Фондация "Свети Рафаил"

Фондация „Свети Рафаил“ предлага терапия, психосоциална рехабилитация и реинтеграция за хора, страдащи от психични заболявания

Защитено жилище "Свети Рафаил"

Настаняване и денонощна грижа за лица с психични заболявания в ремисия.

Дневен Център "Дневна грижа"

Дневен стационар, с полудневна или целодневна грижа, финансиран по социална програма, в сътрудничество със Столична община.

Център за рехабилитация

Почасова терапия за хора с психични заболявания с финансиране по социална програма, в сътрудничество със Столична община.

Нашата кауза

Да подобрим качеството на живот на хората с психични страдания, както и на техните семейства и близки, като подпомогнем индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Нашите услуги

Нашата цел

Да осигурим оптимални условия за терапия, занимания, рехабилитация и реинтеграция в ежедневието на хората с психични страдания. Нашата цел е те отново да започнат да общуват, да бъдат ангажирани и полезни за себе си и обществото. ​

Разбиране, съпричастност,
грижа

Заставаме зад каузата уверени, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет.

Вярваме, че пътят към това минава през структурирането на подходящи услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и грижите на екип от специалисти.

Нашите услуги

за рехабилитация на психични заболявания

Част ит градината на защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил" с пътечка към езерото

Защитено жилище
„Свети Рафаил“

Дневен център
„Дневна грижа“

Център за рехабилитация и реинтеграция

Искате да помогнете? Направете дарение

Банкова сметка

Фондация „Свети Рафаил“

IBAN: BG71 UBBS 8002 1081 4597 40

BIC: UBBSBGSF

Новини

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

DMS RAFAIL – дарителска кампания за материали за арт терапия

DMS RAFAIL – дарителска кампания за материали за арт терапия

Стартира DMS кампания за набиране на средства за покупка на грънчарско колело, фотоапарати, фотопринтер и други материали, които да използваме при арт терапия за рехабилитация на психични заболявания.

Статии

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Кога се проявяват симптомите на шизофрения?

Шизофренията обикновено се проявява след пубертета – при повечето хора това става в края на тийнейджърските години до началото на 30-те, в редки случаи се наблюдава по-ранно или по-късно начало.