Личностно разстройство

Личностно разстройство

Както подсказва името, личностното разстройство е психично заболяване, свързано с личността. Всеки човек притежава е индивидуалност и личността му е съставена от сложна комбинация от различни характеристики. Персоналните характеристики влияят върху това как хората разбират и се отнасят към света около тях, както и как виждат себе си.

В идеалния случай, личностните черти на хората им позволяват гъвкаво да се адаптират към променящата се среда по начини, които водят до по-здрави взаимоотношения с другите и по-добри стратегии за справяне. Когато хората имат личностни характеристики, които са по-малко адаптивни, това води до негъвкавост и нездравословно справяне в различни ситуации. Нездравословно справяне със стреса е злоупотребата с алкохол или наркотици, например. Друг такъв пример е трудното овладяване на гнева, както и проблемите с доверието и свързването с другите.

Липса на гъвкавост на личността в определени случаи може да симптом на личностно разстройство или да доведе до проявлението на такова.

Как се оформя личността на човек?

Личността се формира рано в живота и е комбинация от следните фактори:

 • гени – родителите могат да предадат някои личностни черти; понякога тези характеристики на личността се наричат „темперамент“;
 • околна среда и обкръжение – това включва всички хора, с които сте имали или имате контакт, но най-вече тези, с които общувате най-често; освен това, личността се формира и от различни събития, които са се случили на вас и около вас, от взаимоотношения и модели на взаимодействие с членове на семейството и други;

Какво представлява личностно разстройство?

Личностното разстройство е психично заболяване, при което хората имат незадравословен за тях и за околните модел на начина, по който виждат себе си и реагират на другите. Хората с разстройства на личността често трудно разбират емоциите и понасят страданието, а действията им са импулсивни. Това затруднява установяването на връзка с другите, причинявайки сериозни проблеми и засягайки личния и семейния им живот, социалните дейности, представянето в работа и училище и цялостното качество на живот.

Симптоми на разстройство на личността

В някои случаи страдащите от разстройство на личността дори не знаят, че имат такова заболяване. Причината за това е, че начинът, по който мислят и се държат, им се струва напълно естествен. Те могат да обвиняват хората около тях за предизвикателствата, които срещат.

Има много видове личностно разстройство и всяко има своите специфики. Ще направим отделна публикация за видовете разстройства на личността, а тук ще разгледаме основните групи (още наричани „клъстъри“), в които тези психични нарушения са организирани. Те са три и имат общи характеристики и симптоми:

Личностни разстройства от група А

Личностните разстройства от група А имат постоянно дисфункционален модел на мислене и поведение, който отразява подозрение или липса на интерес към другите. Те включват:

 • Параноидно разстройство на личността – характеризира се с липса на доверие и подозрителност към другите и мотивите за техните действия; хората с това психично заболяване вярват, че другите се опитват да им навредят, без да имат основание за това вярване;
 • Шизоидно разстройство на личността – психично болните изглеждат студени и незаинтересовани от околоните, предпочитат да са сами и срещат ограничения при изразяване на емоциите си, както и при изпитване на удоволствие от повечето дейности, включително и секс;
 • Шизотипно разстройство на личността – хората с това психично заболяване имат необичайно мислене, вярвания, изказ или поведение, те усещат или мислят неща, които изглеждат странни, като чуване на глас, който шепне името им; емоциите и емоционалните им реакции са недобре развити, изпитват социална тревожност и дискомфорт от създаване на близки взаиомотношения с другите и реакциите често са социално неприемливи; имат вярването, че техните мисли могат да повлияят на други хора и събития, както и че някои случайни инциденти или случки имат скрито послание.

Личностни разстройства от група В

Разстройствата на личността от група B имат последователно дисфункционален модел на драматично, прекалено емоционално мислене или непредсказуемо поведение. Те включват:

 • Гранично личностно разстройство – включва вроден страх от изоставяне или оставяне сам, постоянно чувство на празнота и усещане за слабост и нестабилност; създава дълбоки, но нестабилни връзки и отношения, срещат се прояви на рисково поведение (опасен секс, хазарт и други), отправя заплахи за самонараняване и има поведение, което може да доведе до самоубийство, често изпада в лоши настроения или ярост; има прояви на параноя, свързана със стреса и която идва и си отива.
 • Хистрионно разстройство на личността – психично болните с това заболяване са прекалено емоционални и драматични, търсят внимание на всяка цена, изразяват крайно и твърдо позиция, неподплатена с факти и детайли, емоциите им са повърхности и се променят бързо, лесно се водят по останалите и често вярват, че отношенията им са по-близки, отколкото са в действителност
 • Нарцистично разстройство на личността – характеризира се с убеждение в психично болния, че е специален и по-важен от другите, има нереалистична оценка за постиженията и талантите си, вижда себе си като човек с власт, успехи и привлекателност, без разбиране на нуждите и чувствата на останалите, вярва че те му завиждат като очаква услуги и предимства без основателна причина или се възползва от другите;
 • Антисоциално личностно разстройство – отличително за това разстройство на личността са честите лъжи, кражби, използване на фалшиви имена, сблъсъци със закона, проява на агресия до буйство, малка или никаква загриженост за личната безопасност или тази на околните и проява на малко или никакво съжаление за негативния начин, по който поведението на лицето се отразява на околните.

Разстройства на личността от група С

Разстройствата на личността от група C имат последователно дисфункционален модел на тревожно мислене или поведение. Те включват:

 • Избягващо разстройство на личността (тревожно личностно разстройство) – отличава се със силна чувствителност към критика или отхвърляне, ниска самооценка, силен страх от неодобрение, подигравки или излагане, самоизолация, срамежливост в социална среда и в отношенията с другите;
 • Зависимо разстройство на личността – хората с това психично заболяване разчитат твърде много на останалите и изпитват необходимост някой да се грижи за тях, покорни и крайно прилепчиви, без самочувствие и увереност в способностите си и с постоянна необходимост от външни съвети и утеха, дори за малки решения, рядко изразява несъгласие и лично мнение, поради страх от неодобрение.
 • Обсесивно-компулсивно разстройство на личността – при това личностно разстройство фокусът е твърде много върху детайлите, реда и правилата; болният смята, че всичко трябва да е перфектно и се разстройва, когато не успява да постигне съвършенство, което му пречи да завършва нещата, които е започнал; изпитва необходимост да контролира хора, задачи и ситуации, но в същото време не умее да делегира задачи и задължения; често игнорира приятелите и приятните дейности поради фокусиране върху работа или проект; характерът на психично болния е твърд и упорит и не проявява гъвкавост по отношение на морал, етика или ценности.
  * Обсесивно-компулсивното разстройство на личността не е същото като обсесивно-компулсивното разстройство, което е тревожно разстройство.

Трябва да се има предвид, че при много хора, страдащи от един тип личностно разстройство, могат да проявават симптоми на поне още един друг тип. Броят на симптомите, които човек има, може да варира, затова е най-добре да се консултирате с психиатър, който да определи типа личностно разстройство и съответното лечение на психичното заболяване.

Кога да посетите лекар при съмнения или симптоми на личностно разстройство?

При симптоми на личностно разстройство, посетете личния си лекар или специалист по психично здраве.

Кой може да постави диагноза „личностно разстройство“?

Можете да бъдете диагностицирани с разстройство на личността само от специалист по психично здраве с опит в диагностицирането и лечението на проблеми с психичното здраве, като например психиатър или психолог – не от личния лекар. Медикаментозно лечение на психично разстройство може да бъде назначено единствено от психиатър.

Ако посетите личния си лекар във връзка със симптоми на личностно разстройство, които изпитвате, и той прецени, че може да имате разстройство на личността, ще ви даде направление за психиатър, който да постави диагнозата и да назначи съответно лечение.

Нелекуваните разстройства на личността могат да причинят сериозни проблеми в личните и работните отношения, както и в настроението. Без лечение, личностното разстройство може да доведе и до намалена способност за функциониране и постигане на лични цели. Качеството на живот със сигурност намалява значително с времето.

Психосоциална рехабилитация и реинтеграция при личностно разстройство

След оказано лечение и овладяване на острите състояния на психични страдания, рехабилитацията на психични заболявания и ресоциализацията са следващите важни стъпки, за да може човекът да се върне към обичайния си начин на живот.

Не е нужно да се сблъсквате сами с това предизвикателство – фондация “Свети Рафаил” може да Ви помогне. Свържете се с нас, ако Вие или Ваш любим човек имате въпроси, свързани с рехабилитацията на психични заболявания – ние ще Ви помогнем с насоки, преглед и съставяне на индивидуален терапевтичен план.

Частично финансиране за рехабилитация и ресоциализация на хора с психични заболявания, със съдействието на Столична община

Фондация „Свети Рафаил“ ви дава възможност да се възползвате от частично финансиране за рехабилитация на психично заболяване, установено от специалист, със съответните документи, с прием през агенция „Социално подпомагане“.

Научете повече за Дневен център „Дневна грижа“ и условията за получаване на финансиране
Научете повече за финансиране на посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към фондация „Свети Рафаил“

Обадете се на тел. 0886 422 222 или попълнете нашия формуляр за контакт, за да продължите със следващите стъпки към възстановяването от психично заболяване.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Митове за шизофренията

Митове за шизофренията

Има много невярна информация за шизофренията. Част от нея се разпространява от медиите, а понякога хората, използват стереотипи, които насърчават стигмата.

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Шизофрения: чуване на гласове и как да го управляваме

Голяма част от хората с шизофрения имат и т.нар. слухови халюцинации, известни и като чуване на гласове. Научете как можете да се справяте с тях.

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Как да избегнем рецидив при шизофрения и какво да правим при шизофренна криза?

Научете какви са симптомите на рецидив при шизофрения, както и какво можете да направите в случай на шизофренна криза.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции