Георги Генчев е новият директор на защитено жилище „Свети Рафаил“

Защитено жилище "Свети Рафаил" е с нов директор

Център за хора с психични заболявания “Свети Рафаил” има нов директор – Георги Генчев. Той има впечатляваща биография, както и идеи за разширяване на набора услуги, които центърът предоставя и по този начин да “Свети Рафаил” да отговори още по-адекватно на нуждите на хората с психични заболявания.

Георги Генчев е новият директор на защитено жилище „Свети Рафаил“

От месец февруари, тази година, Георги Генчев пое поста Директор на защитено жилище “Свети Рафаил”. Досега длъжността се изпълняваше от психологът и ерготерапевт Мина Енева, известна със основаването на Център за работа с деца с аутизъм. След назначаването на Георги Генчев като директор на центъра за хора с психични заболявания, тя може да се посвети на своите проекти.

Георги Генчев има значителен опит в областта на управлението, подкрепен от солидни познания в тази сфера, които включват бизнес стратегии и политики, корпоративна социална отговорност, лидерство, управление на проектно портфолио, финансови модели и системи за управление на разходите и други.

Идеите на Георги Генчев са насочени към оптимизация и разширяване на портфолиото услуги, които център за хора с психични заболявания предоставя на посетителите и настанените в него. По този начин, “Свети Рафаил” ще разшири обхвата на хората с психични заболявания, на които може да помага. Заедно с това, ще може да отговори още по-добре на нуждите на хората с психични заболявания и ще може да им съдейства още по-ефективно за откриване на собствената им индивидуалност, изграждане на нова увереност и връщане към самостоятелен живот като пълноценни личности.

Информация за център за хора с психични заболявания “Свети Рафаил”

Център за хора с психични заболявания “Свети Рафаил” е създаден по швейцарско-италиански модел и е първият по рода си и единствен към момента в България.

“Свети Рафаил” се състои от защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания и дневен център, където се осъществява рехабилитацията и ресоциализацията на хората с психични заболявания.
Настаняването, както и посещенията на “Свети Рафаил” на принципа на дневен стационар с осигурен пълен пансион, са срещу заплащане и след премината оценка от психолог и/или психиатър от “Свети Рафаил”.

Предварителният разговор има за две цели: преценка, доколко състоянието на психично болния е овладяно, както и дали той ще успее да се интегрира в “Свети Рафаил”. Ако човекът не отговаря на тези критерии, грижите, подкрепата и терапията, която предоставяме в център за хора с психични заболявания, няма да бъдат ефективни.

Георги Генчев е новият директор на защитено жилище „Свети Рафаил“
Към началото