ полагаме грижи за социална рехабилитация на настанените, с цел реинтеграцията им в обществото

„Заради психическото си страдание или заболяване много от хората губят умения, дори най-елементарните такива, за самообслужване и справяне в ежедневието“. Това обясни директорът на защитено жилище „Св. Рафаил“, Мина Енева, в интервю за първата здравна телевизия в България – Code Health TV. В Защитено жилище „Св. Рафаил“ целта е рехабилитацията и подготвянето на потребителите за повторна интеграция в обществото.

Работата с, настанените в жилището, хора се съобразява с индивидуалните възможности на всеки от потребителите. Работи се с тях, с цел да се възвърнат техните умения да се справят самостоятелно с много неща, с които са успявали, преди да се отключи дадено състояние или психическо разстройство.

Дейности за рехабилитация и реинтегация в Защитено жилище „Свети Рафаил“

В защитено жилище за психично болни „Свети Рафаил“ се провеждат широк спектър от дейности по предварително изготвена програма. По този начин се осигуряват условия за рехабилитация на психично болните в спокойна и творческа атмосфера, работейки в посока за социална реинтеграция. В заниманията на потребителите ни са включени спорт, хоби, културни прояви, социални и обучителни занимания, творчески дейности.

Целта е, в спокойствие и уют на брега на Панчаревското езеро, всеки от нашите потребител да намери това, което е ценно за него. За да преоткрият себе си, за да преминат през тежкото изпитание, хората с психични заболявания имат нужда от нещо, с което да бъдат ангажирани. Целта на, провежданата от специализирания екип, работа с потребителите е точно в това – тези хора да възстановяват уменията си, да се чувстват полезни и най-вече, да се реинтегрират пълноценно в обществото. 

Грижа за психично болни по време на рехабилитацията им в защитено жилище „Свети Рафаил“

Хората с психически заболявания и различни психично-здравни състояния имат нужда да бъдат подкрепени, след като са преминали острите и тежки фази или състояния, както и след престоя им в лечебно заведение. Защитено жилище „Св. Рафаил“ е  точно такава междинна грижа – между дома и лечебното заведение.

Екипът на жилището е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите осъществяват професионален контрол на състоянието на потребителите и работят ежедневно с тях за постигане на напредък в рехабилитацията и социалната интеграция на хора с психични заболявания.

Цялото интервю на Мина Енева за Code Health TV може да гледате тук:


Защитено жилище „Св. Рафаил“ е създадено по швейцарско-италиански модел. Намира се в уюта и спокойствието на природата край Панчаревското езеро и осигурява място за живеене на пълнолетни хора с психични страдания.  Защитено жилище „Св. Рафаил“ е кауза в името на по-доброто качеството на живот на хората с психични страдания, на техните семейства и близки.

[интервю] В „Св. Рафаил“ полагаме грижи за социална рехабилитация на настанените, с цел реинтеграцията им в обществото
Към началото