Подготовката за коледните празници в Защитено жилище „Св. Рафаил“ вече започна

Подготовката за коледните празници в Защитено жилище „Св. Рафаил“ вече започна. Предлагаме Ви вдъхновение в снимки с красивите творения, изработени ръчно от хората, настанени при нас.

Целта на работата на специализирания ни екип със страдащи от психични заболявания е възстановявяне на техните умения, ангажираност и усещане, че са полезни.

Всички дейности, в които се включват хората с душевни страдания, са част от утвърдената програма, по която се работи в защитено жилище „Св. Рафаил“. Тя е организирана на базата на индивидуалните потребности и възможности на потребителите и въз основа на експертната оценка на екипа и включва различни арттерапевтични дейности, които вдъхновяват тези красиви произведения, които виждате на снимките.

Краят на ноември е, но в защитено жилище „Свети Рафаил“ вече да ухае на Коледа….

🎄
Подготовката за коледните празници в Защитено жилище „Св. Рафаил“ вече започна
Към началото