Разбиране, съпричастност, грижа

Настаняване и услуги

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” се грижим за хората, които са ни гласували доверие и ги подкрепяме, защото обичаме това, което правим и се гордеем с него. За нас това не е просто работа, а призвание!

Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания осигурява постоянни грижи на психично болни, които се нуждаят от постоянна подкрепа, рехабилитация и специализирани грижи.
Нашият стремеж е да помогнем на хората да живеят щастливо и пълноценно не само по време на престоя си в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, но и след това.

УСЛОВИЯ
за настаняване на хора с психични заболявания

В защитено жилище “Свети Рафаил” са налични 25 места за настаняване на хора с психични заболявания.

Преди подаване на заявка за настаняване на хора с психични заболявания: 

 • поставена диагноза за психично разстройство от психиатър – типът психично заболяване е от значение за възможността за прием на лицето в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания;
 • овладяност на психичното заболяване, провеждане на ефективно медикаментозно лечение, така че лицето да не е буйно и да може да спазва установените правила на защитеното жилище за настаняване на хора с психични заболявания. 

Стъпките по настаняване на хора с психични заболявания са следните:

 • експертна оценка от психолог и/или психиатър на защитено жилище “Свети Рафаил” на спецификите на заболяването, индивидуалните нужди на болния и възможността му за интеграция в защитеното жилище;
 • изготвяне на индивидуален план за рехабилитация след настаняване на хора с психични заболявания.

ДОКУМЕНТИ
за настаняване на хора с психични заболявания

Необходимите документи за настаняване на хора с психични заболявания са следните:

 • 2 снимки паспортен формат;
 • лична карта на постъпилия и на родител/настойник/партньор; 
 • бележка за общо здравно състояние;
 • епикриза или анамнеза;
 • решение от ТЕЛК (при наличие);
 • пенсионно решение от НОИ (при наличие);
 • рецепта за последно назначени лекарства;
 • медицинска бележка за контакт с ОЗБ (до 3 дни назад);
 • PCR тест (при възможност), поради усложнената обстановка с COVID-19.

ЦЕНИ
за настаняване на хора с психични заболявания

2000 лв./месец

Цените за настаняване на хора с психични заболявания в защитено жилище „Свети Рафаил“ са на месечна база. В цената се включва пълен пансион с настаняване на хора с психични заболяваня в самостоятелна стая, денонощно наблюдение и грижи от медицински екип, хранене, изготвяне на индивидуален терапевтичен план, както и провеждане на терапевтични сесии според него.

ПРИЕМ
за настаняване на хора с психични заболявания

Приемът в център за настаняване на хора с психични заболявания се осъществява след експертна оценка на медицинско лице – психолог или психиатър, който преценява дали лицето ще може да се впише в обстановката или дали терапията и рехабилитацията ще му бъдат полезни. 

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания нямаме възможност да осигурим необходимата грижа за пациенти в остри и тежки състояния, по тази причина обикновено препоръчваме овладяване на състоянието такива психично болни в лечебно заведение, преди настаняването в “Свети Рафаил”. 

Защитено жилище „Св. Рафаил“ осигурява място за живеене с максимален капацитет от 25 души. Потребители на защитеното жилище могат да бъдат лица, навършили пълнолетие, които се нуждаят от психологическа подкрепа, рехабилитация и специализирана грижи. 

Някои от състоянията, за които можем да съдействаме при настаняване на хора с психични заболявания, включват:

 • Тревожност
 • Панически разстройства
 • Биполярно разстройство
 • Депресия
 • Личностни разстройства

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за настаняване на хора с психични заболявания

След настаняване на хора с психични заболявания, те трябва да спазват установените правила на защитено жилище “Свети Рафаил”, с които потребителите се запознават предварително. 

Посещения

Посещенията на психично болните в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания обикновено се извършват в събота и неделя. При необходимост, могат да бъдат позволени посещения и през седмицата. 

Излизания, разходки, екскурзии

Излизането извън защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания е свободно за всички настанени психично болни. Те имат възможност да отидат до магазин, да направят разходка в района на жилището, както и да отидат на екскурзия със служебния микробус, осигурен от защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания. 

С оглед сигурността на потребителите на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, излизането се извършва винаги с придружител и при вземане на всички необходими мерки за опазване на здравето и живота на психично болните. 

Храна, напитки и медикаменти

 В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания е разрешено внасянето на храна и напитки, според желанията на потребителите. Същото важи и за лекарства, предписани от лекар и такива, които се продават без рецепта. 

Внасянето и употребата на алкохол, упойващи вещества, без лекарско предписание, както и наркотици, са абсолютно забранени в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания. 

Дневен стационар

При по леки състояния, когато заболяването позволява, настаняване на хора с психични заболявания на резидентен принцип може да бъде заменено с рехабилитация на психични заболявания чрез посещения на дневен стационар към защитено жилище за “Свети Рафаил”. Както при потребителите, избрали настаняване на хора с психични заболявания, се извършва предварителна оценка и се изготвя индивидуална програма за поддръжка и подкрепа.

УСЛУГИ
по настаняване на хора с психични заболявания

Услугите, които предлагаме при настаняване на хора с психични заболявания са насочени към подкрепа, рехабилитация и ресоциализация на хора с различни психични заболявания, сред които лица със затруднения в обучението, както и хора със специфични психични проблеми. 

За да бъдем максимално полезни и престоят да е ефективен за болните, не препоръчваме настаняване на хора с психични заболявания с тежка симптоматика, тъй като интеграцията им в защитеното жилище ще е трудна и няма да могат да комуникират пълноценно с останалите посетители.

След настаняване на хора с психични заболявания в защитено жилище “Свети Рафаил”, ние ги насърчаваме и мотивираме да правят колкото се може повече за себе си. Помагаме на настанените лица да придобият практически и когнитивни умения чрез персонализирана подкрепа, индивидуална и групова терапия, съобразени с индивидуалния им план за рехабилитация и ресоциализация. 

Ние предоставяме подкрепа и рехабилитация, които дават възможност на хората да започнат отново да водят самостоятелен живот след излизането от защитеното жилище за настаняване на хора с психични заболявания, когато пълната независимост е възможна.

Можете да научите повече за рехабилитация на психични разстройства, която извършваме след настаняване на хора с психични заболявания от страницата ни Дейности и програма.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
за настаняване на хора с психични заболявания

Преди настаняване на хора с психични заболявания в “Свети Рафаил”, ние ще отговорим на всички въпроси, които близките или болните имат, както и ще извършим оценка на състоянието и възможността за интеграция на лицето в защитеното жилище.

Свържете се с нас, за да зададете въпросите си, свързани с настаняване на хора с психични заболявания в “Свети Рафаил” и за насрочване на среща за разговор и оценка. 

+359 886 422 222