Екип

Екипът на Защитено жилище „Св. Рафаил“ е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите, които полагат грижи за настанените лица и са на разположение на потребителите, са със следния профил: психиатър, медицинска сестра, фелдшери, психолози, социални педагози, ерготерапевти и трудотерапевти. Броят на специалистите се формира на база потребителите и необходимостта им от подкрепа, грижи и специализирана работа с тях.
Екипът от специалисти осъществява професионален контрол на състоянието на потребителите и проследява за спазване на необходимата им терапия 24 часа в денонощието.
На територията на Защитеното жилище се осъществява стриктен контрол на достъпа в него с цел осигуряване на сигурна и защитена среда, от каквато се нуждаят потребителите. Контрол на достъпа се осигурява и следи от специализирания екип.

Екип на Защитено жилище "Св. Рафаил"

Георги Генчев ​- Директор

Георги Генчев

Длъжност: Директор

Дългогодишен управленски опит, подкрепен от две магистратури в сферата на управлението и мениджмънта. Магистър по „Логистика“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“ и магистър по администрация и управление, специалност „Бизнес администрация със специализация „Висш Мениджмънт““ в УНСС, гр. София. Изучавал корпоративна социална отговорност, системи за управление на разходите, управление на проектно портфолио, финансови модели в управлението, бизнес стратегии и политики, лидерство и др.


Калоян Гевара - психиатър в Свети Рафаил

д-р Калоян Гевара

Длъжност: Психиатър

Специалист по психиатрия, с интереси в областта на психотичните разстройства, шизофрения, биполярно афективно разстройство, хранителни разстройства, депресия, тревожни разстройства, пост-травматично стресово разстройство, обсесивно-компулсивни разстройства, геронтопсихиатрия, деменции, разстройства на половия идентитет, зависимости, невроинфекции, невропсихиатрия, автоимунни заболявания на нервната система. Член на ECNP- Европейски колеж по невропсихофармакология. Докторант по психиатрия изследващ „Микроневрологичната симптоматика при шизофрения“ Преминати курсове по невропсихофармакология към Оксфорд, както и допълнителни обучения в Атина и Варшава.

Виолин Бъчваров - Клиничен психолог

Виолин Бъчваров 

Длъжност: Клиничен психолог

Опит като клиничен психолог и биофийдбек невротерапевт към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Сертифициран неврофийдбек и биофийдбек специалист към Център за приложни невронауки Везенков. Задълбочени познания в сферите на психоаналитична психотерапия и модерни невронауки. Магистър по клинична психология от програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“. Бакалавър по психология към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Обучаващ се в първо ниво за юнгиански психотерапевт към Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг. Регистриран психолог и член на Дружеството на психолозите в България.

Виктория Котева ​- Лекарски асистент

Виктория Котева

Длъжност: Лекарски асистент

Завършила Факултет по обществено здраве в гр. София.

Към началото