Защитено жилище Св. Рафаил

Защитено жилище „Св. Рафаил“ е предназначено да осигури място за живеене и подкрепа за хора с психични страдания, които са навършили 18 г.

То разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, издадено от Агенцията за социално подпомагане, по силата на което е определено да преоставя социални услуги, спазвайки критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, съгласно законовите разпоредби на Република България.

В сградата функционира и Център за социална рехабилитация и интеграция с предназначение осигуряване на условия за подходящи занимания и терапия, рехабилитация и последваща реинтеграция на потребители на жилището, както и на такива, които посещават Центъра на принципа на дневен стационар.

Ако Ваш близък или член на семейството Ви е с психично-здравни проблеми и искате да се погрижите за него, като го настаните в комплекса или да получите информация за предлаганите от нас услуги, можете да се свържете с нас.

вижте Настаняване и услуги

Към началото