Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Защитено жилище „Св. Рафаил“ е създадено по швейцарско-италиански модел. Намира се в уюта и спокойствието на природата край Панчаревското езеро и осигурява място за живеене на пълнолетни хора с психични страдания. 

В защитено жилище „Св. Рафаил“ се провеждат широк спектър от дейности по предварително изготвена програма. Тя се изготвя според индивидуалните потребности и възможностите на потребителите, както и на базата на експертната оценка на екипа. В нея се вклюват спорт, хоби, културни прояви, социални и обучителни занимания, творчески дейности. Ангажирането с нещо, намиране на занимание за хората с психични заболявания е необходимост за тях и възстановяването им. По този начин те преоткриват себе си, преминават по-леко през тежкото изпитание. Целта е в спокойната и уютна атмосфера на брега на Панчаревското езеро всеки от нашите потребители – хора с психични заболявания – да намери това, което е ценно за него.

Екипът на жилището е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите осъществяват професионален контрол на състоянието на потребителите и работят ежедневно с тях за постигане на напредък. В работата на нашия екип от психиатри и терапевти с потребителите крайната цел, която си поставяме е тези хора да възстановяват уменията си, да се чувстват полезни и най-вече, да се реинтегрират пълноценно в обществото. 

Защитено жилище „Св. Рафаил“ е кауза в името на по-доброто качеството на живот на хората с психични страдания, на техните семейства и близки.

От фондация „Св. Рафаил“ заставаме зад тази кауза, уверени, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет, а пътят към това минава през структурирането на подходящи услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и високопрофесионалните грижи на екип от специалисти.

Галерия със снимки от защитеното жилище може да разгледате ТУК. 

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“
Към началото